Beleggingsfonds dat zich richt op dividend

Beleggingsfonds dat zich richt op dividend

12 januari 2022 6 Door Kaskoe

Het afgelopen jaar heb ik geschreven over mijn zoektocht naar een ETF dat zich richt op dividendgroei. Dat leidde tot vijf posts en de aankoop van een positie in DXSB (voluit: Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D).

Beleggingsfonds dat zich richt op dividend

Een paar weken geleden werd mijn aandacht getrokken door een beleggingsfonds dat zich richt op dividend. Niet zozeer dividendgroei, maar dividend. Nu zijn er wel meer beleggingsfondsen die zich op dividend richten, maar wat mijn aandacht trok is dat dit een fonds is van Northern Trust.

Wellicht ten overvloede voor de frequente lezers, maar toch ff voor de duidelijkheid: ik doe niet aan affiliative marketing, ontvang geen commissie en plaats geen advertorials of gesponsorde onzin. En doe vooral je eigen onderzoek, dit artikel bevat geen advies.

En nu ik toch bezig ben met de huishoudelijke mededelingen: m’n service die abonnees voorziet van een berichtje bij nieuwe content op Kaskoe is stuk. Dus tijdelijk ff zelf op de site loeren om te kijken of er iets nieuws staat 🙂

Northern Trust

Terug naar de inhoud: Northern Trust is een uitgever van verschillende beleggingsfondsen. Je zou ze kunnen kennen omdat het wereldwijde aandelenfonds en het fonds dat zich richt op opkomende markten als combinatie populair is onder Nederlandse beleggers die financiële onafhankelijkheid nastreven.

Beleggingsfonds dat zich richt op dividend
Logo Northern Trust. Bron: corporate site Northern Trust

Nauwelijks dividendlekkage door fiscale structuur

Het voor Nederlandse beleggers interessante aspect is dat beleggingsfondsen van Northern Trust gekenmerkt worden door lage kosten. Bovendien zijn het fondsen met hun domicilie in Nederland en zijn ze gestructureerd als een Fonds voor Gemene Rekening (FGR). Dit betekent dat eventuele dividendlekkage tot een minimum wordt beperkt.

Doordat het fonds van de Nederlandse belastingverdragen gebruik maakt, wordt er 15% bronbelasting over het dividend ingehouden dat Northern Trust ontvangt. Die 15% kan je, als particulier, verrekenen met je box 3 belasting. In vergelijking met veel andere fondsen en ETF’s scheelt dat 0,2 tot 0,3%.

Je kunt je dus voorstellen dat mijn interesse gewekt werd toen ik voor het eerst hoorde van het Northern Trust High Dividend ESG World Equity Feeder Fund, zoals het voluit heet. De ISIN-code is NL00140401156 en de Bloomberg ticker is NTHDEGE.

Verschillen ETF’s en beleggingsfondsen

Voordat ik dit fonds langs de meetlat leg waarlangs ik de verschillende ETF’s in mijn eerdere vergelijking heb gelegd, is het goed om even in te zomen op de verschillen tussen ETF’s en beleggingsfondsen.

Beleggingsfondsen

Van oudsher waren beleggingsfondsen duur en werden ze actief beheerd door dure fondsmanagers. Ze hadden als doel de markt te verslaan. En het was lastig de actuele koers te bepalen. Verder kon je ze fractioneel kopen en zijn ze bij slechts een paar brokers of banken te verkrijgen.

ETF’s

ETF’s daarentegen volgen een index waardoor ze passief beheerd worden. Met als gevolg dat er geen dure fondsmanagers nodig zijn en ze goedkoper zijn. Bovendien is de koers transparant en zijn ze bij meer brokers aan te kopen. Tenzij je broker het toestaat, zijn ze meestal niet in fracties te koop.

Koersinformatie

ETF’s (en sommige beleggingsfondsen) zijn beursgenoteerd. Dat wil zeggen dat je ze op een beurs kunt verhandelen tegen een actuele koers. Bij niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen koop je participaties rechtstreeks bij de uitgever of via brokers. De prijs wordt éénmaal per handelsdag vastgesteld. En de transacties worden éénmaal per handelsdag uitgevoerd, waardoor het soms even duurt voordat een aan- of verkoop volledig is afgerond.

Verschillen steeds kleiner

Tegenwoordig zijn de verschillen tussen beleggingsfondsen en ETF’s steeds kleiner geworden. Uiteraard heb je nog steeds beleggingsfondsen met dure fondsmanagers. Die de markt structureel proberen te verslaan en daar vaak niet in slagen. Maar je hebt ook beleggingsfondsen die ook gewoon een index volgen en dus passief beheerd worden. En andersom heb je steeds vaker ETF’s die een of ander exotische index volgen en forse kosten met zich meebrengen. De bekende ARK-fondsen van Cathie Wood volgen geen index en hebben een TER van 0,75%. Dit is exclusief de kosten die je broker rekent terwijl ze als ETF worden ‘gebracht’.

Even een side-note m.b.t. tot ARK: die zijn vorig jaar flink door het putje gegaan…

Northern Trust High Dividend ESG World Equity Feeder Fund

Terug naar het Northern Trust High Dividend ESG World Equity Feeder Fund. Net als de andere fondsen van Northern Trust volgt deze een index en wordt hij passief beheerd. Er wordt één keer per dag in gehandeld en de uitvoering daarvan duurt meestal twee dagen. Dat laatste is wel een belangrijk verschil met ETF’s. Maar als je rustig wilt werken aan je vermogensgroei en je niet dagelijks hijgend achter de beurskoersen aan loopt te rennen, is dat geen enkel probleem.

Vergelijking met criteria voor ETF’s

Als ik het fonds naast de criteria leg die ik eerder heb gebruikt voor de ETF’s die zicht richten op dividendgroei, ziet het fonds van Northern Trust er als volgt uit:

Beleggingsfonds dat zich richt op dividend

Nu is er wel een aantal zaken die een rechtstreekse vergelijking met de eerder bekeken ETF’s lastig maakt.

Kort track record

Om maar gelijk de grote blauwe olifant te benoemen: het trackrecord van het beleggingsfonds is erg kort. Dermate kort dat er nog geen zinnig woord is te zeggen over rendement en dividendgroei. 2021 was het eerste volledige kalenderjaar van het fonds. Het koersrendement over 2021 bedroeg grofweg 29%, wat 2% lager is dan de index. Het dividend over 2021 wordt 14 januari 2022 (dus daags na dit schrijven) aangekondigd. Dus over het actueel dividendrendement en dividendgroei valt momenteel nog weinig tot niets te zeggen.

Opbouw portfolio

Wat verder opvalt is het aantal posities. 170 posities is op zich een mooie hoeveelheid. Maar het is slechts een slordige 11% van het aantal bedrijven dat in de index is opgenomen. Hoe kan dit, in een passief gemanaged fonds? Het antwoord is deels terug te vinden in de omschrijving van de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het beleggingsfonds. Een aantal punten daaruit:

  • De beleggingsdoelstelling (…) is het genereren van vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in een gevarieerde portefeuille van dividenduitkerende bedrijven van hoge kwaliteit die zijn opgenomen in de MSCI World Index
  • De portefeuille wordt opgebouwd aan de hand van een aandelenselectie die vooral gericht is op bedrijven die zowel hoge kwaliteit als een hoog dividendrendement bieden (…). De kwaliteit wordt bepaald met behulp van een eigen classificatiemethode.
  • Het fonds belegt in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten (…) die zijn uitgegeven door of gekoppeld zijn aan bedrijven die zijn opgenomen in de index. De beleggingsbeheerder kan naar eigen inzicht besluiten te beleggen in effecten die niet zijn opgenomen in de benchmark teneinde te profiteren van specifieke beleggingskansen.
  • Het fonds sluit tenslotte bedrijven uit op basis van ESG selectiecriteria.

Verschillen met werkwijze Kaskoe

Samenvattend lijkt het wel een beetje op de systematiek die Kaskoe hanteert. Behalve dat ik niet als eerste uitga van een index en geen ESG-criteria hanteer. Maar ik richt mij wel op dividenduitkerende bedrijven van hoge kwaliteit. Volgens een eigen classificatiemethode. Waarbij ik op eigen houtje kan besluiten om minder bekende bedrijven op te nemen in mijn portfolio.

Beleggingsfonds dat zich richt op dividend
Bron: Factsheet Northern Trust High Dividend ESG World Equity Feeder Fund

Alhoewel dit deels verklaart waarom er niet meer dan 170 bedrijven in het fonds zijn opgenomen, is het proces van classificatie en selectie een black box. Van de 1546 bedrijven in de MSCI World index keerden er in 2021 774 dividend uit. Ik weet niet in hoeverre dit proces volledig is geautomatiseerd, of dat er feitelijk toch sprake is van actief beheer.

Goede spreiding

De index bevat landen in 23 ontwikkelde markten. Hierdoor biedt het fonds een eenvoudiger manier van beleggen aan in bedrijven uit landen met andere valuta dan Euro’s en Dollars. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Australië, Canada, Japan, Singapore en Zwitserland. Het fonds (beter gezegd, dit specifieke deelfonds) noteert in Euro’s en is niet gehedged tegen valuta-risico’s. Dat kan leiden tot een verschil in prestaties t.o.v. de index. Opkomende markten waaronder China zijn niet opgenomen in de index (en het fonds).

Beleggingsfonds dat zich richt op dividend
Bron: Factsheet Northern Trust High Dividend ESG World Equity Feeder Fund

Het fonds is momenteel nog vrij klein, met een vermogen van EUR 214 miljoen. Het dividend wordt jaarlijks in februari uitgekeerd. Er geldt geen minimumbedrag voor eerste aankoop of vervolgaankopen (tenzij je broker dat oplegt). Het is een zogenaamd open-end fonds.

Kosten die het fonds in rekening brengt

Wat mij tot de kosten brengt. Helaas is dit geen heel duidelijk verhaal. Er is sprake van lopende kosten die jaarlijks aan het fonds worden onttrokken. Dit gaat volgens de essentiële beleggersinformatie om 0,25%. Tot zover lijkt het duidelijk.

Als je namelijk de hele kleine lettertjes in de essentiële beleggersinformatie leest, kan je daaruit opmaken dat de interne transactiekosten die het fonds maakt, niet zijn inbegrepen in de lopende kosten. Kaskoe heeft hierover gebeld met de broker omdat ik dacht dat ik het niet begreep. Maar helaas begreep ik het wel goed. In tegenstelling tot wat ik dacht, staan niet alle kosten van een beleggingsfonds in de lopende kosten in de essentiële beleggersinformatie. Dit blijkt niet verplicht. En een snelle steekproef wijst uit dat in de essentiële beleggersinformatie van meerdere ETF’s en beleggingsfondsen de interne transactiekosten niet in de lopende kosten zijn verdisconteerd…

Tenslotte kan er sprake zijn van kosten die voortkomen uit swing pricing. Dit is een systematiek waarbij de negatieve impact van toe- en uittreders uit een beleggingsfonds voor bestaande deelnemers wordt verlegd naar de koper. Je moet dan denken aan een ordegrootte van 0,015% (eenmalig). Daarnaast kan er een uitstapvergoeding van 1% gelden. Dat is een maximumvergoeding die per broker kan verschillen en voor zover mij bekend door de Nederlandse aanbieders niet wordt toegepast.

Kosten die de broker in rekening brengt

Uiteraard geldt dat je broker de gebruikelijke transactiekosten in rekening kan brengen. En de broker hanteert ook de eventuele uitstapvergoeding.

Nu is het zo dat de fondsen van Northern Trust door slechts een beperkt aantal brokers in Nederland worden aangeboden. Het gaat dan om ABN AMRO, ING en de Rabobank. Verder biedt Meesman een aantal fondsen van Northern trust (maar niet deze) onder haar eigen label aan. Iedere aanbieder hanteert zijn eigen kostenstructuur.

Als je zoals Kaskoe een betaalrekening hebt bij ABN AMRO, kan je via Zelf Beleggen Basis handelen in een beperkte selectie aandelen, ETF en beleggingsfondsen. ABN AMRO hanteert geen transactiekosten voor beleggingsfondsen uit het basisassortiment (waarvan de Northern Trust fondsen deel uitmaken). Er geldt bovendien geen uitstapvergoeding. Wel betaal je over je beleggingsportefeuille 0,2% over een waarde tot EUR 100.000 en 0,12% over het deel tot 400.000. Daarboven betaal je 0,06%.

Let wel: als je nog geen betaalpakket hebt bij één van de grootbanken, dien je ook die kosten mee te nemen. Verder weet ik niet wat de kosten zijn bij ING, de Rabobank. Sowieso weet ik niet of dit specifieke fonds van Northern Trust daar verkrijgbaar is.

Kaskoe koopt beleggingsfonds dat zich richt op dividend

Ondanks het feit dat het fonds niet één-op-één een index volgt, de wat ondoorzichtige kostenstructuur en het korte track record lijkt het mij toch een interessant beleggingsfonds voor mijn situatie. Ik vind het ook interessant om de prestaties van het fonds naast mijn eigen portfolio en de eerder aangekochte ETF van Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 (DXSB) te leggen.

Al met al zijn de jaarlijkse kosten die Northern Trust in rekening brengt van de aankooporder die Kaskoe heeft gedaan, 0,38%. Dit percentage wordt verrekend in de koers van de participatie. Daarbovenop komen de servicekosten van ABN AMRO, tot 100.000 is dit 0,20%, wat leidt tot een totaal aan jaarlijkse kosten van 0,58%.

Dit lijkt aan de hoge kant als je het vergelijkt met de shortlist van ETF’s die ik eerder heb gemaakt. Maar bij de TER die daarin staat vermeld, zitten de brokerkosten nergens inbegrepen. Bovendien geldt dat ook voor de meeste ETF’s voor wat betreft de interne transactiekosten.

Tenslotte geldt dat vanwege de FGR-structuur van het Northern Trust High Dividend ESG World Equity Feeder Fund de dividendlekkage minimaal of nihil is. In feite moet je het percentage aan dividendlekkage bij de fondsen en ETF’s die geen gebruik maken van deze structuur, bij de jaarlijkse kosten optellen.

Ik heb daarom een (bescheiden) positie ingenomen in het Northern Trust High Dividend ESG World Equity Feeder Fund. Omdat zowel Google Finance als Sharesight het beleggingsfonds niet kennen, heb ik hem niet opgenomen in mijn Kaskoe-portfolio. Tezijnertijd zal ik wel een artikeltje schrijven waarin ik de prestaties van m’n ETF, m’n beleggingsfonds en de Kaskoe-portfolio onder de loep neem.

Wat vind jij van dit beleggingsfonds?