De kracht van compounding en hoe het toe te passen

De kracht van compounding en hoe het toe te passen

29 augustus 2018 Uit Door Mr. Kaskoe

In mijn artikel “Hoe bouw je een dividend portfolio” heb ik het al kort aangestipt: de kracht van compounding. Maar wat betekent compounding eigenlijk? En hoe kan jij compounding inzetten in jouw beleggingsstrategie?

Wat betekent compounding?

Compounding wordt in het Nederlands ook wel het ‘rente-op-rente-effect’ genoemd. Met dit effect wordt bedoeld het genereren van winst op basis van voorgaande winst. Het is één van de fundamentele en meest krachtige concepten van investeren. Compounding is de motor die mede er voor heeft gezorgd dat Warren Buffett één van de rijkste mensen ter wereld is geworden. Je kan het concept visualiseren aan de hand van het sneeuwbal effect.

Sneeuwbal wordt groter en groter en vermorzeld huis als illustratie van compounding

Een sneeuwbal die van een heuvel rolt, pakt hoe langer hoe meer sneeuw op en wordt groter en groter. Hoe meer sneeuw de bal oppakt, hoe groter hij wordt. Compounding is een wiskundig fenomeen. Zoals in een eerder artikel aangehaald noemde Albert Einstein compounding het achtste wereldwonder. Diegene die compounding begrijpen verdienen het… Diegene die het niet begrijpen, betalen het…

Wat is de kracht van compounding?

Stel je voor: je koopt 100 aandelen van een onderneming met een dividend van € 2,-. Als de onderneming haar dividend ieder jaar met 10% verhoogt, ziet de cash flow uit dividend er als volgt uit.

Deze tabel laat zien hoe krachtig compounding werkt. In 10 jaar tijd is het dividend gestegen tot bijna 2,6 keer het dividend bedrag in het eerste jaar. In eerste instantie lijkt dit onmogelijk.  Ieder afzonderlijk jaar is het dividend maar met 10% gestegen. Als je die 10 jaar bij elkaar optelt zou je verwachten dat je uiteindelijk 100% meer dividend krijgt, namelijk 2 keer het begin bedrag. Maar je ontvangt dus na 10 jaar 2,6 keer het begin bedrag. Dat is het effect van compounding. Dit wordt veroorzaakt doordat iedere jaarlijkse verhoging op zichzelf ook weer verhoogt wordt in de jaren daarna. En dat werkt als een sneeuwbal: hoe groter hij wordt, hoe sneller hij groeit. Dit is duidelijk te zien in de laatste kolom van de tabel. Het jaarlijks stijgende bedrag wordt groter terwijl het percentage constant blijft.

Maar, wacht even: is een jaarlijkse (gemiddelde) verhoging van 10% wel reëel? Mr. Kaskoe denkt van wel. Voor mijn huidige portfolio heb ik het actuele dividend rendement en de dividendgroei van de afgelopen 5 en 10 jaar in onderstaande tabel gezet.

Tabel 2 Dividendgroei

Zoals je ziet is het actuele dividendrendement gemiddeld niet spectaculair hoog. Er zitten aandelen tussen met een hoog dividendrendement en een lage groei en omgekeerd. De mediaan van de jaarlijkse dividendgroei van de gehele portfolio ligt echter rond de 10%. Indien je een portfolio start met € 100.000 die een dividend rendement genereert van 4%, dan heb je binnen 10 jaar je jaarlijkse dividend verdubbelt. En daarna gaat de sneeuwbal pas echt hard rollen. Kijk maar naar onderstaande grafiek:

Grafiek dividendgroei

In 30 jaar is je jaarlijkse dividend tot een astronomische € 70.000 toegenomen!

Toepassen van compounding

Nou we hebben gezien hoe krachtig compounding werkt, is het zaak te bekijken hoe we dit in ons voordeel kunnen laten werken.

Dividend

In bovenstaand voorbeeld heb ik laten wat voor effect dividend op dividend heeft. Dit is één manier van compounding. Dit wordt versterkt indien je het dividend niet uitkeert maar het herinvesteert in dividend aandelen. Het is van belang dat je de juiste aandelen selecteert met een voldoende jaarlijkse dividendgroei over een langere periode. De meest gangbare indicator voor jaarlijkse dividendgroei is CAGR oftewel compound annual growth rate. Let er op dat dividendgroei iets anders is dan dividend rendement. In de tweede tabel staan een aantal voorbeelden van ondernemingen met een laag dividend rendement maar een hoge dividendgroei. Lees hier meer over het verschil tussen dividendgroei en dividend rendement.

Koerswinst

Een andere manier om het compounding-effect te realiseren is door je (ongerealiseerde) koerswinst te herinvesteren. Stel: je investeert € 1.000,- in aandelen Apple. Een jaar later staan de aandelen 10% hoger en is je investering € 1.100,- waard. Een jaar later is de koers wederom met 10% gestegen. Je aandelen zijn geen € 1.200,- maar € 1.210,- waard. Dit effect heeft in tegenstelling tot met dividend het nadeel dat het geen directe cashflow is. Ongerealiseerde koerswinst kan verdampen, dividend heb je in je portemonnee.

Tijd

In beide gevallen heb je tijd nodig. Het effect wordt groter naarmate de tijd verstrijkt, net als bij de sneeuwbal. Het is geen ‘getting rich quick’-methode. Ook Warren Buffett is niet overnacht miljardair geworden. Time in the market is belangrijker dan timing the market, dus hoe eerder je begint met dividend beleggen, hoe meer tijd jij je sneeuwbal kunt laten rollen!