Binck Bank en Lynx of toch naar DeGiro?

Binck Bank en Lynx of toch naar DeGiro?

2 september 2020 38 Door Kaskoe

Blijft Kaskoe bij Binck Bank en Lynx of toch naar DeGiro? Zoals ik eerder heb geschreven, bestaat de portfolio van Kaskoe uit twee beleggersrekeningen. Hiervan is één rekening een privérekening en de andere rekening een zakelijke rekening in een BV. Oorspronkelijk had ik beide rekeningen ondergebracht bij Binck Bank. Vervolgens kwam Binck Bank met een eerste onaangename tariefsverhoging.

Binck Bank en Lynx of toch naar DeGiro?

Op basis daarvan besloot Kaskoe voortaan nieuw geld dat in de BV terecht kwam, te gaan beleggen via een derde beleggersrekening bij Lynx. De situatie bestond toen uit één privérekening en één zakelijke rekening bij Binck en één zakelijke rekening bij Lynx. Omdat ik beide brokers veelvuldig gebruik, kon ik een goede vergelijking maken tussen Binck Bank en Lynx, wat tot een artikel heeft geleid wat ik regelmatig bijwerk.

Van Binck Bank naar Lynx

Omdat twee beleggingsrekeningen in de BV niet erg handig werkte, heb ik de portfolio op de zakelijke rekening bij Binck Bank volledig overgeheveld naar Lynx. De bevindingen hiervan heb ik beschreven in het veelgelezen artikel hoe je van broker verandert.

Nieuwe tariefsverhoging bij Binck Bank

Vervolgens besloot Binck Bank per 1 januari 2020 de tarieven nogmaals te wijzigen. Bovendien werd de gunstige prijsafspraak die Kaskoe had bedongen bij de eerste tariefsverhoging, afgebouwd door Binck Bank. Voor mij was dat reden mijzelf af te vragen hoeveel het mij waard zou zijn om mijn vermogen over verschillende brokers te spreiden. En als ik zou willen spreiden, zou ik dan willen spreiden tussen Lynx en Binck Bank? Of zou ik mijn resterende Binck-portfolio beter kunnen overhevelen naar DeGiro? Kostentechnisch zou een migratie van Binck Bank naar DeGiro immers zeker tot een voordeel leiden. Wat te doen? Blijft Kaskoe bij Binck Bank en Lynx of toch naar DeGiro?

Nieuwe inzichten

Maar in de tussentijd is er een aantal dingen gebeurd. In de eerste plaats heeft de corona-crisis mij aan het denken gezet. In de zin dat er altijd gebeurtenissen plaats kunnen vinden met een mega-impact op de wereld-economie. Maar ook met grote lokale gevolgen. Bedrijven die omvallen. Economieën die plat gaan. Op de een of andere manier doet het mij beseffen hoe belangrijk het is dat je te allen tijde bij je vermogen kunt komen.

Prijzenoorlog lijkt ten einde

In de tweede plaats lijken de budget-brokers hun prijzenoorlog te zijn gestopt. Flatex is gestopt met de mogelijkheid gratis te handelen en rekent inmiddels ook transactiekosten. Gratis bleek overigens niet gratis te zijn omdat je uiteindelijk de rekening betaalde via een hogere spread. Flatex heeft DeGiro overgenomen. Dan heb je nog wat ik dan maar even de cowboy-brokers noem: Bux Zero en Trading212. Voor mij zijn dit geen serieuze brokers. Ze hebben een schimmig verdienmodel en zijn vooral aanbieders van CFD’s en Forex, zaken waar Kaskoe als serieuze belegger verre van blijft.

Wat is een dividend trap

DeGiro kleedt dienstverlening uit

DeGiro begint op haar beurt ook de dienstverlening te verminderen. Inmiddels is de service dat de broker het te veel ingehouden dividendbelasting terugvraagt ernstig teruggebracht, namelijk tot een selectie van veel verhandelde aandelen. Als je ‘exoten’ in je portfolio hebt, mag je daar zelf de te veel betaalde buitenlandse bronbelasting voor gaan terugvragen. Ook blijkt DeGiro zonder dat je het doorhebt alvast een selectie voor je te maken in welke aandelen je van hen wel of niet mag beleggen wegens onethisch. Allemaal geen zaken waar Kaskoe vrolijk van wordt.

AFM legt DeGiro dwangsom op

Bovendien bleek onlangs uit berichtgeving van de AFM dat DeGiro het allemaal niet zo nauw bleek te nemen met het scheiden van risico’s. Volgens de AFM heeft DeGiro stelselmatig en op meerdere fronten de Wet op het financieel toezicht overtreden. Het schort onder meer aan de inrichting van de bedrijfsvoering (governance), vermogensscheiding en de compliancefunctie. Het klantbelang stond niet centraal in de bedrijfsvoering van DeGiro en wetsovertredingen werden niet tegengegaan. DeGiro moest op last van de AFM haar bedrijfsvoering aanpassen zodat aan toepasselijke regelgeving wordt voldaan en de belangen van klanten centraal komen te staan.

Je zou zeggen dat een broker die dit allemaal op zich af ziet komen serieus aan de slag gaat om de bevindingen te verhelpen. Dit blijkt echter slechts ten dele te zijn gebeurd, als gevolg waarvan de AFM DeGiro last onder dwangsom heeft opgelegd. Waar DeGiro weer vrolijk bezwaar tegen heeft gemaakt, waarop de rechter half juli de AFM in het gelijk heeft gesteld. Op dit moment heeft de AFM nog niet vast kunnen stellen dat DeGiro alle geconstateerde gebreken en overtredingen heeft hersteld.

Wat heeft prioriteit?

Al met al hebben deze ontwikkelingen mij in laten zien dat het aan de ene kant belangrijk is om de kosten van je broker kritisch te beschouwen. Maar aan de andere kant is het zeker zo belangrijk een broker te hebben die je kunt vertrouwen. Nu is het zo dat het feit dat de AFM DeGiro aanpakt, geen garantie vormt dat de Wet op het financieel toezicht bij andere brokers wel adequaat wordt nageleefd. Maar voor Kaskoe diskwalificeert DeGiro zich hiermee wel als betrouwbare broker. In zoverre komt er een deelantwoord op mijn vraag welke broker: Binck Bank en Lynx of toch naar DeGiro?

Je moet je broker kunnen vertrouwen

Het is natuurlijk de vraag in hoeverre een broker die keer op keer tarieven wijzigt (verhoogd) betrouwbaar kan worden geacht. Maar als ik moet kiezen tussen een broker met een goede stabiele dienstverlening die af en toe een tariefsverhoging doorvoert enerzijds, of een broker die de wet overtreedt en zich bovendien met hand en tand verzet tegen deze constatering in plaats van zich snel mogelijk te voldoen aan de wetgeving anderzijds, dan weet Kaskoe het wel.

Binck Bank en Lynx of toch naar DeGiro?

Bij Binck blijven of niet?

Blijft de vraag of ik mijn privérekening bij Binck ga overhevelen naar Lynx. Hoe je het ook went of keert blijven het twee gescheiden rekeningen. In die zin levert het onderbrengen van beide rekeningen (privé en zakelijk) bij één broker eigenlijk geen voordelen op. Wel verhoog ik daarmee het risico. Mocht Lynx of de onderliggende partij Interactive Brokers om wat voor reden dan ook omvallen, dan ben ik mijn aandelen en cash voor langere tijd kwijt. Datzelfde geldt uiteraard voor Binck Bank.

Bescherming van cash en aandelen

Interactive Brokers valt onder de SIPC. De SIPC-bescherming houdt in dat aandelen en cash tot een maximum van USD 500.000 (cash maximaal USD 250.000) zijn gegarandeerd. Voor Binck Bank geldt dat zij een bankvergunning heeft. Dat betekent dat de bescherming van cash is gegarandeerd tot EUR 100.000 op basis van het Depositogarantiestelsel. Mocht het zo zijn dat Binck Bank niet kan voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met haar beleggingsdiensten, dan zou je in theorie een beroep kunnen doen op het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Dit BCS garandeert een bedrag van maximaal EUR 20.000 voor de aandelen. Overigens geldt natuurlijk sowieso dat als ‘the shit worldwide the fan hits’, dergelijke garantieregelingen gewoon simpelweg niet toereikend zijn.

Binck Bank en Lynx of toch naar DeGiro?

Conclusie

Binck Bank en Lynx of toch naar DeGiro? Al met al heb ik dus besloten niet over te stappen naar DeGiro. En heb ik besloten om mijn vermogen blijvend te spreiden over twee brokers, te weten Interactive Brokers (via Lynx) en Binck Bank. Het zijn niet de goedkoopste brokers. Maar het geeft mij wel het beste gevoel. En dat is ook wat waard.

Op welke manier doe jij aan risicospreiding?

[mailpoet_form id=”2″]