Acht tips die jou helpen financieel onafhankelijk te worden

Acht tips die jou helpen financieel onafhankelijk te worden

27 februari 2019 0 Door Kaskoe

De nadruk van deze blog ligt op dividendbeleggen. Voor Kaskoe vormt dividendbeleggen een passieve bron van inkomsten. En die bron van inkomsten vormt het fundament voor mijn financiële onafhankelijkheid. Die onafhankelijkheid komt niet vanzelf. Integendeel, het is een zaak van hard werken, een lange adem, enig geluk maar ook het consistent minder uitgeven dan wat je verdiend. Maar financiële onafhankelijkheid is voor meer mensen bereikbaar dan algemeen gedacht wordt. Hierbij mijn acht tips die jouw helpen financieel onafhankelijk te worden.

Financiële vrijheid

1. Begin vandaag

Het is van belang om vandaag te beginnen en niet uit te stellen naar morgen, volgende week of volgend jaar. Hoe langer je de tijd hebt, hoe eenvoudiger het wordt om financieel onafhankelijk te worden. Hoe eerder je begint, des te langer kan je het achtste wereldwonder, het rente-op-rente-effect aan het werk zetten. Tijd is het grootste bezit en je beste vriend als het gaat om investeren. Start vandaag!

Start vandaag geschreven op een vel papier

In onderstaande grafiek staan twee scenario’s naast elkaar. Jan en Miep hebben beiden een startkapitaal van € 25.000,- Jan investeert dat als hij 35 jaar is. Miep start 10 jaar eerder. Op hun 70ste jaar scheelt dit bij een rente van 4% ruim € 47.000,- Dit is bijna twee keer de inleg!

Verschil sparen 25-35

2. Besteed minder dan je verdient

Het klinkt heel eenvoudig, en eigenlijk is het dat ook. Besteed minder dan wat je verdient en zet datgene wat je spaart, opzij. Deze tip kent twee variabelen. Ten eerste kan je minder uitgeven. Door te bezuinigen en door alleen te investeren in nuttige zaken die daadwerkelijk bijdragen. Ten tweede kan je werken aan het vergroten van je verdiencapaciteit. Studeer, vergroot je vaardigheden, verkoop jezelf goed en zorg dat de hoeveelheid geld die je verdient groeit. Als je de extra verdiensten niet uitgeeft, ga je ongemerkt steeds sneller sparen.

3. Bepaal je doel

Het is belangrijk een doel te bepalen om naar toe te werken. Een veel gebruikt doel bij het bereken van het doelbedrag waarbij je jezelf financieel onafhankelijk mag noemen, is 25 keer je uitgaven. Dus als jij jaarlijks € 25.000,- uit geeft, is volgens deze stelregel je doelbedrag € 625.000,-.

Deze stelregel is gebaseerd op de Trinity-studie. In deze studie hebben onderzoekers onderzocht welke mix van aandelen en obligaties leiden tot welk bedrag dat je jaarlijks uit deze mix van aandelen en obligaties op mag nemen zonder dat dit je portfolio uitput. Dit opnamebedrag wordt de safe withdrawal rate genoemd. Bij een safe withdrawal rate van 4% is er een kans van 95% dat je aandelenportfolio na 30 jaar niet leeg is. Die 4% per jaar komt neer op 25 keer je jaaruitgave.

Er zit wel een aantal haken en ogen aan deze studie. De studie is gebaseerd op historische gegevens. Er wordt niet gerekend met de kosten van het beheren van een portfolio. En er is alleen gekeken naar Amerikaanse aandelen en obligaties. Maar al met al vormt het wel een interessant startpunt. En afhankelijk van je eigen horizon en risicobereidheid kan je zelf beslissen om je spaardoel hoger of lager te leggen. Twee meevallers: het effect van inflatie is meegenomen in de studie. En in de Nederlandse situatie heb je waarschijnlijk te maken met extra inkomsten uit pensioen en AOW.

Nu je een doel hebt bepaald, kan je dat onderverdelen in tussendoelen. Ook kan je bijvoorbeeld een bepaalde spaarquote vaststellen waar jij je op richt.

4. Budgetteer en plan

Om te weten wat er maandelijks in komt en uit gaat aan geld is het cruciaal dat gedurende een aantal maanden (en liefst minimaal een jaar) gedetailleerd bij te houden. Alleen op basis van werkelijke uitgaven en inkomsten kan je realistisch gaan budgetteren en plannen. Je kan analyseren waar de mogelijkheden liggen om aan de uitgavenkant te besparen en daarmee je spaarquote te vergroten.

Je spaarquote is de verhouding tussen je totale inkomen en het deel dat je daarvan spaart of belegt. Anders gezegd is het de verhouding tussen de hoeveelheid geld die je nodig hebt om van te leven en de hoeveelheid die je verdiend. Hoe hoger je spaarquote, hoe sneller je financieel onafhankelijk bent.

Spaarquote = (Inkomsten-Uitgaven) / Inkomsten

5. Betaal je schulden af

Schulden vormen een belemmering voor financiële vrijheid. Begin dus met het aflossen van je schulden en zorg ervoor dat je schuldenvrij wordt. Begin met de schulden met de hoogste rente en de schulden voor consumptiegoederen. Voorbeelden zijn creditcard schulden en persoonlijke leningen. De enige schulden die nuttig kunnen zijn in je reis naar financiële onafhankelijkheid zijn een studieschuld en een hypotheek die lager is dan de waarde van je huis. De rente en aflossingsverplichting op een studieschuld zijn nog steeds heel laag terwijl een succesvol afgeronde studie je in potentie in staat stelt om meer te verdienen dan zonder deze studie. En met een koophuis dat je financiert met een hypotheek bouw je bezit op, mits je de hypotheek aflost.

6. Creëer een noodbuffer

Op de reis naar financiële onafhankelijkheid zal je soms een tegenvaller tegenkomen. Onverwachte reparaties of vervangingen, medische ellende of een paar maanden zonder inkomen, het kan allemaal gebeuren. Laat dat er echter niet voor zorgen dat jij je opnieuw in de schulden werkt of dat een deel van je beleggingsportfolio moet verkopen om die kosten op te kunnen vangen. Creëer daarom een noodbuffer die je voor dit soort zaken kunt aanspreken. Een potje van zo’n 3-6 maanden aan noodzakelijke uitgaven. Bij het NIBUD hebben ze een calculator die jou kan helpen bij het bepalen van de hoogte van je noodbuffer.

Reddingsboei voor iemand die verdrinkt

7. You’re on your own. And screw the neighbours

Jij (en je eventuele partner!) bent degene die in charge is als het gaat om het nastreven van financiële onafhankelijkheid. Het is zeker niet zo dat jij ieder dubbeltje zult moeten omdraaien voordat je iets kunt uitgeven. Maar je zal wel keuzes moeten maken die niet iedereen even goed begrijpt. En daar moet jij je niets van aan trekken, het is jouw missie, jouw doel, jouw keuze. Als jouw buren graag iedere vier jaar een nieuwe auto willen kopen (één van de snelste manieren om van je geld af te komen vanwege de hoge afschrijving in de eerste jaren) moet je daar lekker lak aan hebben. En in plaats daarvan eens in de tien jaar lekker een tweedehands model kopen. Focus op je eigen leven, je eigen doelstellingen en laat je niet leiden door wat andere mensen met hun geld doen.

8. Investeer in een passief inkomen

Een passief inkomen is een inkomen dat wordt verdiend zonder dat je daar noemenswaardig voor hoeft te blijven werken. De meeste mensen die financieel onafhankelijk zijn, hebben een passieve inkomstenstroom gecreëerd waarmee ze voldoende geld genereren om hun uitgavenpatroon mee te financieren. Bijvoorbeeld de dividendinkomsten uit een aandelenportfolio zoals Kaskoe. Andere voorbeelden zijn huurinkomsten uit vastgoed, of inkomsten uit royalty’s of intellectueel eigendom zoals een website, literatuur of een website. Allemaal zaken waarvoor geïnvesteerd moet worden met geld en/of tijd maar die mits goed gedaan op termijn een veelvoud aan inkomsten opleveren. Denk dus na over manieren van het creëren van een passief inkomen dat past bij jouw vaardigheden en mogelijkheden. En als je eenmaal iets gevonden hebt, investeer daarin!

Geven deze tips een garantie tot financiële onafhankelijkheid? Helaas niet, maar deze acht tips die jouw helpen financieel onafhankelijk te worden, zullen jou in ieder geval niet armer maken.

[mailpoet_form id=”2″]