De invloed van leiderschap op de beurskoers

De invloed van leiderschap op de beurskoers

20 maart 2019 2 Door Kaskoe

Vroeger was Meneer Kaskoe fan van de serie ‘Full house’. Met name de niet onaantrekkelijke tante Becky vond ik wel interessant. Zij werd gespeeld door Lori Loughlin.

Diezelfde Lori kwam onlangs samen met Manuel Henriquez en een aantal anderen in het nieuws. Tegelijkertijd daalde de koers van het aandeel HTGC dat in de Kaskoe-portfolio zit, met 10%. Wat was hier aan de hand? Wat is de overeenkomst tussen Lori Loughlin en Manuel Henriquez? Een verhaaltje over de invloed van leiderschap op de beurskoers.

Het zat zo: Manuel Henriquez, Lori Loughlin en een aantal anderen zijn onlangs in staat van beschuldiging gesteld. Zij worden verdacht van fraude en omkoping met als doel de toelating van hun familieleden op gerenommeerde universiteiten in de Verenigde Staten. Dat is vervelend voor tante Becky, maar ook vervelend voor meneer Kaskoe.

Meet Manuel Henriquez, CEO van HTGC

Want Manuel Henriquez is de CEO van Hercules Technology Growth Capital (HTGC). De dag dat deze fraude bekend werd, daalde de beurswaarde van HTGC met 10%. De reden voor deze afstraffing: angst dat de bestuurder en tevens oprichter van HTGC de cel in moet.

Manuel Henriquez

“While we do not want to underestimate the importance of Mr. Henriquez to the company, it is important to point out that the indictment is a personal matter and does not in any way involve Hercules itself,”

Henry Coffey, analyst van Wedbush

Als reactie op de aanklacht is Manuel Henriquez afgetreden als CEO. Hij blijft wel zitting houden in de Raad van Bestuur van HTGC. De invloed van leiderschap op de beurskoers is in dit geval evident, ook al betreft het een privé-aangelegenheid. Als bestuurder van een beurgenoteerde onderneming en als actrice moet je je beseffen dat je onder een vergrootglas van de pers en de publieke opinie ligt.

Wat doet Hercules Technology Growth Capital

Laten we eens wat beter kijken naar Hercules Technology Growth Capital. HTGC is een zogenaamde  Business Development Company. Zij verstrekt financiering aan startups en risico-investeerders en heeft zich gespecialiseerd in de tech-sector.

Logo HTGC

Je kunt het zien als een investeringsbank of ontwikkelingsmaatschappij die in ruil voor financiering een aandeel neemt in een beginnende tech-onderneming. Op enig moment wordt dat aandeel weer verkocht. Naast rente-inkomsten wordt hopelijk ook een hogere waardering voor de verkochte aandelen gerealiseerd.

Wat is een Business Development Company (BDC)

HTGC is een Business Development Company (BDC). Een BDC is een uitvloeisel van Amerikaanse wetgeving, de Investment Company Act. Sinds 1980  is het mogelijk gemaakt om BDC’s naar de beurs te brengen. Zij vervullen een rol door kleinere, niet beursgenoteerde bedrijven die lastig aan financiering kunnen komen, een lening te verstrekken. Een BDC zelf wordt gefinancierd via de beurs en zal met enige regelmaat nieuwe aandelen uitgeven om verder te groeien.

BDC’s keren 90% van hun winst uit als dividend

BDC’s zijn een interessante beleggingsmogelijkheid vanwege het vaak hoge dividendrendement. Dat komt doordat de Amerikaanse wetgeving een BDC vrijstelt van het betalen van vennootschapsbelasting indien zij 90% van de winst uitkeert aan haar aandeelhouders.

Amerikaanse beleggers in BDC’s betalen een hogere dividendbelasting om dit gemis in vennootschapsbelasting te compenseren. Maar voor Nederlandse beleggers geldt de standaard 15% dividendbelasting voor Amerikaans aandelen. En die 15% mogen wij aan het eind van het jaar ook nog eens verrekenen met de vermogensrendementsheffing in onze box 3.

Zoals altijd geldt ook hier: een hoger rendement gaat gepaard met een hoger risico. BDC’s nemen vaak meer risico dan banken bij het verstrekken aan financiering. Als de economische groei vertraagt of daalt, zullen BDC’s eerder leningen moeten afschrijven wegens wanbetaling. Ook zijn BDC’s gevoelig voor stijgende rentes omdat dan de marges tussen het geld dat zij lenen en uitlenen, kleiner worden.

Rendement HTGC voor Kaskoe

HTGC zit sinds februari 2017 in de portfolio van Kaskoe. Momenteel bedraagt het zo’n 1,38% van mijn portfolio. HTGC is geen dividendgroeier, maar is onderdeel van een aantal beleggingen die in de beginjaren van mijn cashflow-behoefte het dividendrendement wat verhogen. Het jaarlijkse dividendrendement op mijn investering bedraagt nu jaarlijks 7,8%. Het koersverlies sinds februari 2017 bedraagt echter momenteel 16%. Al met al speelt Kaskoe met HTGC net quitte.

De invloed van leiderschap op de beurskoers

Het is helaas niet de eerste keer dat de CEO een onbetrouwbare indruk maakt. In mei 2017 kondigde HTGC vanuit het niets een plan aan om haar organisatie van een interne naar een externe managementstructuur te wijzigen. Over het algemeen is meneer Kaskoe meer gecharmeerd van een BDC met een interne managementstructuur. Dat betekent dat een BDC eigen personeel in dienst heeft die mee participeert en mee profiteert met de winsten die zij realiseert voor haar aandeelhouders.

Bij een externe managementstructuur is het management op afstand geplaatst en onder gebracht bij een gespecialiseerd bedrijf dat in ruil voor een beheerfee de investeringen beheert. Over het algemeen hebben BDC’s met een interne managementstructuur een betere reputatie omdat de drijfveren van de medewerkers en de aandeelhouders meer met elkaar in lijn liggen.

Met het presenteren van haar plan choqueerde HTGC haar aandeelhouders. De aandelenkoers daalde met 12%. Uiteindelijk is het plan ingetrokken. Maar er is destijds nooit een echt goede reden gegeven waarom Henriquez en consorten überhaupt overwogen om HTGC van een intern gemanagede BDC naar een extern gemanagede BDC om te vormen. De vraag is gerechtvaardigd of het plan voor eeuwig van tafel is.

“Once management shows itself insensitive to the interests of owners, shareholders will suffer a long time from the price/value ratio afforded their stock (relative to other stocks), no matter what assurances management gives that the value-diluting action taken was a one-of-a-kind event.”

Warren Buffett

Wat nu te doen met HTGC?

De vraag rijst daarom: wat te doen met HTGC als privébelegger? Mijn conclusie: tijd om langzamerhand te kijken naar een alternatief voor HTGC. Ik heb geen gloeiende haast om te verkopen. Fundamenteel is er weinig veranderd aan de onderneming. Als je kijkt naar de twee recente forse koersdalingen hebben die niets te maken met de risico’s van een BDC. Maar alles met de invloed van leiderschap op de beurskoers en de vraag is of het management betrouwbaar is.

Kaskoe haat spam. Lees hier mijn privacyreglement.