Hoe waardeer je een aandeel?

Hoe waardeer je een aandeel?

17 juli 2019 0 Door Kaskoe

Hoe waardeer je een aandeel? Een aandeel is waard wat de gek er voor geeft. Je koopt aandelen als ze goedkoop zijn en je verkoopt diezelfde aandelen als ze duur zijn. En in de tijd dat jij de aandelen in het bezit hebt, scoor je dividend. Simpel, toch? Maar: wanneer is een aandeel goedkoop? Hoe waardeer je een aandeel?

Hoe waardeer je een aandeel?

Bierviltje of accountants

Er zijn allerlei manieren om aandelen te waarderen. Van eenvoudige manieren die je op de achterkant van een bierviltje uitwerkt. Tot uiterst complexe berekeningen waar dure accountants zich over buigen. Welke methode pas jij toe om een aandeel te waarderen?

Context is belangrijk

Je kunt je voorstellen dat een overnamevoorstel vraagt om een complexere berekening dan een overweging om 20 aandelen Royal Dutch Shell te kopen. Toch zou je beide deals niet willen sluiten als je teveel betaalt. Het zal duidelijk zijn dat Kaskoe als dividendbelegger geen dure accountants aan het werk zet om een prijsbepaling te doen voorafgaand aan een aan- of verkoop. Maar er bestaan verschillende manieren om de waarde van een aandeel te bepalen. Kaskoe laat er twee de revue passeren.

Waardering is geen exacte wetenschap

Nog even refererend aan de eerste zin van deze post: een aandeel is waard wat de gek er voor geeft. Daar zit een zekere waarheid in. Er zijn allerlei factoren die de waarde van een aandeel bepalen. Het waarderen van aandelen is geen exacte wetenschap. Verschillende manieren van waarderen leiden tot verschillende uitkomsten. Staar je dus niet blind op alleen de waarde van een aandeel bij je aan- of verkoopbeslissing.

Eenvoudige waarderingsmethode

P/E ratio oftewel de koers-winstverhouding

De koers-winstverhouding wordt berekend door de prijs van een aandeel te delen door de winst per aandeel. De Engelstalige term is P/E-ratio. In formulevorm: koers-winstverhouding = prijs per aandeel / winst per aandeel.

De twee elementen die je nodig hebt om de koers-winstverhouding te berekenen, zijn eenvoudig terug te vinden op de verschillende sites met financiële informatie over ondernemingen.

Laten we als voorbeeld Abbvie nemen, een van de aandelen in de portfolio van Kaskoe.

De prijs van een aandeel Abbvie is USD 69,16. De winst per aandeel (in het Engels earnings per share oftewel EPS) is USD 8,78. Dat maakt de koers-winstverhouding 69,16 / 8,78 = 7,87

Bron: Seekingalpha.com

Maar wat zegt dit getal? Dit zegt dat een belegger in Abbvie USD 7,87 betaalt voor iedere dollar winst die Abbvie genereert. De P/E ratio is één van de meest gebruikte waarderingsgrondslagen die gebruikt worden in de financiële media.

Vaak wordt de P/E ratio van een onderneming vergeleken met de gecombineerde P/E ratio van de gehele sector. De mediaan van de P/E ratio van de sector ligt momenteel rond de 18. Dus waar je voor een aandeel Abbvie USD 7,87 voor iedere toekomstige dollar aan winst betaalt, betaal je voor het gemiddelde in de sector USD 18 voor iedere toekomstige dollar aan winst. Op deze manier bekeken, is het aandeel Abbvie momenteel niet heel duur.

Vergelijking Koerswinst Abbv versus sector
Bron: gurufocus.com

De koers-winstverhouding is een eenvoudige manier van waardebepaling. Maar deze manier kent wel een paar zaken waar je rekening mee moet houden.

Schuldenniveau

In de eerste plaats wordt in de koers-winstverhouding niet gekeken naar de financiële gezondheid. De hoogte van de schuld wordt niet meegenomen in het kengetal. Stel: je vergelijkt twee aandelen, A en B, die beide een koers-winstverhouding van 7 hebben. Maar het aandeel A heeft een schuld die gelijk is aan 1 keer de winst. En het aandeel B heeft een schuldenniveau van 10 keer de winst. Welk aandeel zou jij liever bezitten?

Winst uit verleden of toekomst

In de tweede plaats worden er verschillende P/E-ratio’s gehanteerd. Je hebt de P/E waarde waarbij de laatst bekende EPS-waarde in de vergelijking wordt genomen. Dit wordt vaak de P/E (TTM) genoemd. TTM staat voor trailing twelve months. Dat wil zeggen dat de laatste twaalf maanden wordt gebruikt voor de EPS. De P/E (TTM)-waarde kijkt dus meer naar het verleden.

Je hebt ook de P/E-waarde waarbij naar de toekomst wordt gekeken. Dit wordt vaak de P/E (Forward) of Forward P/E genoemd. Hierbij wordt de verwachte EPS voor het lopende boekjaar in de vergelijking betrokken. De verwachte EPS is een waarde die gebaseerd is op analisten verwachtingen.

Beide P/E-ratio’s kunnen behoorlijk van elkaar verschillen. Bijvoorbeeld op het moment dat het vorig boekjaar een eenmalige bijzondere winst betrof, wat leidt tot een hogere P/E (TTM) en een lagere Forward P/E. Of andersom, overdreven verwachtingen van analisten die leiden tot een opgeklopte winstverwachting voor het lopende boekjaar. Alhoewel Kaskoe niet zoveel op heeft met analisten, prefereer ik toch de toekomstige P/E-ratio. Ik koop mijn aandelen tenslotte voor de toekomst.

Complexere waarderingsmethode

Discounted cash flow methode (DCF-methode)

DCF is de meest algemeen aanvaarde methode om de reële waarde van een bedrijf (of aandeel) te berekenen. Het is gebaseerd op de aanname dat de reële waarde van een bedrijf de totale waarde is van de inkomende cashflow minus de kosten. Dit wordt de vrije kasstroom genoemd, oftewel de Free Cash Flows (FCF). Deze toekomstige vrije kasstromen worden verdisconteerd naar de huidige contante waarde.

De financiële waarde van de investering wordt gecorrigeerd voor de invloed van tijd en vergeleken met het rendement op alternatieve investeringen en het risico van de investering.

Vergeleken met de waarderingsratio’s zoals P/E, P/S, en P/B omvat het DCF-model zowel balanswaarde, toekomstige bedrijfswinsten als winstgroei. De factoren die van invloed zijn op de waarde van bedrijfsactiviteiten in het DCF-model zijn de boekwaarde, huidige vrije kasstroom, bedrijfsgroei en eindwaarde.

Een goede en begrijpelijke uitleg over de DCF-methode vind je hier.

Het zelf uitrekenen van de DCF van een beursgenoteerd bedrijf is voor een simpele ziel als Kaskoe bijna onbegonnen werk. Gelukkig zijn er allerlei (vaak betaalde) sites of diensten die dit voor je doen en bijhouden. Zelf maak ik gebruik van Simply Wall St. waar ik eerder een recensie over schreef. Alhoewel de site er behoorlijk frivool uitziet in vergelijking met andere screeners van aandelen, zit er meer achter dan je in eerste instantie zou denken.

Voor Abbvie komt Simply Wall St. volgens de DCF-methode op een waarde van USD 104,51. Gebaseerd op de huidige prijs per aandeel van USD 69,16 is dat een zogenaamde korting van 34%.

Hoe waardeer je een aandeel?
Bron: Simplywall.st

De volledige berekening volgens Simply Wall St. is als PDF hier te vinden.

Margin of safety

De berekening van de DCF-waarde is complex en bevat erg veel variabelen. En veel van die variabelen zijn inschattingen. En op een aantal van deze variabelen leidt een kleine wijziging al snel tot grote verschillen in de uitkomst. Dat is dan ook een belangrijk nadeel van de DCF-methode. En dat betekent dat je de DCF-methode altijd moet gebruiken met een bepaalde veiligheidsmarge of margin of safety. Een safety margin van 30 tot 40% is geen vreemde gedachten.

Voor en nadelen DCF-methode

De DCF-methode kent een aantal voor- en nadelen.

Voordelen:

  • De DCF-methode wordt niet beïnvloed door emotionele of niet-kwantificeerbare factoren (die vaak de aandelenkoersen beïnvloeden);
  • De DCF-methode maakt gebruik van objectieve, meetbare gegevens en input om een reële waarde te berekenen en stelt daarmee beleggers in staat te bepalen of de aandelenkoers van een bedrijf potentieel over- of ondergewaardeerd is.

Nadelen:

  • De berekening is zeer afhankelijk van de groeisnelheid en de discontovoet. Relatief kleine veranderingen in deze cijfers beïnvloeden de uiteindelijke waarde aanzienlijk.
  • De DCF-methode is een zeer kwantitatieve techniek die veranderingen in niet-financiële informatie onvoldoende weerspiegelt
  • Als een bedrijf geen positieve vrije kasstroom genereert, is de DCF-methode niet toepasbaar. Dit is bijvoorbeeld het geval bij snelgroeiende technologiebedrijven die nog niet winstgevend zijn.
  • Het schatten van de vrije kasstroom voor financiële instellingen kan moeilijk zijn, dus ook daarvoor is de DCF-methode niet altijd goed bruikbaar.

Hoe waardeer je een aandeel? Conclusie

Hoe waardeer je een aandeel? We hebben nu twee methodieken van waardering bekeken en beide methoden toegepast op Abbvie. De koers-winstverhouding ligt met 7,87 lager dan het gemiddelde van 18 dat momenteel gangbaar is in de sector. De DCF-methode geeft aan dat een prijs van het aandeel rond de USD 104,- zou mogen liggen conform de verwachte cashflow die een investering in Abbvie oplevert. Aangezien de actuele prijs rond de USD 69,- ligt, duidt ook deze methode op een aantrekkelijke waardering van Abbvie.

Het is aan te raden altijd verschillende bronnen van informatie te gebruiken voor het waarderen van aandelen. Baseer je nooit op één bron en één wijze van waardering. Kijk ook naar de context van het aandeel. Zo heeft Abbvie onlangs bekend gemaakt Allergan over te willen nemen. Dat heeft effect op de komende cash flows en dus op de waardering. De prijs van het aandeel is op basis van dit nieuws met 15% gedaald. Maar de vraag is of de langere termijn gevolgen voor de winst per aandeel en de toekomstige cashflows al zijn verwerkt in de forward P/E en de DCF-waarde.

Abbvie Allergan

Tenslotte nog een quote van Warren Buffett die relevant is in relatie tot de waardering van een aandeel: “Price is what you pay, value is what you get.”

Hoe waardeer je een aandeel?

Met andere woorden: de prijs en de waarde van een aandeel zijn twee verschillende grootheden. Hoe waardeer je een aandeel?

Kaskoe haat spam. Lees hier mijn privacyreglement.