Beleggen vanuit een BV, hoe werkt dat?

Beleggen vanuit een BV, hoe werkt dat?

13 januari 2021 23 Door Kaskoe

Een tijdje geleden vroeg een Kaskoe-abonnee mij of ik iets wilde schrijven over het beleggen vanuit een BV (besloten vennootschap). Kaskoe belegt zowel privé als vanuit een BV, dus bij deze een poging.

Bij deze tevens ook een dikke disclaimer: Kaskoe is geen accountant of fiscalist. Sterker, Kaskoe maakt gebruik van de diensten van een administratief fiscalist, juist omdat ik daar zelf onvoldoende kennis van heb.

Beleggen vanuit een BV: Kaskoe is slechts ervaringsdeskundige

Zie deze post dus als de ervaringen van een amateur die ervaringsdeskundig is met beleggen vanuit een BV. En raadpleeg voor je eigen situatie als het gaat om serieus vermogen (wat voor iedereen verschilt) altijd een professional. Verder geldt dat dit van toepassing op de Nederlandse situatie in 2020. Ik weet dat er veel Vlamingen meelezen, maar daar geleden totaal andere fiscale regels. Sowieso neem ik aan dat jullie op dit punt al wel door hadden dat BV in Nederland iets anders betekent dan Bekende Vlaming 😊

Dit gezegd hebbende eerst een korte schets van mijn situatie. Vervolgens ga ik dieper in op hetgeen beleggen vanuit een BV interessant maakt. Waarschuwing: het is een longread en helaas vrij saaie kost…

Situatie Kaskoe

Kaskoe is in 2013 voor het eerst begonnen met beleggen. Alhoewel, achteraf gezien kan ik dat beter speculeren of gokken noemen. Hoe dan ook, ik deed dat met geld dat ik niet nodig had en wat ik in privé had. Met ‘in privé’ doel ik net als in de rest van dit stuk dat het onder het regime van de inkomsten- en vermogensbelasting valt (respectievelijk box 1 en box 3).

Bron: Pixabay

Jaren eerder had ik de mogelijkheid om grootaandeelhouder te worden van een onderneming waarvoor ik werkte. Hiervoor heb ik destijds een persoonlijke besloten vennootschap opgericht om daarmee een lening aan te gaan waarmee ik de aandelen van die onderneming kon verwerven. De lening heb ik terugbetaald met behulp van het dividend van de onderneming. Vanaf medio 2014 was de lening afgelost, maar bleef er dividend in de persoonlijke BV binnenkomen. Aangezien ik verder niets deed met die persoonlijke BV ben ik rond 2015 met dat geld gaan beleggen vanuit een BV. Als ik het in de rest van het stuk over een BV heb, dan bedoel ik een besloten vennootschap waar jij 100% aandeelhouder van bent (en dus directeur-grootaandeelhouder, belangrijk voor het aanmerkelijk belang).

Kenmerken beleggen vanuit privé

Als je belegt vanuit privé heb je te maken met belasting op vermogen en de inkomstenbelasting.

Inkomstenbelasting en belasting op vermogen

In eerste instantie, als je vermogen boven de 50.000 uitkomt, heb je te maken met de vermogensbelasting.

De vermogensbelasting wordt geheven over het totale vermogen dat boven het heffingsvrij vermogen uitkomt. Onder het vermogen valt het totaal van je spaargeld, beleggingen en andere bezittingen in box 3, minus de schulden.

Vermogensbelasting voor 2021 werkt met drie schijven.

VermogenVermogensbelasting 2021
€0 t/m €50.0000% (heffingsvrij vermogen)
€50.001-€100.0000.59%
€100.001-€1000.0001.40%
>€1.000.0001.76%
Bron: Belastingdienst

De bedragen gelden per persoon.

Ontvangen dividend

Over het ontvangen dividend van je beleggingen is al bronbelasting ingehouden. Deze bronbelasting kan deels worden verrekend in box 1 en box 3. Lees hierover meer in deze post.

Koerswinst wordt indirect belast als vermogenstoename

Koerswinst wordt direct gezien als toename van het vermogen, koersverlies als afname van het vermogen. De vermogensrendementsheffing vindt plaats over de waarde van je portefeuille (en andere bezittingen minus schulden) op de peildatum aan het begin van het jaar. Dus de koerswinst die Kaskoe in 2020 heeft geboekt, wordt in mei 2021 belast via de aangifte inkomstenbelasting 2020.

Kenmerken beleggen vanuit een BV

Als je belegt vanuit een BV heb je te maken met diverse zaken. De belangrijkste die ik hier benoem, zijn de vennootschapsbelasting, de wijze van het waarderen van de effecten en de manieren waarop je geld vanuit de BV naar privé kunt halen.

Vennootschapsbelasting

Als je met je BV winst maakt, dien je vennootschapsbelasting (ook wel vpb genoemd) te betalen. De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Vanaf 2021 geldt het een tarief van 15% voor winsten tot EUR 245.000. En in 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar EUR 395.000. Over het meerdere geldt een tarief van 25%.

Als je verlies maakt, betaal je geen vpb. Maar je kan verliezen ook verrekenen met de winst van het voorgaande jaar of met toekomstige winsten in de komende zes jaar. Verliezen kan je dus gebruiken om de vennootschapsbelasting over de winst te verminderen. Let op dat de wetgeving waarschijnlijk per 2022 gaat veranderen.

Ingehouden bronbelasting (dus dividendbelasting die is ingehouden) kan in veel gevallen verrekend worden met de vennootschapsbelasting. Dit wil zeggen dat als je winst maakt, je vpb moet betalen, maar dat je de bronbelasting op de te betalen vpb in mindering mag brengen.

Met een BV ben je in de meeste gevallen ondernemer voor de omzetbelasting. Als je echter net als Kaskoe niet actief onderneemt vanuit de BV, kan je de belastingdienst om een vrijstelling vragen. Omdat ik niet actief ben met mijn BV heb ik geen omzet waartegen ik de betaalde btw mee kan verrekenen.

Waardering van effecten

Als je een BV hebt, moet je een deugdelijke administratie voeren. Die administratie of boekhouding vindt plaats volgens zogenaamde financiële grondslagen. In feite zijn dat de spelregels of basisbeginselen die jij c.q. je boekhouder hanteert voor de financiële verslaglegging. Een belangrijke financiële grondslag is de wijze waarop je beleggingen of effecten waardeert.

Effecten in een BV kan je op twee manieren waarderen.

  • Waardering tegen de verkrijgingsprijs of lagere reële koers.
  • Waardering tegen de actuele beurswaarde.

Met een waardering volgens de verkrijgingsprijs of lagere reële koers komt het beleggingsresultaat van je aandelen pas in de winst- en verliesrekening terecht zodra je aandelen verkoopt. Voor de buy-and-hold belegger betekent dit dus dat je over koerswinsten pas vennootschapsbelasting dient af te dragen bij verkoop van aandelen.

Beleggen vanuit een BV
Bron: Wikimedia

Met de keuze voor de waarderingsgrondslag kan je het betalen van belasting over koerswinst uitstellen tot het moment van realiseren van koerswinst. Let erop dat je niet zomaar kunt switchen van grondslag. Je keuze voor een grondslag mag niet leiden tot eenmalig financieel voordeel, je zult het een aantal jaren moeten hanteren.

Verder geldt dat luie boekhouders een hekel hebben aan de waardering volgens de verkrijgingsprijs of lagere reële koers. Je moet namelijk ieder jaar per aandeel uitrekenen wat de waardering is. Dat is meer werk dan het aflezen van de totale portfoliowaarde van de jaaropgave van je broker.

Geld uit de BV naar privé

Je hebt in de kern drie mogelijkheden om vermogen dat in de BV zit, naar privé te halen. In de eerste plaats kan je dividend uitkeren. In de tweede plaats kan jij jezelf salaris toekennen. En tenslotte kan jij jezelf geld lenen.

Dividend uitkeren van de BV naar privé

Door jezelf dividend uit te keren, haal je geld vanuit de BV naar je privé. Dit is wat Kaskoe doet voor zover het ontvangen dividend uit beleggingen in privé onvoldoende is om van te leven. Dividend vanuit de BV naar privé wordt belast in box 2. Het belastingtarief op winst uit aanmerkelijk belang bedraagt in 2020 26,25%. In 2021 wordt het tarief 26,90%. Concreet betekent dit dat als jij jezelf vanuit de BV een bedrag van EUR 50.000 naar privé wilt laten uitkeren (in de vorm van dividend) je EUR 18.399 belasting moet aftikken. Het uitkeren van EUR 50.000 aan privé kost je BV dus EUR 68.399.

Salaris uitkeren van de BV naar privé

Je kunt dit veel vinden. Het alternatief is dat je geen dividend uitkeert, maar jezelf salaris uitkeert. Bedenk dan dat dit onder box 1 valt en er dus inkomstenbelasting over wordt geheven. Afhankelijk van je situatie betaal je over een inkomen van EUR 68.399 al snel EUR 23.000 belasting. In vergelijking met een dividenduitkering houd je dus netto in privé minder over.

Weet overigens dat je niet altijd de keuze hebt om vermogen vanuit de BV naar privé via een dividenduitkering of via een salaris uit te keren. Indien je vanuit de BV actief onderneemt, heb je te maken met gebruikelijkloonregeling. Dit houdt in dat jij jezelf als directeur-grootaandeelhouder een minimaal loon moet uitkeren. In 2020 ligt dit loon op EUR 46.000 (het kan in specifieke omstandigheden lager liggen). Volgend jaar wordt het verhoogd naar EUR 47.000 Maar: als je niet actief bent met je BV en je bijvoorbeeld net als Kaskoe alleen maar belegt, kan je de belastingdienst verzoeken om vrijstelling van de gebruikelijkloonregeling.

Jezelf geld lenen vanuit de BV

Een laatste mogelijkheid is om jezelf geld te lenen vanuit de BV. Let erop dat er een aantal vereisten door de Belastingdienst aan de lening worden gesteld. Er moeten zakelijke voorwaarden gelden en je moet rente betalen over de lening.

Beleggen vanuit een BV
Bron: Pixabay

De lening komt bij de BV als vordering op de balans, en de rente als winst in de winst- en verliesrekening. In privé geef je de lening aan in de aangifte inkomstenbelasting als schuld (in box 1 of box 3, afhankelijk van de besteding). Deze optie biedt dus geen permanente overheveling van vermogen van de BV naar privé. Maar hé, je kunt natuurlijk proberen een eeuwigdurende lening aan jezelf te verstrekken waarvan de rente bij de hoofdsom wordt opgeteld 😊

Voordelen van beleggen vanuit een BV

Voor mij heeft het beleggen vanuit de BV een aantal voordelen.

Je kunt zelf de keuze maken voor de financiële grondslag die je wilt hanteren voor het waarderen van je beleggingen. Voor Kaskoe is dit een belangrijk voordeel, omdat ik hiermee mijn vennootschapsbelasting uitstel en kan verlagen.

Je hebt meer mogelijkheden voor het verrekenen van bronbelasting (ingehouden dividendbelasting). In privé kan je maximaal 15% bronbelasting verrekenen. In de BV kan je onbeperkt verrekenen. Met name bij Europese aandelen wordt vaak meer dan 15% bronbelasting ingehouden. Dit surplus kan je dus in een BV vaak wel verrekenen.

Je hebt mogelijkheden om goederen en diensten aan te schaffen ten behoeve van de BV (die je in beperkte mate ook in privé kunt gebruiken). Zodra je het niet te bont maakt, kan je ook met een BV waarin je verder niet zo actief bent toch een aantal goederen en diensten aanschaffen, zolang je aannemelijk kunt maken dat je deze nodig hebt voor de doeleinden van die BV.

Beleggen vanuit een BV
Bron: Pixabay

Kaskoe vindt het bijvoorbeeld belangrijk om in zijn goed toegeruste kantoor het nieuws bij te houden en eenvoudig de financiële informatie over aandelen te kunnen inzien. Soms doet de broker iets stoms en moet ik daarover bellen of organiseert diezelfde broker een online webinar dat ik wil volgen zonder dat m’n omgeving daar last van heeft. Om vervolgens onder het genot van een goede kop koffie en een rustgevend muziekje m’n aandelenanalyses te kunnen maken in Excel. Bedenk zelf maar wat voor spullen je daarvoor allemaal nodig hebt. Het zijn kosten die de winst en daarmee de vennootschapsbelasting drukken.

Behalve beleggen vanuit een BV kan je ook bijvoorbeeld een lening verstrekken aan jezelf of je familie en daarmee financieel voordeel behalen. Denk hierbij aan het verstrekken van een hypotheek of het fungeren als familiebank voor familieleden. Kaskoe doet dit niet omdat het financiële voordeel hiervan voor mijn specifieke omstandigheden te klein is.

Nadelen van beleggen vanuit een BV

Helaas kent beleggen vanuit de BV ook een aantal nadelen.

Je hebt meer administratieve rompslomp. Verplichting tot het het voeren van een administratie, het opmaken van een jaarrekening, het doen van aangifte vennootschapsbelasting, het terugvragen van bronbelasting en het doen van aangifte dividendbelasting bij een dividenduitkering naar privé, het doen van aangifte inkomstenbelasting in box 2. Alles moet worden vastgelegd.

Verder moet je bij het verrichten van bepaalde activiteiten (waaronder het uitkeren van dividend) een vergadering van aandeelhouders uitroepen, waarvan de besluiten moeten worden genotuleerd.

Tenzij je zelf financieel en fiscaal heel handig bent, kost beleggen vanuit een BV daarmee geld, meer dan als je alles vanuit privé zou doen. Zelf laat Kaskoe bovengenoemde werkzaamheden doen door de administratief fiscalist.

Tenslotte het belangrijkste nadeel: over vermogen dat je wilt overhevelen vanuit een BV naar privé betaal je (fors) belasting. Dat is nou eenmaal zo. Maar: bedenk je dat we in Nederland altijd nog veel minder belasting over vermogen dan over arbeid betalen.

Conclusie beleggen vanuit een BV

Als je, zoals Kaskoe vanuit een gebeurtenis in het verleden, vermogen in een BV hebt, en je hebt dat in privé niet nodig, zou ik dat vermogen beleggen vanuit een BV. Je hebt daarmee een aantal mogelijkheden die fiscaal voordeel kunnen bieden.

Als je in privé een serieus vermogen hebt en je hebt nog geen BV, dan kan het in bepaalde situaties voordelig zijn om een BV op te richten. Vervolgens kan je vanuit die BV gaan beleggen met een deel van je vermogen. In principe moet het financiële voordeel van een BV groter zijn dan het financiele nadeel van de vermogensbelasting in privé. De grens voor ‘serieus vermogen’ ligt voor iedereen anders, maar je moet hier eerder aan miljoenen denken dan aan tonnen. En in die situatie raad ik je ook niet aan om te vertrouwen op een blog als Kaskoe maar om een (onafhankelijke) fiscalist c.q. financieel planner in de arm te nemen.

Ga bij het berekenen van de verschillende voor- en nadelen niet over een nacht ijs. Bouw bij de overweging om vermogen over te hevelen van privé naar een BV een flinke veiligheidsmarge in. Vaar niet blind op allerlei ‘financiële adviseurs’ en ga niet voor een quick win van een besparing van 1000 Euro op jaarbasis. Wijzigingen in belastingwetgeving kan een klein voordeel zomaar omdraaien in een groot nadeel. Specifiek de wetgeving m.b.t. de heffing op vermogen in privé en de mogelijkheden om te lenen vanuit de BV liggen momenteel behoorlijk onder het vergrootglas. Aan de andere kant kan het best zijn dat in de toekomst de belasting op vermogen in privé hoger gaat worden belast dan arbeid, waardoor salaris vanuit de BV aantrekkelijker wordt.

Heb jij nog tips, tricks of vragen over beleggen vanuit een BV?

[mailpoet_form id=”2″]