Dividend beleggen in de AEX: wat zijn de voor- en nadelen?

Dividend beleggen in de AEX: wat zijn de voor- en nadelen?

28 augustus 2019 9 Door Kaskoe

Het is bekend dat Nederlandse beleggers vooral in Nederlandse aandelen beleggen. Volgens de Binck Beleggers top 200 komt het aandeel Apple als eerste buitenlandse aandeel op de 36ste plaats. Nu is de Nederlandse belegger natuurlijk niet per definitie een dividendbelegger. Maar het roept bij Kaskoe wel de vraag op: dividend beleggen in de AEX: wat zijn de voor- en nadelen?

Dividend beleggen in de AEX: Oranje bril of logisch?

In totaal zit 69% van de beleggingen door Nederlandse particulieren in Nederlandse aandelen, beleggingsfondsen of ETF’s. Zo’n 18% is geïnvesteerd in Amerikaanse bedrijven of fondsen. En minder dan 12% bestaat uit Europese aandelen of fondsen. Is hier sprake van een Oranje bril of is er iets anders aan de hand?

Dividend beleggen in de AEX

Verdeling investeringen Kaskoe

De verdeling van de investeringen van Kaskoe laten een heel andere verdeling zien.

Verdeling investeringen Kaskoe per regio

Momenteel zit Kaskoe voor 68% in de VS. Zo’n 24% zit in aandelen in de Europese Unie (inclusief UK, exclusief NL). En slechts 8% van mijn portfolio zit in “Nederlandse” ondernemingen. Nederlands heb ik hier tussen aanhalingstekens geplaatst, want het gaat hier om aandelen in Royal Dutch Shell en Unilever. Deze twee bedrijven hebben allebei een duale ondernemingsstructuur, namelijk Brits/Nederlands. Maar strikt genomen doe ik daarmee mee aan dividend beleggen in de AEX.

Oranje boven!

Kaskoe heeft een eigen strategie

Nu is Kaskoe geen archetypische Nederlandse belegger. Ik focus op dividend en dividendgroei en hanteer een buy-and-hold werkwijze. En alhoewel een koe een kuddedier is, volgt Kaskoe zijn eigen weg. Met zijn eigen strategie en doelstelling.

Kaskoe is geen kuddedier
Wie is Kaskoe?

En ik denk dat dit een onderscheid is ten opzichte van de gemiddelde Nederlandse belegger. Die heeft een Oranje bril op. Kijkt vooral naar bedrijven die ze kennen. Laat zich beïnvloeden door kroegpraat en geleuter op IEX-fora. En belegt in bedrijven uit de AEX en de AMX. Moeten ze vooral doen, hoeft niets mis mee te zijn. Toch??

Vergelijking dividend AEX met andere regio’s

Als dividend belegger is Kaskoe vooral geïnteresseerd in een duurzaam, groeiend dividend. Het leek mij daarom interessant om eens te kijken naar het dividendrendement van de AEX-fondsen. Om dat te vergelijken met het rendement van Europese aandelen, Britse aandelen en de aandelen uit de Amerikaanse lijst van dividend Champions. Waarschuwing: het is absoluut geen wetenschappelijk onderbouwde vergelijking. Maar toch uit nieuwsgierigheid: hebben dividendbeleggers wat te zoeken in de AEX?

Welke zaken zijn belangrijk bij dividend beleggen?

Om die vraag te beantwoorden heeft Kaskoe een aantal zaken op een rijtje gezet. Ten eerste het dividendrendement. En omdat het prettig is als een dividend meerdere jaren achter elkaar kan worden uitgekeerd, de payout-ratio. Want normaliter geldt: hoe lager de payout-ratio, hoe veiliger het dividend. Vervolgens de koerswinst verhouding, oftewel de PE Ratio. Want de prijs van het aandeel relateert met het dividendrendement. Hoe hoger de prijs, hoe lager het dividendrendement en vice versa.

Dividendgroei

Maar dividendrendement is één ding. Het is ook belangrijk om te weten of dividend groeit. Dividendgroei is één van de componenten van het sneeuwbaleffect. Het op gang brengen van het sneeuwbaleffect oftewel compounding is één van de belangrijkste instrumenten om financiële onafhankelijkheid te bereiken.

Rendement uit koerswinst

Zoals ik eerder heb beschreven, kan rendement uit drie onderdelen bestaan. Naast dividend kennen we koerswinst (of -verlies) en het valutarisico. Dividend wordt cash uitgekeerd aan de aandeelhouder. Rendement uit koerswijzigingen of veranderingen in de waarde van de dollar komen in beeld bij daadwerkelijke verkoop van een aandeel.

Om naast het dividendrendement te kijken naar het rendement uit koerswijzigingen, heeft Kaskoe gekeken naar de ontwikkeling van winst per aandeel (EPS) gekeken. Het gaat dan om het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage van winst per aandeel van de afgelopen 5 jaar. Want als je een aandeel hebt met een laag dividendrendement of -groei, kan je met een goede koersrendementen alsnog een prima resultaat boeken. Het vergt alleen een actievere handelsstrategie.

Onderscheid EU, UK, US en AEX

Kaskoe maakt onderscheid tussen de EU en de UK. Niet vanwege de naderende Brexit, maar vanwege het feit dat de aandelen en het dividend in de UK in een andere valuta worden afgerekend dan die in de Europese Unie. Ook ben ik nieuwsgierig naar de verschillen op dividend- en koersrendement tussen de verschillende regio’s.

De data zijn gebaseerd om de lijsten met Europese dividendaandelen, Britse dividendaandelen en de Amerikaanse Dividend Champions. Bij de AEX-aandelen heb ik de grootste uitschieters die geen dividend uitkeren er uit gelaten. Dit betreffen o.a. Takeaway.com, Adyen en Galapagos. De gemiddelde waarden zien er uitgesplitst per regio, als volgt uit.

Dividend beleggen in de AEX

AEX heeft hoogste dividendrendement

De AEX laat met 4,2% het hoogste dividendrendement zien. Gevolgd door de UK met 3,5%. De Europese Unie en de VS laten beide een gemiddeld dividendrendement zien van 2,9%. De oppervlakkige dividendjager zou dus kunnen concluderen dat het verstandig is om al zijn geld in de AEX te steken.

AEX heeft de laagste dividendgroei

En daar zou die dividendjager best eens gelijk in kunnen hebben. Want als we kijken naar de overige waarden, dan valt op dat de dividendgroei van de aan de AEX genoteerde bedrijven het laagst is in vergelijking met de overige regio’s. Over een korte periode bekeken zijn de verschillen groot. Maar ook op de lange termijn zijn de verschillen groot. Echter, de verschillen in dividendgroei zijn te klein om het verschil in het dividendrendement goed te maken. Maar als je dividend met minimaal het inflatie-tempo moet groeien, is dividend beleggen in de AEX wellicht niet de handigste aanpak.

Totaalrendement ongeveer gelijk, behalve voor UK

Als we kijken naar het koersrendement, zijn er ook interessante verschillen te zien. De past 5-year growth rate van de Britse aandelen blijft fors achter bij die van de rest. En die van de Europese aandelen (excl. UK) is met ruim 14% behoorlijk hoog.

Al met al lijkt het erop dat alleen de Britse aandelen achter blijven. Maar in het totaalrendement doen de verschillende regio’s niet echt voor elkaar onder.

Wat je ziet als je de cijfers per aandeel bekijkt, is dat de dividendgroei en de rendementsgroei onder de AEX-fondsen een grotere spreiding vertonen dan die van de overige lijsten. Dat is een rechtstreeks gevolg van de keuze van de samenstelling.

En wat kunnen we hiermee?

Wat kunnen we nu met deze informatie? Nou, eigenlijk niet heel veel… De samenstelling van de lijsten verschilt daarvoor teveel. Daar waar de Britse, Europese en Amerikaanse lijsten uitgaan van een minimum aantal jaren dividendgroei, gaat de AEX uit van een notering aan de Amsterdamse beurs. En dat laatste is eigenlijk een totaal onbelangrijk criterium voor wat betreft dividend of rendement.

Op index-niveau zie je dat de AEX het qua totaalrendement (dus rendement uit koerswinst en dividend) zelfs bijzonder goed doet. Voordat je deze vergelijking maakt, moet je je realiseren dat de AEX in tegenstelling tot veel andere indexen, geen herbeleggingsindex is. Met andere woorden: bij het berekenen van het rendement van de AEX als geheel wordt het dividend normaliter buiten beschouwing gelaten.

Rendement AE versus S&P500 en Euro Stoxx 50

Als je het rendement van de AEX corrigeert met het dividendrendement en dit afzet tegen het rendement van de S&P500, zie je het volgende:

Rendement AEX versus S&P500 (bron: IEX.nl)

En eigenlijk is dat niet heel vreemd. Want als je naar de samenstelling van de AEX kijkt, zitten daar veel multinationals tussen die voor hun omzet afhankelijk zijn van de wereldeconomie. Ahold Delhaize, Royal Dutch Shell, Unilever, DSM, ASML, Aegon, Randstad, Philips, Aalbers Industries, Heineken, zonder echt goed te hebben onderzocht bestaat de halve AEX uit wereldspelers.

Wat mij wel verbaast is de vergelijking tussen de AEX en de Euro Stoxx 50

Rendement AEX versus Eurostoxx50 (bron: IEX.nl)
Rendement AEX versus Eurostoxx50 (bron: IEX.nl)

Ten opzichte van 2010 is de AEX verdubbeld, terwijl de Euro Stoxx 50 slechts 10% in waarde is gestegen?! Dat is iets om in te duiken in een latere blogpost.

Conclusie

Wat is dan de conclusie van deze vergelijking? In de eerste plaats de constatering dat dividend beleggen in de AEX prima mogelijk is, mits je er maar de goede aandelen uit pikt. Ten tweede, als je focust op dividendgroei en op dividendhistorie heeft het buitenland (en dan met name de VS) meer te bieden dan de AEX. Ten slotte: een index (oftewel een lijst van bedrijven die toevalligerwijs voldoen aan een paar kenmerken, waaronder de plaats van de beursnotering) zegt eigenlijk niet heel veel. Het gaat er vooral om dat je goed kijkt naar de aandelen van de individuele onderliggende bedrijven en zorgt dat deze passen in je strategie.

In welke AEX-aandelen beleg jij? En hoeveel dividend levert jou dat op?

Kaskoe haat spam. Lees hier mijn privacyreglement.