Hoe bouw je een dividend portfolio?

Hoe bouw je een dividend portfolio?

29 april 2020 8 Door Kaskoe

Overweeg je om een aandelenportfolio samen te stellen om daar dividend mee te generen? Hoe bouw je een dividend portfolio? En hoe zorg je ervoor dat deze portfolio een inflatiebestendig passief inkomen vormt? Hier een aantal do’s en dont’s!

Deze post is geactualiseerd op 29 april 2020

Waarom een dividend portfolio?

Waarom zou je een dividend portfolio willen opbouwen? De belangrijkste reden voor Kaskoe is het creëren van een periodieke inkomstenstroom. Deze inkomstenstroom moet bovendien harder stijgen dan de inflatie. Kaskoe vind het leuk en heeft de tijd om actief aandelen te beoordelen en de portefeuille te monitoren. Maar als jij die interesse of tijd niet hebt kan je ook kiezen voor een ETF van dividendaandelen. Lees hier meer over ETF’s. Bij een ETF wordt de selectie van aandelen bepaalt door de index die de betreffende ETF volgt. Een dividend portfolio is niet een manier om snel rijk te worden. Het is, mits je het verstandig aanpakt, wel een manier om je geld aan het werk te zetten en een passieve bron van inkomsten te creëren die harder groeit dan de inflatie.

Veiligheid eerst!

Bij veel zaken is het van belang dat je weet waar je aan begint en waar je mee bezig bent. Zo ook met beleggen en met het opbouwen van een eigen dividend portfolio. Wees je bewust van de risico’s van beleggen. Lees je in, bepaal je risico-aversie, bepaal criteria waar je beleggingen aan moeten voldoen. Beleg niet met geleend geld maar met geld dat je voor langere tijd kan missen. Bepaal aan de hand van jouw specifieke financiële situatie welk bedrag jij bereid bent te investeren in een dividendportfolio, naast de verschillende andere asset classes als cash, grondstoffen, obligaties, etc.

Sign Safety First

Wees je continu bewust van de afweging tussen rendement versus risico. Een hoog (dividend)rendement betekent vaak dat er op fundamenteel niveau iets mis is met de onderneming waardoor het niet de stabiliteit biedt die je in je portfolio wenst. Let op zogenaamde value traps, laag geprijsde aandelen van ondernemingen die na stijgende winsten in een situatie belanden om onvoldoende omzet- en winstgroei te realiseren als gevolg van bijvoorbeeld als gevolg van verschuivingen in concurrentiedynamiek, gebrek aan nieuwe producten of diensten, stijgende productie- en bedrijfskosten, of ineffectief management.

Bouw je eigen dividend portfolio

Eén van de belangrijkste aspecten van het bouwen van een dividend portfolio is diversiteit. En die diversiteit kan je op verschillende manieren creëren.

Crane building the word portfolio with letters as building block

Diversiteit in aandelen

In de eerste plaats is het van belang je investering te spreiden over meerdere ondernemingen. Je complete investeringsbedrag in één onderneming steken is bijzonder risicovol. Het is zelfs voor professionals niet mogelijk om 100% goede investeringen te doen. Door je investering te spreiden over 20 tot 30 verschillende ondernemingen verminder je het risico op een negatief rendement vanwege een enkele slechte investering. Als je geen tijd of geen zin hebt om minimaal 20 verschillende aandelen te kopen, kan je beter kiezen voor een ETF.

Diversiteit in markten en industrieën

Vervolgens is het van belang dat je zorg dat je diversiteit in markten en industrieën creëert. Stel: je hebt goed gekeken naar de eerste tip en je hebt aandelen in Royal Dutch Shell (oliewinning), en Vopak (storage van olie) in je portfolio. En je hebt daarnaast ook nog aandelen in Fugro (bodemonderzoek t.b.v. oliewinning) en SBM Offshore (bouwer van schepen voor de olie-industrie). Je hebt dan wel diversiteit in ondernemingen. Maar als de olieprijs flink daalt, raakt dat de aandelenkoersen en dividenduitkeringen van alle ondernemingen in de gehele olie-industrie. Je moet dus ook zorgen voor een goede spreiding tussen industrieën en in markten. Kaskoe heeft de volgende verdeling over de verschillende sectoren (medio augustus 2018):

Hoe bouw je een dividend portfolio

 Bovenstaande verdeling is nog niet geheel zoals Kaskoe hem uiteindelijk wil hebben, dus bij nieuwe aankopen is het zaak te letten op de sectoren die nog ondervertegenwoordigd zijn.

Diversiteit in valuta

Net als diversiteit in markten (dus de regio’s waar de ondernemingen waarvan je aandelen bezit, omzet maken) is het verstandig rekening te houden met diversiteit in valuta. Kaskoe heeft beleggingen in Euro’s, Britse Ponden en US Dollars. Het nadeel van verschillende valuta in je portefeuille is dat je wisselkoerseffecten introduceert. Het voordeel van meerdere valuta in je portfolio is dat je het risico van een sterke waardedaling van de valuta waarin jij belegt, verkleint. Tegelijkertijd moet je er wel rekening mee houden dat je in de meeste gevallen dividend krijgt in de valuta van het onderliggende aandeel. Dat dividend zal je indien dit niet wilt herinvesteren terug moeten wisselen in je basisvaluta. Een ander voordeel van beleggen in meerdere valuta is dat de keuze in dividendaandelen groter is.

Financiële stabiliteit versus groei

Bij het selecteren van individuele aandelen is het verstandig te kiezen voor ondernemingen die een goede balans hebben tussen financiële stabiliteit en groei. Harde groeiers keren vaak minder dividend uit omdat ze meer moeten investeren om te kunnen groeien. De mate van financiële stabiliteit is te meten aan de kredietwaardigheid van een onderneming. Kaskoe gaat uit van de financiële gezondheid zoals die door Gurufocus en door UncleStock worden gerapporteerd.

Selecteer ondernemingen met een duurzame payout ratio

Het is in eerste instantie erg verleidelijk aandelen te selecteren met een hoog dividendrendement. Maar een hoog dividendrendement betekent vaak ook een hoog risico. Eén van de indicatoren die daarbij van belang is, is de payout ratio van het dividend. Lees meer over de payout ratio in dit artikel. Kaskoe heeft een voorkeur voor aandelen van ondernemingen met een payout ratio van 60% of minder (BCD’s en REIT’s uitgezonderd). Een dergelijke ratio is geen garantie op een duurzaam dividend. Maar een structureel te hoge payout ratio is wel een garantie dat ergens in de toekomst het dividend wordt gekort.

Selecteer ondernemingen met een groeiend dividend

Om je dividendinkomsten inflatiebestendig te houden, moet het dividend harder groeien dan de inflatie. Kaskoe vind daarom dividendgroei een belangrijke indicator. Er zijn zogenaamde Dividend Aristocrats. Dit zijn bedrijven die hun dividend al 25 jaar op rij hebben weten te verhogen. Dit zijn allemaal Amerikaanse ondernemingen. In Europa zijn er minder ondernemingen die ieder jaar hun dividend verhogen. Een indicator om om dan naar te kijken is de vijf- of de tienjaarlijkse dividendgroei. Op Seeking Alpha staat per onderneming een dividend scorecard. Hierop staat naast het actuele dividendrendement ook de payout ratio. Verder staan de vijfjaarlijkse dividendgroei en het aantal achtereenvolgende jaren van dividendgroei vermeld.

Bovenstaand de dividend scorecard van T. Rowe Price Group, een Amerikaanse financiële instelling. TROW heeft al 34 jaar op rij haar dividend verhoogd. De jaarlijkse dividendgroei was de afgelopen 5 jaar ruim 12%. Daar houdt je de inflatie ruimschoots mee bij.

Start vroeg

Time in the market beats timing the market. Wat wil dat zeggen? In de eerste plaats dat het timen van het ideale in- en uitstapmoment (laag kopen en hoog verkopen) voor de eenvoudige particulier nagenoeg onmogelijk is. Zelfs de professionele fondsmanager bakt daar al niet veel van. Uit allerlei onderzoek blijkt dat het beleggingsresultaat vooral een zaak van lange adem is, de tijd dat je kapitaal in de markt is. Oftewel: time in the market is belangrijker voor het resultaat dan timing the market. Hoe jonger je kunt starten met je beleggingsportfolio, hoe beter.

Herinvesteer je dividend

Helaas is Kaskoe op wat latere leeftijd gestart met beleggen. Ik gebruik het dividend als inkomen. Maar indien je gedurende je werkzame leven start met beleggen als vermogensopbouw voor later, heb je het dividend nog niet nodig. Dit dividend kan je herinvesteren in nieuwe aandelen. Samen met een groeiend dividend creëer je dan een super compounding portfolio met een dubbel rente-op-rente effect. Albert Einstein noemde samengestelde rente wel het achtste wereldwonder.

Albert Einstein

“Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it … he who doesn’t … pays it.”

Samenvattend

Hoe bouw je een dividend portfolio?

 1. Wat is je doel?

  Wil jij een passieve inkomstenstroom genereren die bovendien inflatiebestendig is? Dan kan een dividendportfolio voor jou interessant zijn.Dartboard met pijl in de roos

 2. Zelf aandelen selecteren of ETF’s?

  Heb jij interesse en tijd om zelf actief met aandelen aan de slag te gaan? Dan kan je net als Kaskoe zelf een eigen dividend portfolio opbouwen. Maar als je minder interesse of tijd hebt, kan je ook kiezen om een dividendportfolio met een aantal ETF’s op te bouwen.

 3. Lees je in!

  Wees je bewust van de risico’s van beleggen. Bepaal je risico-aversie, bepaal criteria waar je beleggingen aan moeten voldoen. Beleg niet met geleend geld maar met geld dat je voor langere tijd kan missen.

 4. Diversificeer!

  Zorg voor diversiteit in markten, sectoren, geografische aanwezigheid en valuta.eieren in een mandje

 5. Selecteer ondernemingen met een lage payout ratio en een hoge dividendgroei

  Om je dividend toekomstbestendig te maken, selecteer je bedrijven met een lage payout rato. En om je dividendinkomsten inflatiebestendig te houden, moet het dividend harder groeien dan de inflatie.

 6. Start vroeg en maak gebruik van het sneeuwbaleffect

  Hoe vroeger je start, hoe meer je de vruchten plukt van de tijd die je in de markt bent. Want time in the market beats timing the market.
  Maak gebruik van het sneeuwbaleffect. Herinvesteer je dividend zolang dat kan en creëer een dubbel rente-op-rente effect.

 7. Evalueer en pas waar nodig aan

  Evalueer je portfolio en de individuele posities periodiek en pas waar nodig aan.

Tot slot

Lees je in. Begrijp waarin je belegt. Heb geduld. Je portfolio opbouwen kost een aantal jaar. En evalueer ieder jaar of je portfolio nog voldoet aan bovenstaande tips.

Kaskoe haat spam. Lees hier mijn privacyreglement.