AFM over finfluencers, einde van affiliative links?

AFM over finfluencers, einde van affiliative links?

23 december 2021 0 Door Kaskoe

Deze week kwam de AFM (Autoriteit Financiële Markten) met een verkenning naar finfluencen. Ik kende dit niet als werkwoord, maar het is de samentrekking van influencen over financiën. Wat zegt de AFM over finfluencers?

Finfluencers

Aangezien de halve wereld en haar moeder tegenwoordig niet weet wat ze met haar geld moet, zoekt iedereen naar informatie. Zie daar het gat in de markt dat finfluencers plegen te vullen, met websites, YouTube, Facebook, Instagram en andere social media. Waarop tips, blogs, abonnementen, cursussen worden gedeeld en verkocht. En waar vaak advertenties op staan. En affiliative links naar bijvoorbeeld brokers waar de finfluencer een vergoeding van ontvangt als een lezer via die link klant wordt.

AFM over finfluencers
Credits: Pixabay

Verdienen met je beleggingsstrategie of aan reclame?

Veel finfluencers proberen uit te stralen hun geld te verdienen dankzij hun beleggingsstrategie. Maar een substantieel deel verdient denk ik ook aan advertenties, affiliative links en cursussen. Eerlijk gezegd voelt dat voor mij altijd een beetje raar. Zou je een loodgieter serieus nemen als hij/zij geld verdient met advertenties van andere bedrijven of het aanbrengen van klanten of cursussen loodgieten? En dan de overtreffende trap, de guru’s met hun get rich quick schemes, waarom zouden ze dat delen? Interessante bijdrage hierover hier op Youtube.

AFM over finfluencers

Normaliter heb ik niet zo’n hoge pet op van toezichthouders. Oftewel is er sprake van overbescherming, als gevolg waarvan retailbeleggers niet meer kunnen beleggen in een veelheid ETF’s. Ofwel wordt er iets gelegaliseerd waarna we werkelijk overspoeld worden met een vloedgolf aan reclames die ons massaal aanzetten tot online gokken. Lekkere bescherming van consumenten (en ja, ik weet dat dit voorbeeld niet onder de AFM valt, maar zelfs Kaskoe die zijn reclameconsumptie bewust probeert te beperken, is dit opgevallen). Maar ik vond het rapport dat de AFM over finfluencers schreef, wel amusant.

AFM over finfluencers
Credits: Pixabay

Kaskoe langs de meetlat

Enerzijds om deze blog langs een meetlat te leggen. Ik voel mij geen finfluencer en maak geen reclame, biedt geen diensten of producten aan, heb niet de intentie mensen te beïnvloeden en laat mij niet betalen. Dat is een bewuste keuze waarover ik hier meer heb geschreven. Zo de AFM Kaskoe al als influencer beschouwt, houd ik mij bovendien aan het, zoals zij het netjes omschrijven, vermijden van valkuilen van finfluencen. Op één regel na!

Nou is iedereen natuurlijk nieuwsgierig aan welke regel Kaskoe niet voldoet… De AFM stelt dat de identiteit van degene die een beleggingsaanbeveling geeft, bekend moet zijn. En dat is in het geval van Kaskoe niet echt het geval, wat overigens een bewuste keuze is. En ik geef bovendien geen beleggingsaanbevelingen.

Is Kaskoe finfluencer?

Overigens is Kaskoe volgens de AFM wel degelijk een finfluencer. Want zij hanteert de volgende definitie:

“…natuurlijke personen die zich middels hun privé account of het account van hun bedrijf op sociale media, websites, en/of in podcasts (op persoonlijke titel) uitlaten over beleggen, onafhankelijk van grootte en bereik.”

Bron: AFM verkenning valkuilen bij finfluencen

Naar mijn mening is dit wel een zeer brede definitie die het aantal “finfluencers” onnodig groot maakt. Volgens deze definitie is mijn nichtje die vol trots tweet dat ze haar eerste aandeel XYZ heeft gekocht, ook finfluencer… Ik zou de definitie meer toespitsen op het doel van finfluencers, namelijk het beïnvloeden van de beslissingen van haar publiek op financieel vlak, in de breedste zin.

Affiliative links

Het tweede interessante punt uit de AFM-verkenning gaat over affiliative links. Een substantieel deel van de finfluencers probeert geld te verdienen met het aanbrengen van klanten bij brokers en banken. Daarover zegt de AFM dat dit een overtreding van het provisieverbod is. Overigens is het zo dat hierbij niet de finfluencers in overtreding zijn, maar de beleggingsondernemingen van wie zij de vergoeding ontvangen.

Een en ander volgt uit het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Ik heb dit besluit en de Wet financieel toezicht zelf niet doorgeakkerd. In hoeverre gesponsorde content ook als een vorm van provisie wordt gezien, weet ik niet.

Gevolgen voor finfluencers

De AFM roept beleggingsondernemingen naar aanleiding van deze verkenning op om zich aan de regels te houden. Ook zijn beleggingsondernemingen bij wie tijdens de verkenning overtredingen zijn geconstateerd, daarop gewezen met de opdracht aanpassingen te doen. Als gevolg hiervan zouden een aantal finfluencers komend jaar wel eens wat minder kunnen gaan verdienen.

Wat vind jij van finfluencers?