De kunst van goed leven

De kunst van goed leven

26 juni 2019 4 Door Kaskoe

De kunst van goed leven klink als een zelfhulp-boek. Kaskoe is niet zo van de zelfhulp-boeken. Vaak staan er allerlei open deuren in die je met een beetje logisch nadenken zelf ook wel had kunnen bedenken. En ik ben ook niet zo van de boekrecensies. Maar soms loopt Kaskoe tegen iets aan dat hij het delen waard vindt. Een voorbeeld daarvan is de kunst van goed leven.

De kunst van goed leven

Alleen de titel vind ik al de moeite waard. De kunst van goed leven. Met als ondertitel: 52 simpele levenstechnieken voor geluk. Ongeacht in welke fase je in je leven zit, ongeacht hoe ver je bent in je reis naar financiële onafhankelijkheid, dit wil toch iedereen? Een goed leven en geluk?

Ik zeg niet dat dit boek je een gelukkig en goed leven garandeert. Maar het biedt wel een aantal interessante inzichten die je daadwerkelijk kunnen helpen om een gelukkig en beter leven te leiden. Het boek is geschreven door Rolf Dobelli. Hij studeerde filosofie en bedrijfskunde en werkte als CEO van verschillende bedrijven.

Rolf Dobelli, de auteur van De kunst van goed leven
Rolf Dobelli

Vanuit die achtergrond heeft Dobelli een verzameling mentale instrumenten samengesteld. Hij maakt daarbij gebruik van denkmodellen uit de klassieke oudheid tot en met de laatste inzichten uit psychologisch wetenschappelijk onderzoek. Het bestaat niet uit één principe of één grondbeginsel. Of het principe moet zijn dat het hedendaagse leven zodanig complex is geworden dat er geen één beste methode of heilige graal is volgens welke je een goed leven kunt leiden. Dobelli vergelijkt zijn 52 simpele levenstechnieken voor geluk met een besturingssysteem of als een gereedschapskist voor het leven.

Voor diegenen die financieel onafhankelijk willen worden of voor diegenen die het al zijn, pik ik er een paar technieken uit.

Mentale boekhouding

Al het geld dat je verdient of uitgeeft is hetzelfde. Elk briefje van € 50 is vijftig Euro waard. En toch blijkt dat in de praktijk een lastig concept. Mensen blijken geld in mentale potjes te stoppen. En afhankelijk van het potje of van de oorsprong is het geld meer of minder waard. En dat leidt tot irrationeel gedrag. Dit wordt mental accounting genoemd. Er zijn allerlei experimenten rondom uitgevoerd.

Mental accounting bron Sketchplanations
bron: Sketchplanations.com

Stel: je gaat naar een concert. Het kaartje, dat je al eerder voor € 20 had gekocht, stop je in je zak. Je neemt ook een los briefje van € 20 mee. Bij de kassa aangekomen, ontdek je dat je het kaartje onderweg bent verloren. Er zijn nog kaartjes voor dezelfde prijs aan de kassa te koop. Wat doe je, betaal je € 20 voor een nieuw kaartje?

Meer dan de helft van de mensen aan wie dit werd gevraagd zou naar huis gaan, slechts 46% koopt een nieuw kaartje.

Stel je nu een bijna identiek scenario voor, alleen heb je nog geen kaartje gekocht. Als je van huis gaat neem je twee briefjes van € 20 mee. Bij de kassa blijkt dat je nog maar één briefje hebt, het andere ben je onderweg kwijtgeraakt. Gebruik je de overgebleven € 20 om een kaartje te kopen?

Ja, zegt bijna 90% van de mensen aan wie een soortgelijke vraag werd gesteld. Dat is bijna twee keer zoveel als bij verlies van het kaartje…

De kunst van goed leven door verlies te veranderen in winst

Dobelli beschrijft hoe je door dit mechanisme te herkennen, verlies in winst kunt veranderen. Mentaal uiteraard, want geld dat je uitgeeft, geef je nog steeds uit. Maar door een constructieve interpretatie van de feiten kan je een verlies tot winst framen en daarmee dus een gelukkiger leven leiden.

Een voorbeeld daarvan ondervond ik een paar maanden geleden, toen meneer en mevrouw Kaskoe in een arm land de huurauto parkeerden. De parkeerplaats was gratis en druk. Er kwam een ‘parkeerwachter’ aangesneld die ons naar een leeg plekje verwees, ons hielp met inparkeren en de auto zou bewaken. Vervolgens vroeg hij een bijdrage voor zijn service. De suggestie voor deze bijdrage was € 2,-. Mevrouw Kaskoe was zeer verontwaardigd en weigerde in eerste instantie de parkeerwachter ook maar iets te geven vanwege deze oplichterij. Meneer Kaskoe dacht: € 2,- is een schijntje om te voorkomen dat de beste man moet gaan bedelen, en bovendien doet hij nog iets goeds voor de omgeving ook. Ik weet wel zeker dat ik met een gelukkiger gevoel de parkeerplaats afliep dan mevrouw Kaskoe.

De wet van afnemend grensnut

In Fuck You Money probeert Dobelli antwoord te geven op de vraag in hoeverre geld gelukkig maakt. Hij introduceert de wet van het afnemende grensnut. Volgens de wet van het afnemende grensnut neemt het nut van iedere extra consumptie van een goed of een dienst af naarmate je er meer van hebt. Vanaf een bepaald moment brengt iedere volgende eenheid van van het goed of de dienst helemaal geen nut meer. Dit is niet alleen van toepassing op brood en auto’s, maar vooral ook op geld.

De kunst van goed leven

Rijkdom is relatief

In mijn vrijwilligerswerk kom ik nogal wat ondernemers tegen die geldnood hebben of zelfs in armoede leven. Geloof mij, dat is geen feest. Als je in armoede leeft, speelt geld een grote rol. Iedere extra Euro die je verdiend maakt je een stukje minder afhankelijk. Maar naarmate je meer verdiend, daalt het effect van iedere extra verdiende Euro. Als de basisbehoeften bevredigd zijn, leidt additionele welstand niet tot extra geluk. En dat komt doordat rijkdom niet absoluut maar relatief is.

Dobelli’s vuistregels voor omgang met geld

Aan de hand van dit principe beschrijft Dobelli een paar vuistregels voor de omgang met geld. Ten eerste: spaar voor Fuck You Money. Ten tweede : reageer niet op kleine schommelingen in je inkomen of vermogen. Ten derde: vergelijk jezelf niet met rijke mensen. En ten vierde: leef bescheiden, zelfs als je steenrijk bent.

Fuck You Money spaarvarken

Dobelli’s conclusie: als je de armoedegrens bent gepasseerd en voldoende financiële buffer hebt opgebouwd bepalen andere factoren dan geld of het je lukt een leven te leiden volgens de kunst van goed leven.

Conclusie

Niet alle levenstechnieken zijn even inzicht- of waardevol. Maar over het geheel genomen is Kaskoe van mening dat de kunst van goed leven een zeer nuttig boek is voor mensen die financiële onafhankelijkheid nastreven of het al zijn. Het bevat bovendien humor, leuke anekdotes en het is prettig leesbaar.

De kunst van goed leven

Zoals wellicht bekend staan er geen affiliative links op Kaskoe. Als jullie deze introductie van de kunst van goed leven een interessant boekje vinden, zijn jullie ook oud en wijs genoeg om het ergens op de kop te tikken.

[mailpoet_form id=”2″]