Binck verhoogt de tarieven weer per januari 2020

Binck verhoogt de tarieven weer per januari 2020

4 december 2019 10 Door Kaskoe

De portfolio van Kaskoe was tot halverwege dit jaar verspreid over drie beleggersrekeningen. Twee beleggersrekeningen bij BinckBank en één bij Lynx. De laatste maanden heb ik vanwege redenen die ik in dit artikel beschreven heb, de posities van de zakelijke beleggingsrekening van BinckBank overgezet naar Lynx. En in de naweeën van deze omzetting wordt Kaskoe wederom verrast door een aankondiging: Binck verhoogt de tarieven weer per januari 2020.

Voorgeschiedenis

Even een stukje voorgeschiedenis: in maart 2018 voerde BinckBank een nieuwe tariefstructuur in. Met de kekke kleuren Green, Blue en Black werd er naast de maandelijkse vaste kosten een variabele service fee geïntroduceerd. Voor Kaskoe was dat de reden om een beleggersrekening bij Lynx te openen. Kosten besparen is op de lange termijn een belangrijk middel voor financiële onafhankelijkheid. Bovendien: het leek mij ook wel prettig om niet alle financiële belangen bij één en dezelfde broker te hebben liggen. En tenslotte maakte dit het ook makkelijk voor een één-op-één vergelijking tussen Binck Bank en Lynx.

Overname, concurrentie en dalende opbrengsten

We zijn nu nog geen twee jaar verder. In die periode is BinckBank overgenomen door Saxobank. Hebben ze te kampen met aanhoudende concurrentie van low-cost brokers. En blijkt de gemiddelde opbrengst per transactie te zijn gedaald met bijna € 2 naar € 9,33 (link achter betaalmuur, klik hier voor het beeld). Een daling die maar gedeeltelijk door de introductie van de service fee werd gecompenseerd.

Binck verhoogt de tarieven weer per januari 2020

BinckBank lijkt dus in de hoek te zitten waar de klappen vallen. En wat is de reactie? Binck verhoogt de tarieven weer per januari 2020!

Binck verhoogt de tarieven weer per januari 2020
Bron: mededeling website BinckBank d.d. 2-12-2019

Tariefswijziging tot bijna 13% voor Binck Green

Voor Binck Green gaat de service fee van € 3,- naar € 3,50 per maand. Maar wat er meer inhakt is dat de bovengrens van de portefeuillewaarde waarover 0,01% per maand aan service fee wordt berekend, van € 400.000 met € 50.000 omhoog gaat. Met een portefeuillewaarde van € 450.000 betekent dit op jaarbasis een kostenstijging van € 516,- naar € 582,-. Een tariefsverhoging van maar liefst 12,8%!

Bink Blue wordt ruim 1% duurder

Voor Binck Blue gaat de service fee van € 7,50 naar € 8,25 per maand. De bovengrens van de portefeuillewaarde blijft in dit tariefplan ongewijzigd op € 400.000,-, waarover maandelijks 0,015% mag worden afgerekend. Een kostenstijging van € 810,- naar € 819,-. Voor Binck Blue betekent dit een verhoging van 1,1%.

Verschil Binck Green en Blue

In Binck Blue zit een aantal extra diensten die in Binck Green ontbreken. Het gaat dan om real time handelskoersen van de Amerikaanse beurzen en van Amerikaanse opties. Bovendien: “de experts van de Beursvloer delen iedere twee weken hun ‘Idee van de Week’: een slimme trade op een bijzonder aandeel of index”. Hoe dat in z’n werk gaat dat je iedere twee weken het idee van de week krijgt is mij trouwens een raadsel…

Daarnaast is een aantal transactietarieven in Binck Blue lager dan in Binck Green. Denk dan aan opties en futures. Gezien de transactiebehoefte van de gemiddelde buy-and-hold dividend-belegger, denk ik dat de meesten van hen voor zover ze bij BinckBank beleggen, dit in het pakket Bink Green doen.

Kijk hier voor het complete overzicht met de verschillen tussen de pakketten en de transactietarieven. Prijzen per 1 december 2019.

Binck verhoogt de tarieven weer per januari 2020

En wat betaal je bij Lynx?

Kaskoe heeft zoals eerder beschreven één van beide beleggersrekeningen overgezet naar Lynx. Bij Lynx betaal je met een portfoliowaarde boven de € 100.000,- geen service fee. Onder deze grens wordt er € 5,- per maand berekend, waar de transactiekosten vanaf getrokken worden. Transactiekosten die bovendien ook nog eens een stuk lager zijn dan bij BinckBank.

Reductie van kosten belangrijk voor rendement.

Eén van de belangrijkste zaken bij het opbouwen van vermogen is dat je let op de kosten. Een service fee van 0,13% op een portefeuillewaarde van € 450.000 lijkt niet veel. Maar als je dat gedurende 20 jaar lang kan uitsparen tegen een rendement van 5%, heb je het toch over meer dan € 20.000,- wat je aan rendement inlevert. En dit is nog exclusief de transactiekosten.

Conclusie

Beleg jij bij Binck Bank en heb jij Binck Green, volgens eigen zeggen het pakket dat een “slimme keuze voor de allround belegger” is? Dan adviseert Kaskoe je eens goed te kijken naar de meerkosten die je dat vanaf 1 januari oplevert. En wat betreft de portefeuille die Kaskoe nog bij Binck heeft staan: de vraag wordt steeds relevanter hoeveel de spreiding van mijn totale portfolio over twee verschillende brokers mij waard is.

Vind jij het ook belangrijk om je beleggingsportfolio over twee brokers te spreiden? Of ziet Kaskoe spoken?

[mailpoet_form id=”2″]