Groeiaandelen of dividend aandelen, waar beleg jij in?

Groeiaandelen of dividend aandelen, waar beleg jij in?

16 april 2019 4 Door Kaskoe

Toen Kaskoe net begon met beleggen wist hij niet wat het verschil was tussen groeiaandelen en dividend aandelen. Nu weet ik inmiddels beter. Het is goed om te weten wat het verschil is tussen beide soorten aandelen. En om te weten in welke aandelen jij het best kunt beleggen. Dat wordt mede bepaalt door de fase van financiële onafhankelijkheid waar jij je in bevindt. Beleg jij in groeiaandelen of dividend aandelen?

Waaruit bestaat rendement op aandelen?

Het rendement op aandelen bestaat uit twee of drie onderdelen. Het rendement kan ontstaan uit de ontwikkeling van de koerswaarde van een aandeel. Het tweede onderdeel van het rendement kan bestaan uit dividend. En indien je de aandelen in een andere valuta koopt dan kan er sprake zijn van rendement uit valutaschommelingen.
Dit gebeurt bijvoorbeeld als je aandelen koopt die genoteerd staan in US Dollars. De koerswaarde en de valutaschommelingen kunnen leiden tot winst of verlies. Dividendrendement is altijd positief.

Levenscyclus van ondernemingen volgens dividend discount model

Het verschil tussen groeiaandelen en dividend aandelen laat zich illustreren aan de hand van het Dividend Discount Model. Dit model onderscheid drie stadia waarin een onderneming zich kan bevinden. Deze drie stadia zijn het groeistadium, het transitiestadium en het volwassen stadium.

Groeistadium

Het groeistadium kenmerkt zich door een hoge mate van groei. Winst wordt geïnvesteerd in het realiseren van meer groei. Bijvoorbeeld door overnames of door investeringen in autonome groei. Er is geen ruimte voor het uitkeren van dividend. Voorbeelden van bedrijven die zich in dit stadium bevinden zijn Facebook, Adyen of Galapagos.

Transitie stadium

Op enig moment wordt de groei minder, de onderneming komt in de transitiefase terecht. Alhoewel de groei minder is, wordt er een stabiele winst gemaakt. Er is sprake van een dividendbeleid en er wordt jaarlijks dividend uitgekeerd. Het gemiddeld dividendrendement is laag, en ook de payout ratio is laag. Als voorbeeld kan Apple dienen.

Stadium van volwassenheid

Na het transitiestadium kan een onderneming in een stadium van volwassenheid terechtkomen. De groei is laag. Het merendeel van de winst wordt besteed aan dividend. Het gemiddeld dividendrendement is wat hoger. Dat geldt ook voor de payout ratio. Een voorbeeld is Royal Dutch Shell, Coca Cola en Walgreens Boots Alliance.

Groeiaandelen of dividend aandelen, wat is het verschil?

Groeiaandelen zijn aandelen die weinig tot geen dividend uitkeren. Het zijn vaak aandelen van ondernemingen die zich in een groeistadium bevinden. Soms wordt er nog helemaal geen winst gemaakt. En als er al winst wordt gemaakt, wordt dat gebruikt om verder te investeren in de groei. Het idee is dat de investering in groei leidt tot een hogere beurswaarde. En daarmee ook tot een hogere aandelenkoers. Het rendement komt dus met name uit de koersontwikkeling. De koers van groeiaandelen is vaak volatieler. In tijden van recessie is de performance van groeiaandelen vaak minder. Dat kom doordat de aandelenkoers daalt en je geen dividend ontvangt.

Dividend aandelen zijn aandelen die gemiddeld tot veel dividend uitkeren, Het zijn vaak aandelen van bedrijven die zich aan het eind van het transitiestadium of in het stadium van volwassenheid bevinden. Het rendement komt zowel uit dividendontvangst als uit koerswinst. De koers van dividendaandelen is vaak wat stabieler. In tijden van recessie is de performance van dividendaandelen vaak beter. Dat komt omdat de aandelenkoers relatief weinig daalt. Daarnaast ontvang je meestal nog steeds dividend. Verder is het natuurlijk zo dat een belangrijk verschil bestaat uit het feit dat dividend uit cashflow bestaat. Dat in tegenstelling tot rendement op koerswinst, dat pas bij verkoop realiteit wordt.

Welke aandelen leveren meer rendement?

Dat is een lastige vraag waarop het moeilijk antwoord is te geven. Allereerst: bovenstaande stadia en fases zijn archetypes. Het is een kwestie van definitie waar een onderneming zich precies in bevindt. En dat is natuurlijk volstrekt arbitrair. Daarnaast: om een goede vergelijking te maken, moet je een lange periode nemen om de rendementen te berekenen. In die periode ontwikkelen bedrijven zich van groeier naar volwassenheid. Interessant om eens nader te beschouwen en tegen die tijd een post aan wijden.

Verschillende fases richting financiële onafhankelijkheid

Wat ook een rol speelt bij de vraag of jij belegt in groeiaandelen of dividend aandelen is de volgende vraag. In welke fase van jouw reis naar financiële onafhankelijkheid zit jij? Allerlei verschillende modellen proberen die reis naar financiële onafhankelijkheid te duiden met verschillende fases. Bijna allemaal worden de modellen gekenschetst door een opbouwfase en een fase waarop je leeft van een passief inkomen. In sommige modellen wordt dat ook wel de inteer- of de opeetfase genoemd.

De opbouwfase

De opbouwfase kenmerkt zich door zoveel mogelijk vermogen op te bouwen. Dat doe je door je schulden weg te werken en minder uit te geven dan je verdient. In deze fase bouw je aan een vermogen waarmee je een passief inkomen kunt vergaren.

De fase waarin je leeft van een passief inkomen

De passief inkomen fase is de fase waarin je genoeg vermogen hebt vergaard. Met dat vermogen kan je conform je eigen levensstijl leven zonder dat er de noodzaak is om te moeten werken voor je inkomen. In deze fase pluk je de vruchten van het gecreëerde passieve inkomen.

Welke aandelen passen bij welke fase van financiële onafhankelijkheid?

In de opbouwfase heb je baat bij aandelen die hard groeien. Je hebt nog geen dividendstroom nodig. Zowel bij groeiaandelen als bij het herbeleggen van dividend uit dividend aandelen geldt dat er een sneeuwbaleffect optreedt. Enige volatiliteit in je portfolio is geen probleem omdat je nog voldoende tijd hebt om een negatief rendement weg te poetsen.

Dividend bestaat uit cashflow. Omdat dividend cashflow en dus een passieve inkomstenstroom oplevert, passen dividend aandelen beter in de laatste fase van financiële onafhankelijkheid. Ook heb je in de passieve inkomstenfase minder baat bij een hogere volatiliteit. Dat is een voordeel dat wijst naar dividend aandelen.

Het is daarom verstandig om je beleggingsstrategie en je aandelenportfolio als het ware te synchroniseren met de fase van financiële onafhankelijkheid waarin jij je bevind.

Aandelenportfolio van Kaskoe

Meneer Kaskoe bevindt zich in de passieve inkomstenfase. Mijn financiële onafhankelijkheid heb ik bereikt als ondernemer in de IT-sector, als mede- DGA in een middelgrote BV. Dat zou je kunnen zien als een groeiaandeel, alhoewel er wel dividend werd uitgekeerd. Gaandeweg heb ik de opbrengsten geïnvesteerd in groeiaandelen van beursgenoteerde ondernemingen. Op het moment ik in 2016 besloot mijn aandelen in de BV te verkopen, ben ik mij gaan richten op dividend aandelen van beursgenoteerde ondernemingen. Momenteel bestaat mijn portfolio voor zo’n 7,5% uit aandelen die meer aan de groeikant zitten. En het overgrote deel bestaat uit dividend aandelen. Beleg jij in groeiaandelen of dividend aandelen?

[mailpoet_form id=”2″]