De kracht van compounding en hoe het toe te passen

De kracht van compounding en hoe het toe te passen

17 juni 2020 10 Door Kaskoe

In een artikel waarin ik schrijf over het opbouwen van een dividendportfolio heb ik het al kort aangestipt: de kracht van compounding. Maar wat betekent compounding, ook wel het sneeuwbal-effect genoemd, eigenlijk? En hoe kan jij de kracht van compounding inzetten in jouw beleggingsstrategie? En wat betekent de Corona-crisis voor het sneeuwbal-effect?

Bijgewerkt op 15 juni 2020

Wat betekent compounding?

Compounding wordt in het Nederlands ook wel het ‘rente-op-rente-effect’ genoemd. Met dit effect wordt bedoeld het genereren van winst op basis van voorgaande winst. Het is één van de fundamentele en meest krachtige concepten van investeren. Compounding is de motor die mede er voor heeft gezorgd dat Warren Buffett één van de rijkste mensen ter wereld is geworden. Je kan het concept visualiseren aan de hand van het sneeuwbal effect.

Sneeuwbal wordt groter en groter en vermorzeld huis als illustratie van compounding

Een sneeuwbal die van een heuvel rolt, pakt hoe langer hoe meer sneeuw op en wordt groter en groter. Hoe meer sneeuw de bal oppakt, hoe groter hij wordt. Compounding is een wiskundig fenomeen. Zoals in een eerder artikel aangehaald zou Albert Einstein compounding het achtste wereldwonder hebben genoemd. Diegene die compounding begrijpen verdienen het… Diegene die het niet begrijpen, betalen het…

Wat is de kracht van compounding?

Stel je voor: je koopt 100 aandelen van een onderneming met een dividend van € 2,-. Als de onderneming haar dividend ieder jaar met 10% verhoogt, ziet de cash flow uit dividend er als volgt uit.

De kracht van compounding
Bron: Kaskoe

Deze tabel laat zien hoe krachtig compounding werkt. In 10 jaar tijd is het dividend gestegen tot bijna 2,6 keer het dividend bedrag in het eerste jaar. In eerste instantie lijkt dit onmogelijk.  Ieder afzonderlijk jaar is het dividend maar met 10% gestegen. Als je die 10 jaar bij elkaar optelt zou je verwachten dat je uiteindelijk 100% meer dividend krijgt, namelijk 2 keer het begin bedrag. Maar je ontvangt dus na 10 jaar 2,6 keer het begin bedrag. Dat is het effect van compounding. Dit wordt veroorzaakt doordat iedere jaarlijkse verhoging op zichzelf ook weer verhoogt wordt in de jaren daarna. En dat werkt als een sneeuwbal: hoe groter hij wordt, hoe sneller hij groeit. Dit is duidelijk te zien in de laatste kolom van de tabel. Het jaarlijks stijgende bedrag wordt groter terwijl het percentage constant blijft.

Gemiddelde groei van 10% per jaar

Maar, wacht even: is een jaarlijkse (gemiddelde) verhoging van 10% wel reëel? Kaskoe denkt van wel. Voor mijn huidige portfolio heb ik het actuele dividend rendement en de dividendgroei van de afgelopen jaar en de laatste 10 jaar in onderstaande tabel gezet.

De kracht van compounding
Bron: Kaskoe portfolio, data Gurufocus.com d.d. 26 februari 2020

Zoals je ziet is het actuele dividendrendement gemiddeld niet spectaculair hoog. Let wel, het is een mediaan van het rendement van de verschillende posities in de portfolio. Er zitten aandelen tussen met een hoog dividendrendement en een lage groei en omgekeerd. De mediaan van de jaarlijkse dividendgroei van de afgelopen 10 jaar van de gehele portfolio ligt echter rond de 12,5%. En dan zitten daar ook nog een paar posities tussen waarvan de 10-jaars groei op 0 staat omdat zij nog geen 10 jaar dividend uitkeren, waaronder Abbvie, Apple en Plus500. Gecorrigeerd ligt het percentage zelfs boven de 13%. Dus ja, een gemiddelde dividendgroei van 10% is zeker mogelijk.

Gevolgen Corona-crisis

Maar wat als het dividend wordt verlaagd door de Corona-crisis? Er zijn immers meerdere bedrijven die hun dividend hebben verlaagd of zelfs hebben gestaakt. Is een gemiddelde dividendgroei van 10% dan nog steeds haalbaar?

Uiteraard weet ook ik niet wat het effect van de Corona-crisis op langere termijn voor de economie gaat zijn. Ik verwacht geen magische opleving in een paar maanden tijd. En vergelijkingsmateriaal is er nauwelijks. Maar toch: ook in de kredietcrisis die grosso modo duurde van 2007 tot 2011 was er sprake van dividendverlagingen.

Om dit te onderzoeken heeft Kaskoe voor zijn portfolio het jaarlijkse dividend per aandeel over de periode 2000 tot en met 2019 op een rijtje gezet. In deze periode van 20 jaar zitten de economische gevolgen van de Dot-com bubbel die in 2000 leegliep en tevens het effect van de kredietcrisis die van 2007 tot 2011 duurde.

En het resultaat zal je wellicht verbazen: maar ook over een periode van 20 jaar met daarin twee periodes met flinke koersdalingen en dividendverlagingen is er sprake van een tweecijferige dividendgroei per jaar. De mediaan (dus niet het flatteuzere gemiddelde) van de dividendgroei bedraagt net geen 11% per jaar.

Effect van 10% groei per jaar

Stel dat je een portfolio start met € 100.000 die een dividend rendement genereert van 4% en een gemiddelde groei van 10% per jaar. Dan heb je binnen 10 jaar je jaarlijkse dividend verdubbeld. En daarna gaat de sneeuwbal pas echt hard rollen. Kijk maar naar onderstaande grafiek:

In 30 jaar is je jaarlijkse dividend tot een astronomische € 70.000 toegenomen!

Toepassen van compounding

Nou we hebben gezien hoe krachtig compounding werkt, is het zaak te bekijken hoe we dit in ons voordeel kunnen laten werken. De kracht van compounding werkt zowel op het dividend als op de koerswinst.

Sneeuwbal met compounding Kaskoe

Dividend

In bovenstaand voorbeeld heb ik laten wat voor effect dividend op dividend heeft. Dit is één manier van compounding. Dit wordt versterkt indien je het dividend niet uitkeert maar het herinvesteert in dividend aandelen. Het is van belang dat je de juiste aandelen selecteert met een voldoende jaarlijkse dividendgroei over een langere periode. De meest gangbare indicator voor jaarlijkse dividendgroei is CAGR oftewel compound annual growth rate. Let er op dat dividendgroei iets anders is dan dividend rendement. In de tweede tabel staan een aantal voorbeelden van ondernemingen met een laag dividend rendement maar een hoge dividendgroei. Lees hier meer over het verschil tussen dividendgroei en dividend rendement.

Koerswinst

Een andere manier om het compounding-effect te realiseren is door je (ongerealiseerde) koerswinst te herinvesteren. Stel: je investeert € 1.000,- in aandelen Apple. Een jaar later staan de aandelen 10% hoger en is je investering € 1.100,- waard. Een jaar later is de koers wederom met 10% gestegen. Je aandelen zijn geen € 1.200,- maar € 1.210,- waard. Dit effect heeft in tegenstelling tot met dividend het nadeel dat het geen directe cashflow is. Ongerealiseerde koerswinst kan verdampen, dividend heb je in je portemonnee.

Tijd

In beide gevallen heb je tijd nodig. Het effect wordt groter naarmate de tijd verstrijkt, net als bij de sneeuwbal. Het is geen ‘getting rich quick’-methode. Ook Warren Buffett is niet overnacht miljardair geworden. Time in the market is belangrijker dan timing the market, dus hoe eerder je begint met dividend beleggen, hoe meer tijd jij je sneeuwbal kunt laten rollen!

Welke sneeuwbal heb jij al aan het rollen om optimaal gebruik te maken van compounding?

[mailpoet_form id=”2″]