Drie zaken die jij als investeerder moet weten om financiële vrijheid te bereiken

Drie zaken die jij als investeerder moet weten om financiële vrijheid te bereiken

27 maart 2019 0 Door Kaskoe

Als jij mijn blog volgt ben jij waarschijnlijk ook geïnteresseerd in het bereiken van financiële onafhankelijkheid. Misschien ben je net begonnen op je reis naar financiële vrijheid. Of misschien kan jij je inmiddels al financieel onafhankelijk noemen. Hoe dan ook: volgens mij zijn er in essentie drie zaken die jij als investeerder moet weten om financiële vrijheid te bereiken.

Hoe ik financiële vrijheid ontdekte

Meneer Kaskoe is niet echt op een bepaald moment in zijn leven bewust toe gaan werken naar financiële onafhankelijkheid. Feitelijk kwam ik tijdens een sabbatical, na 20 jaar lang hard te hebben gewerkt, tot het inzicht dat ik voldoende bezit had om mijzelf financieel vrij te noemen. Een aantal basiszaken had ik in die voorgaande periode al wel voor elkaar.

Een korte schets van mijn financiële leven

Ik gaf structureel minder uit dan ik verdiende. Ik kocht niet de duurste spullen die ik mij kon veroorloven maar kwalitatief goede spullen die ik daadwerkelijk nodig had voor een goede prijs. De zoektocht naar ons huis was niet gedreven door de maximale financiering die wij met een tophypotheek op twee volledige inkomens neer zouden kunnen tellen, maar gebaseerd op onze toenmalige en toekomstige woonwensen. En gedurende mijn werkzame leven heb ik mijn uitgavenpatroon niet één op één mee laten lopen met mijn salarisgroei, waardoor mijn spaarquote bijna ongemerkt tot grote hoogtes opliep. En nee, ik bijt niet op een houtje en keer niet iedere Euro drie keer om. Ik heb geen heel goedkope levensstijl, ik heb een aantal dure hobby’s en houd van een goed glas wijn en een lekker eten.

Al met al voldeed ik dus wel al aan een aantal eigenschappen die nuttig zijn bij het bereiken van financiële onafhankelijkheid. Je zou het een set aan vuistregels kunnen noemen. En ook nu houd ik mij nog steeds aan die regels.

Drie zaken die jij als investeerder moet weten om financiële vrijheid te bereiken

Tijdens mijn sabbatical heb ik goed nagedacht over welke zaken ik belangrijk vind in mij leven, welke principes voor mij relevant zijn. Rond die belangrijke zaken en principes heb ik een plan en een investeringsstrategie ontwikkeld. Als ik terugkijk naar die periode, zijn er in essentie drie zaken die ook voor jou van groot belang kunnen zijn in jouw reis naar financiële onafhankelijkheid.

Wat bepaalt jouw levensgeluk?

Als eerste een bijna filosofische vraag: wat is jouw persoonlijke levensdoel? Welke levensstijl past daarbij? Kan je binnen jouw persoonlijke levensdoel een levensstijl hanteren die je helpt rijker te worden, zowel in waarden als in waarde?

Bron: Pxhere

Rijk of financieel onafhankelijk is een subjectief begrip. Waar de één van de jaarlijkse opbrengst van een geïnvesteerd vermogen van € 300.000 kan leven als God in Frankrijk, wordt de ander daar absoluut niet gelukkig van. Zowel niet van de opbrengst als van de levensstijl.

Het is van belang dat je voor jezelf (en je naaste omgeving) vaststelt hoe jouw ideale leven er uit ziet en wat je daar tenminste voor nodig hebt. Denk na over de keuzes die je zal moeten maken om dat leven te kunnen bereiken. Ook meneer Kaskoe maakt dagelijks dit soort keuzes. Ik kan een paar investeringen verkopen om een supersportwagen of een drie keer zo groot huis te kopen. Maar word ik daar in de kern gelukkig van? Nee, want uiteindelijk gaat dat bij mij ten koste van mijn vrijheid. En die vrijheid, dat is mijn belangrijkste levensgeluk.

Wat is jouw persoonlijke levensdoel, waaruit bestaat jouw levensgeluk?


Hoe ziet jouw investeringsplan er uit?

Toen ik startte met investeren had ik niet echt een plan. Tijdens mijn sabbatical ben ik tot de conclusie gekomen dat het heel erg belangrijk om een investeringsplan te hebben. Geen spielerij meer, nu was het menens. Ik heb veel gelezen en veel gereflecteerd op mijn eerdere ervaringen.

Memo met tekst: What's the plan?

Relevante vragen voor een plan

Vragen die ik mijzelf heb gesteld zijn: hoeveel vermogen heb ik nodig? Op welke manier kan ik het vergaarde vermogen zodanig inzetten dat het voldoende waarde genereert om mijn gewenste levensstijl te bekostigen? Welke investeringsstrategie past daarbij? Aandelen? Obligaties? Vastgoed? Crowdfunding? Investeren in exoten als crypto’s of kunst? Moet ik er nog bij blijven werken of genereer ik voldoende cashflow om te kunnen stoppen? Wat is mijn risk-appetite, oftwel welk risico ben ik bereid te lopen?

Meter die de risico laat zien

Als ik het plan doorreken op verschillende scenario’s, wat gebeurt er dan in het worst-case scenario? Heb ik de bereidheid dat te aanvaarden? Ik heb het doorlopen, geanalyseerd en in mijn persoonlijke investeringsplan beschreven waar ik mij redelijk strikt aan houd. Ieder half jaar evalueer ik het plan en waar nodig pas ik het aan.

Ontwikkel een realistisch lange-termijn plan dat voorziet in voldoende winst en dat voldoet aan jouw persoonlijke risicoprofiel.

Pas je investeringsplan aan naargelang je beleggingshorizon dichterbij komt.

Eén van de angsten van mensen die financieel onafhankelijk zijn, is dat het geld op is voor het leven op is. Je wilt te allen tijde voorkomen dat in de herfst van je leven je vermogen dermate is afgenomen dat je niet meer voldoende cashflow genereert om het leven te leiden dat je wilt leven. Natuurlijk, er is in Nederland sprake van vangnetten als AOW en pensioen, maar tenzij je daar nog maximaal tien jaar vandaan zit, lijkt het mij allerminst verstandig daar voor de volle 100% rekening mee te houden. Ik doe dat in ieder geval niet.

Niemand weet precies hou oud hij wordt. Maar naarmate je ouder wordt, komt je beleggingshorizon dichterbij. En hoe dichter je beleggingshorizon, hoe groter het effect van waarde schommelingen. De tijd die je hebt om waardeverminderingen om te buigen wordt korter naarmate je ouder wordt. Het is dus zaak om je investeringsplan aan te passen naarmate je beleggingshorizon dichterbij komt. Op een bepaald moment gaat het niet meer om je jaarlijks rendement, maar om het zorgen voor waardebehoud.

Beperken volatiele asset classes

Dit kan je bijvoorbeeld realiseren door een vermogensbestandsdeel naar een minder volatiele asset classes (zoals van aandelen naar cash of 10-jarige staatsleningen) te verplaatsen. Het is echter belangrijk te blijven beseffen dat geen enkele asset class totaal ongevoelig is voor conjuncturele bewegingen.

Bron: Barclays Equity Gilt Study 2016

Bovenstaande figuur laat zien wat de volatiliteit is per asset class (Cash, staatsobligaties en aandelen) per tijdseenheid. Hoe korter de periode, hoe groter de volatiliteit, waarbij de mate van volatiliteit tussen de asset classes sterk van elkaar verschilt. Dus het is belangrijk een veiligheidsmarge aan te houden en naarmate je beleggingshorizon kleiner wordt, je risico’s te verkleinen en je portfolio defensiever te maken.

Samenvattend: bpaal je doel, maak een plan en beperk je risico’s naarmate je ouder wordt. Dit zijn mijn drie zaken die jij als investeerder moet weten om financiële vrijheid te bereiken.

[mailpoet_form id=”2″]