Dividendgroei in coronatijd, waar vind je die?

Dividendgroei in coronatijd, waar vind je die?

5 augustus 2020 3 Door Kaskoe

In maart schreef ik over de ravage die het coronavirus aanrichtte in Kaskoe’s portfolio. Ook was mijn portfolio vrij snel getroffen door een zogenaamde dividend cut, oftewel het schrappen van het dividend. Nu ruim vier maanden later is het mogelijk de balans op te maken wat het gevolg van corona op het dividend is. Is er sprake van dividendgroei in coronatijd?

Dividendgroei in coronatijd

Dividendgroei in coronatijd

Om te kijken of er sprake is van dividendgroei in coronatijd heb ik het dividend per aandeel vergeleken over de jaren 2019 en 2020. Ik heb daarbij de volgende uitgangspunten gebruikt:

  • Leidend is het kalenderjaar, niet het boekjaar
  • Leidend is de datum waarop het dividend wordt betaald, niet de datum ex-dividend
  • Aangekondigde dividendverhogingen in de toekomst van 2020 neem ik mee in de berekening over 2020.

Voor de vergelijking van het dividend van de aandelen waarvan het dividend geheel of gedeeltelijk is geschrapt, is het verschil als volgt berekend:

  • Het actueel uitgekeerde of toegekende dividend, inclusief de verwachting voor de rest van het kalenderjaar;
  • Afgezet tegen het oorspronkelijk voorgestelde dividend of, indien dit nog niet bekend was, het laatst toegekende dividend op kalenderjaarbasis;
  • Voor aandelen die Kaskoe in 2019 niet het gehele jaar in portfolio heeft gehad, ga ik uit van het totale dividend over het kalenderjaar 2019.

Omdat Kaskoe geen aantallen aandelen en vermogen wil openbaren, kan ik niet aangeven wat het absolute bedrag is wat het aan dividendinkomsten scheelt. Wel laat ik het absolute verschil in dividend per aandeel zien.

Dividendgroei in coronatijd
Klik hier voor groot

Dividenddaling op portfolio-niveau

Het procentuele verschil in dividendinkomsten op portfolio-niveau is -10,3%. Dus ten opzichte van 2019 komen de dividendinkomsten ruim 10% lager uit. Dit is exclusief wisselkoerseffecten en eventuele dividendwijzigingen in de rest van het jaar die nu nog niet zijn gepubliceerd. En inclusief de normalisatie voor de aandelen die ik pas in de loop van 2019 heb aangekocht. Al met al valt mij dat eerlijk gezegd niet eens tegen, gezien de impact van covid en het gewicht dat grote dalers als Royal Dutch Shell en Walt Disney in de portfolio van Kaskoe hebben.

Dividendgroei in coronatijd

Dividend dalingen vooral bij Britse en Europese aandelen

Wat opvalt, is dat het schrappen of het verlagen van het dividend vooral bij de Britse en Europese dividendaandelen plaatsvindt. Van de veertig posities in de portfolio van Kaskoe (Berkshire neem ik voor het gemak niet mee) zijn er in totaal 9 aandelen waarvan het dividend verlaagd of geschrapt is. Van deze 9 aandelen zijn er 7 Brits of Europees. De hardste klappen vielen (procentueel) bij Playtech, WPP en Royal Dutch Shell.

Dividendgroei in coronatijd
Verdeling status dividendaandelen per valuta in de portfolio van Kaskoe

Dividend op Amerikaanse aandelen groeit

Van het totaal aantal posities is er bij 26 aandelen sprake van dividendgroei. En van deze 26 aandelen zijn er 22 genoteerd in de Verenigde Staten. Met andere woorden: het leeuwendeel van de Amerikaanse aandelen in de portfolio van Kaskoe verhoogt haar dividend in 2020. Dus het ligt voor de hand om voor dividendgroei in coronatijd vooral te kijken naar Amerikaanse dividendgroei aandelen. Het dividend op Amerikaanse aandelen groeit, maar de groei lijkt wel af te vlakken. De grootste stijgers: Novo Nordisk, T.Row Price, Texas Instruments en AbbVie.

Gaat Kaskoe nu zijn strategie aanpassen?

Je zou denken dat als je strategie gericht is op dividendgroei en je deze groei vooral bij Amerikaanse dividendaandelen vindt, het logisch is om alle Britse en Europese aandelen uit de portfolio te joeperen. Toch ga ik dat niet doen. In de eerste plaats is mijn portfolio met 73% al behoorlijk Amerikaans. En in de tweede plaats wil ik niet uitsluitend afhankelijk zijn van Amerikaanse aandelen en de dollarkoers. Alles in Amerikaanse aandelen beleggen voelt toch als alle eieren in één mandje in plaats van de risico’s te spreiden. Maar het is ontegenzeggelijk zo dat de afgelopen tien jaar het dividendrendement en het koersrendement op Amerikaanse aandelen hoger is dan op Europese en Britse aandelen.

Tenslotte is dit alles slechts een momentopname. Alles wijst erop dat de coronacrisis nog lang niet ten einde is. Het wereldwijde aantal besmettingen en doden groeit nog steeds. En de financiële steunmaatregelen kunnen niet eeuwig duren. Het zal ontegenzeggelijk op termijn leiden tot hogere werkloosheid, lagere vraag, lagere winsten en dus lagere dividendinkomsten. Maar op enig moment zal de crisis weer voorbij zijn.

Groeit het dividend van jouw aandelen nog?

Kaskoe haat spam. Lees hier mijn privacyreglement.