Hoe verander je van broker?

Hoe verander je van broker?

2 oktober 2019 3 Door Kaskoe

De portfolio van Kaskoe bestaat uit drie verschillende beleggingsrekeningen. Ik heb privé een beleggingsrekening bij Binck Bank. Daarnaast heeft Kaskoe een BV. En in die BV zitten twee beleggingsrekeningen. Eén daarvan loopt bij Binck Bank. De andere loopt bij Lynx. Aangezien Binck Bank in augustus maar weer eens aan de tarieven ging sleutelen ten nadele van Kaskoe, heb ik  het besluit genomen om weg te gaan bij Binck Bank. In deze post de verhandeling: hoe verander je van broker?

Hoe verander je van broker

Hoe verander je van broker: de aanleiding

De aanleiding voor het veranderen van broker ligt in maart 2018. Destijds introduceerde Binck nieuwe tarieven die voor Kaskoe een hoge terugkerende kostenpost zouden gaan worden. Na te hebben geageerd bij Binck werd mij een zogenaamd Binck Inactive account aangeboden. Geen tariefsverhoging, maar minder functionaliteit op het handelsplatform. Kaskoe had destijds al twijfels of dit aanbod van Binck blijvend zou zijn. Daarom heb ik toen de keuze gemaakt om geen nieuwe aandelen te kopen en om alle dividendinkomsten niet opnieuw te beleggen bij Binck. In plaats hiervan heb ik een derde beleggingsrekening geopend bij Lynx. Kijk hier trouwens eens voor een vergelijking tussen Lynx en Binck.

In augustus kwam er een telefoontje van Binck. Het was geen margin call, maar de aankondiging dat Binck Inactive per eind 2019 komt te vervallen en dat ik alsnog hoge terugkerende kosten zou gaan krijgen. Het werd uiteraard anders verwoord, maar hier kwam het wel op neer. De pijn werd wat verzacht met een tijdelijke korting, maar Kaskoe laat zich natuurlijk niet twee keer foppen. Het werd dus tijd om met beide portfolio’s afscheid van Binck te nemen. En uit te gaan zoeken: hoe verander je van broker?

Twee manieren om van broker te veranderen

In de kern zijn er twee manieren om van broker te veranderen. De eerste manier is het verkopen van je aandelen bij je oude broker en vervolgens terugkopen bij je nieuwe. En de tweede manier bestaat uit het laten overboeken van een deel of je gehele portfolio van de oude broker naar de nieuwe broker. Voor beide manieren heb je om te kunnen veranderen een beleggingsrekening nodig bij je oude en bij je nieuwe broker. Kaskoe heeft nu één van zijn portefeuilles van Binck verplaatst naar Lynx en heeft daarbij gekozen voor het overboeken.

Manier 1: Verkopen en terugkopen

Bij het verkopen en terugkopen verkoop je alle posities bij je oude broker. Vervolgens koop je ze terug via je nieuwe broker. Bij het verkopen en het terugkopen van je portfolio moet je de volgende stappen doorlopen:

 • Verkopen van je aandelen bij je oude broker.
 • Indien je aandelen in een buitenlandse valuta had, dien je deze terug te wisselen naar Euro.
 • Vervolgens boek je Euro’s van je oude broker naar je vaste tegenrekening.
 • Daarna boek je Euro’s over van je tegenrekening naar je nieuwe broker.
 • Indien van toepassing wissel je Euro’s bij je nieuwe broker naar andere valuta.
 • Waarna je de aandelen weer kunt terugkopen.
 • Zeg na verloop van tijd je rekening bij de oude broker op. Doe dit niet direct, want je kan nog dividend ontvangen of rente moeten betalen.

Waar moet je op letten bij het verkopen en terugkopen

In de eerste plaats ga je te maken krijgen met kosten. Je betaalt afhankelijk van je broker in de meeste gevallen transactiekosten voor de verkoop en de aankoop. Daarnaast betaal je ook een fee voor het wisselen van valuta indien je aandelen in vreemde valuta hebt.

In de tweede plaats moet je rekening houden met je timing. Zodra je aandelen verkoopt, kost het één tot twee dagen voordat je broker het geld op je beleggingsrekening heeft gezet. Met andere woorden: als jij je positie van 100 aandelen Royal Dutch Shell verkoopt, heb jij niet direct € 2600,- op je beleggingsrekening staan. Het afwikkelen van de verkooptransactie duurt 1 tot 3 werkdagen.

Verder moet je rekening houden met de tijd die het kost om valuta te wisselen. En het overboeken naar en van je tegenrekening kost meestal ook twee werkdagen. Al met al kost het je dus als je pech hebt 4 werkdagen voordat je je aandelen kunt terugkopen. Let er bovendien op dat deze periode niet samenvalt met de datum rond de ex-dividenddatum van je aandelen. Want als jij de aandelen niet in bezit hebt op de registratiedatum of record date, heb je geen recht op het dividend.

Voor de beleggers die vanuit een BV beleggen, is het bovendien belangrijk te kijken naar de mogelijke boekhoudkundige gevolgen van het verkopen en terugkopen. De waardering van effecten in een BV kan volgens twee grondslagen. Je kan de effecten waarderen volgens de marktwaarde (dus de beurskoers). Maar je kan de effecten ook waarderen volgens de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Die laatste grondslag is bewerkelijker voor je boekhouder, maar biedt je de mogelijkheid je vennootschapsbelasting te optimaliseren. Namelijk: bij deze grondslag draagt een koersstijging pas bij aan de winst bij verkoop van een aandeel. En wat doe je bij het verkopen en terugkopen van een aandeel? Juist, je verkoopt een aandeel en realiseert dus een boekwinst (of -verlies).

Tenslotte: dwing jezelf kritisch te kijken naar je posities. Wil je alles posities wel weer aankopen? Als je toch gaat verkopen is het ook goed dit te combineren met het herbalanceren van je portfolio.

Voor- en nadelen verkopen en terugkopen

De methode verkopen en terugkopen kost geld. Het kost zeker bij omvangrijke portfolio’s (veel posities) tijd. Bij kleine posities is het meestal goedkoper dan overboeken. Indien je vanuit een BV belegt en je als waarderingsgrondslag de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde hanteert, is de kans groot dat verkopen en terugkopen gevolgen heeft voor de vennootschapsbelasting.

Manier 2: Overboeken van je portfolio

Bij het overboeken wordt je gehele portfolio of een deel van je  portfolio van je oude naar je nieuwe broker verplaatst. Dit gaat als volgt in zijn werk:

 • Bij je nieuwe broker vraag je een overboekingsformulier aan of download je het van de site.
 • Je vult dit formulier in en voegt een overzicht van (het deel van) je portfolio dat je wilt overboeken bij. Dit kan een uitdraai zijn van je oude broker. Onderteken het formulier en dien het in bij je nieuwe broker.
 • Je nieuwe broker contacteert je oude broker, deze stuurt je een bevestiging dat ze een verzoek tot overboeking hebben gekregen.
 • Je oude broker rekent meestal kosten per over te boeken positie. Deze worden ingehouden op je beleggingsrekening.
 • Alle posities worden indien mogelijk overgeboekt.
 • Je oude en je nieuwe broker informeren je over de voortgang van de overboeking. In mijn geval werden niet alle posities tegelijkertijd overgeboekt, dit ging in deeltjes. Gaandeweg zie je jouw portfolio verschijnen bij je nieuwe broker. Het proces daarachter, waarom het in deeltjes gaat en hoe snel het gaat is voor mij een black box.
 • Zodra het proces klaar is, informeert je nieuwe broker dat je portfolio is overgeboekt.
 • Het kan zijn dat posities niet kunnen worden overgeboekt. Dit kan het geval zijn indien je exotische aandelen of ETF’s hebt die bij je nieuwe broker niet verhandeld worden. Maar het kan ook zijn dat posities vanwege ‘clearingproblemen’ niet worden overgeboekt.
 • Posities die niet kunnen worden overgeboekt, zal je dus alsnog zelf handmatig moeten verkopen en eventueel terugkopen.
 • Zeg na verloop van tijd je rekening bij de oude broker op. Doe dit niet direct, want je kan nog dividend ontvangen of rente moeten betalen.

Waar moet je op letten bij het overboeken van je portfolio

Ook hier in de eerste plaats de kosten. De verschillende broker rekenen diverse tarieven voor zowel het overboeken als het ontvangen van een portfolio. Deze kosten worden per regel (positie) in rekening gebracht. Bij Lynx is zowel het ontvangen als het overboeken van posities kosteloos. Binck rekent per positie € 25,- voor het overboeken. Het ontvangen kost bij Binck niets. Sommige brokers vergoeden zelfs een deel van de kosten die door de oude broker in rekening worden gebracht. DEGIRO maakt het het bontst: de kosten voor het ontvangen van een portfolio van minder dan € 3000,- kost € 10,- per positie. De kosten om bij DEGIRO weg te gaan bedragen de kostprijs met een minimum van een whopping € 100,- per positie. Dat noemt Kaskoe een onvervalste vendor lock-in

Houdt rekening met de tijdsduur van het overboeken. Het duurt een aantal dagen tot weken voordat iedere portfolio is overgeboekt. Gedurende die periode kan je niet handelen in je posities. Bij Kaskoe duurde het overboeken van 18 posities in totaal 13 werkdagen.

Let er op dat het is geen automatisme dat alle posities kunnen worden overgeboekt! Als je ontvangende broker minder handelsmogelijkheden heeft, kan het zijn dat posities niet kunnen worden overgeboekt. Bovendien kunnen ‘clearingproblemen’ ertoe leiden dat posities niet worden overgeboekt. Bij Kaskoe konden uiteindelijk 3 posities niet worden overgeboekt.

Voor- en nadelen overboeken portfolio

Overboeken kost je minder tijd en moeite dan het verkopen en terugkopen van je portfolio. Maar afhankelijk van wie de oude en de nieuwe broker is en het aantal posities in je portfolio, kan het een dure exercitie worden. Je loopt eigenlijk geen valuta- en koersrisico’s, maar je kan gedurende een langere periode niet reageren op de beurskoers. Als je vanuit een BV belegt, en je de effecten waardeert volgens verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde, wijzigt de waarde bij overboeken niet, wat fiscaal gunstig is. Tenslotte kan het dus zijn dat je alsnog een aantal posities handmatig moet verkopen en aankopen.

Conclusie

Veranderen van broker kost je op de korte termijn altijd geld. De keuze voor ver- en terugkopen of overboeken is afhankelijk van een aantal factoren. Wat is het aantal posities in je portfolio? Hoe hoog is de waarde per positie? Wat rekenen beide brokers voor het overboeken per positie? Wat zijn de transactiekosten van het verkopen, wisselen en terugkopen? Voor de portfolio van Kaskoe was de keuze eenvoudig: de transactiekosten voor verkopen en terugkopen waren veel hoger dan de kosten van overboeken. En de kosten van het overboeken verdien ik binnen een jaar terug als ik dat afzet tegen de nieuwe kosten van Binck.

Al met al is het veranderen van broker op zich best eenvoudig. Maar als je het kan vermijden is dat beter. Zorg er dus voor dat je bij het kiezen van een broker goed kijkt naar zaken die voor jou van belang zijn. Naast kosten en gebruiksgemak zijn dit bij mij ook het ontbreken van vendor lock-in mechanismen zoals hoge overboekingskosten.

Ben jij nog tevreden over jouw broker?

[mailpoet_form id=”2″]