Privacy


Per 1 mei 2018 is het verplicht om als blogger een privacyverklaring op je blog te plaatsen om zo te voldoen aan de Europese Privacywet.

Contactgegevens

Meneer Kaskoe is te bereiken via mail@kaskoe.nl.

Persoonsgegevens die Kaskoe.nl verwerkt

Kaskoe.nl ontvangt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Kaskoe maakt gebruik van WordPress, Google Analytics, Social Media buttons en Contact Form 7. Daarnaast kan je reageren op posts.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Kaskoe verwerkt:

 • Voor- en achternaam (indien zelf opgegeven)
 • Geslacht
 • E-mailadres (indien zelf opgegeven)
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Kaskoe.nl verwerkt

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@kaskoe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel Kaskoe.nl persoonsgegevens verwerkt

Kaskoe.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Met het statistiekprogramma Google Analytics kan ik onder andere bekijken hoeveel lezers mijn site bezoeken, waar ze vandaan komen en welke artikelen ze lezen. Deze informatie gebruik ik om het bezoek- en klikgedrag op Kaskoe.nl in kaart te brengen. Met deze informatie kan ik mijn website verder optimaliseren. Ik zie hierbij geen persoonsgegevens. Google Analytics verkrijgt de informatie middels jouw IP-adres. De dienst heeft van mij geen toestemming gekregen om jouw gegevens te delen met derden.
 • Onder artikelen op Kaskoe.nl bestaat de mogelijkheid een reactie te plaatsen. Bij het achterlaten van een reactie wordt jouw IP-adres zichtbaar voor mij. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je naam en website te tonen bij het reageren. Deze informatie wordt beschikbaar voor alle lezers van het artikel en blijft online staan. Je mailadres is alleen zichtbaar voor mij als eigenaar van Kaskoe.nl.
 • Verzenden van nieuws & nieuwe artikelen (indien je je hier specifiek voor hebt opgegeven).
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken bij WordPress.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kaskoe.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang Kaskoe.nl persoonsgegevens bewaart

Kaskoe.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Kaskoe.nl bewaart uw persoonlijke gegevens voor de duur van 1 jaar. Reacties onder artikelen blijven voor de duur van de plaatsing van het artikel online staan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kaskoe.nl deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een samenwerkingsovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Kaskoe.nl een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je Kaskoe.nl bezoekt, geef je daarmee toestemming jouw gegevens te verwerken. Je hebt echter het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kaskoe.nl.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@kaskoe.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Kaskoe.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies die Kaskoe.nl gebruikt

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van de computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Google Analytics

Kaskoe.nl plaatst cookies van Google. Dit doe ik om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Om je privacy zo veel mogelijk te beschermen heb ik een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en heb ik “gegevens delen” uitgeschakeld. Ook heb ik het IP-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op servers die in de Verengde Staten (kunnen) staan.

Specificaties en bewaartermijnen cookies

Voor toelichting over de cookies en de bewaartermijnen per cookie verwijst Kaskoe naar de cookieverklaring. Je kan daar ook de cookies per categorie aan- of uitzetten.