Hoe werkt het verrekenen van dividendbelasting?

Hoe werkt het verrekenen van dividendbelasting?

17 februari 2021 26 Door Kaskoe

Iedereen die belegt in dividendaandelen krijgt ermee te maken: dividendbelasting. Maar hoe zit dat nu precies met dividendbelasting? Hoeveel wordt er ingehouden en hoeveel kan je terugvragen? Relevante vragen op het moment dat jij bezig gaat met je belastingaangifte de komende maand. En hoeveel belasting moet je betalen als je belegt vanuit een BV? Bij deze een poging tot uitleg: hoe werkt het verrekenen van dividendbelasting?

verrekenen van dividendbelasting

Het verrekenen van dividendbelasting als particulier of als besloten vennootschap

Om te beginnen maakt Kaskoe onderscheid tussen het betalen van dividendbelasting als particuliere belegger en als belegger vanuit een BV. Waarom? Simpel: Kaskoe doet beiden en de werking verschilt van elkaar. Dus is het interessant om beiden over het voetlicht te brengen.

Disclaimer: net als dat Kaskoe geen beleggingsadviseur is, ben ik ook geen belastingadviseur. Als het om serieus geld gaat, raad ik altijd aan om te rade te gaan bij een professional. Dit geldt zeker als je vanuit een BV belegt. Verder geldt deze uitleg voor Nederlandse belastingplichtigen (sorry Belgische Kaskoe-volgers) en is die aangepast op basis van de belastingwetgeving over het belastingjaar 2020 d.d. februari 2021.

Het afgelopen jaar zijn er een aantal interessante comments onder deze post zijn verschenen. Ik heb mede op basis daarvan de tekst gedeeltelijk aangepast. Maar de eerder geplaatste comments en mijn reacties heb ik laten staan.

De basis van dividendbelasting

Ondernemingen keren een deel van de winst uit als dividend aan haar aandeelhouders. Over deze dividenduitkering wordt belasting ingehouden die wordt afgedragen aan de belastingdienst van het land waar de statutaire zetel van de onderneming staat. Dit noemen we bronbelasting of voorheffing. Over het dividend dat ASML uitkeert dragen zij een voorheffing af aan de Nederlandse Belastingdienst. En een bedrijf als Apple draagt dividendbelasting af aan de Amerikaanse Belastingdienst.

Ieder land bepaalt zelf het percentage dividendbelasting

Het percentage dividendbelasting dat bedrijven afdragen aan hun lokale Belastingdienst verschilt per land. Een paar voorbeelden: in Nederland bedraagt dit percentage 15%. In de UK is er sprake van 0%. In Spanje 19% en in Frankrijk en de Verenigde Staten een whopping 30%.

verrekenen van dividendbelasting

Belastingverdragen tussen Nederland en andere landen

Nederland heeft met 15% dus een betrekkelijk laag tarief. Nederland heeft met veel landen een belastingverdrag afgesloten waarin geregeld is dat op buitenlandse dividendbetalingen aan Nederlanders slechts 15% dividendbelasting hoeft te worden ingehouden in plaats van het hogere buitenlandse belastingtarief. Let wel, niet met alle landen bestaan er verdragen, dus verdiep je er even in voordat jij het dividend van je Somalische aandelen wilt gaan terugvragen…

Hoe regel je dat jij slechts 15% dividendbelasting hoeft te betalen?

Nu is het helaas zo dat niet bij iedere broker en in iedere situatie deze afdracht automatisch wordt gereduceerd tot 15%. In sommige gevallen gebeurt dit wel automatisch. In sommige gevallen moet je daarvoor een specifiek formulier bij je broker opvragen en invullen. Verder verschilt per land, en het kan ook uitmaken of je als particulier of vanuit een BV belegt. Voor bijvoorbeeld een vrijstelling tot 15% dividendbelasting op Amerikaanse aandelen gaat het om het W-8BEN formulier.

In het geval van DeGiro is het zo dat zij sinds 2020 uit kostenoverwegingen slechts voor een selectie van aandelen de afdracht automatisch reduceren. Voor dividendaandelen die niet op deze lijst staan moet jij dus sowieso zelf aan de slag om teveel ingehouden bronbelasting terug te halen. Iets om bij stil te staan bij de afweging voor welke broker je kiest.

Verrekenen dividendbelasting als particulier

Als jij als particulier aandelen in bezit hebt waarover jij dividend hebt ontvangen, kan jij wellicht dividendbelasting verrekenen. De wijze van verrekenen verschilt: dividendbelasting van Nederlandse bedrijven verreken je in Box 1 terwijl dividend van buitenlandse bedrijven in Box 3 kan worden verrekend.

Verrekenen Nederlandse dividendbelasting

Nederlandse dividendbelasting kan worden verrekend in de aangifte inkomstenbelasting als een aftrekpost in box 1. Gebruik hiervoor de verstrekte jaaropgave van je broker, of controleer de vooringevulde aangifte met de jaaropgave van je broker.

Verrekenen buitenlandse dividendbelasting

Buitenlandse dividendbelasting kan je verrekenen met je vermogensrendementsheffing over je vermogen in box 3, mits je die moet betalen. De buitenlandse bronbelasting die je kan verrekenen is wel gemaximeerd tot 15%. Indien er door een buitenlandse BV meer bronbelasting is ingehouden, kan je het restant terugvragen bij de belastingdienst van het desbetreffende land. Hiervoor moet je in de meeste gevallen een formulier van de belastingdienst van het betreffende land downloaden en invullen. En vervolgens geduld hebben…

Schematisch overzicht verrekenen dividendbelasting als particulier

Schematisch ziet het terugvragen van ingehouden dividendbelasting voor aandelen die jij in particulier bezit hebt, er als volgt uit:

Hoe werkt het verrekenen van dividendbelasting
Verrekenen dividendbelasting als particuliere belegger

Dividendbelasting en een besloten vennootschap (BV)

Kaskoe belegt deels vanuit een besloten vennootschap, een BV. Beleggen vanuit een BV biedt een aantal voor- en nadelen ten opzichte vanuit het beleggen als particulier. Je kunt daar meer over lezen in deze post. De combinatie van beleggen vanuit een BV en als particulier is interessant omdat je daarmee verschillende mogelijkheden tot belastingoptimalisatie hebt. In onderstaande tekst ga ik trouwens uit van een Nederlandse BV.

Als je belegt vanuit een BV heb je te maken met dividend dat jouw BV ontvangt van bedrijven die dividend uitkeren. Daarover wordt, zoals hierboven uitgelegd, door de lokale belastingdienst dividendbelasting ingehouden. Daarnaast heb je te maken met de te betalen dividendbelasting als jij jezelf dividend uitkeert vanuit jouw BV.

Verrekenen van dividendbelasting over te ontvangen dividend in de BV

In een aantal situaties is het mogelijk om de ingehouden dividendbelasting te verrekenen met de vennootschapsbelasting.

Dividendbelasting ingehouden door Nederlandse bedrijven kan je direct verrekenen in de aangifte vennootschapsbelasting.

Over dividend ontvangen uit het buitenland wordt bij uitbetaling meestal bronbelasting ingehouden. Onder voorwaarden kan je ook deze buitenlandse belasting verrekenen met je vennootschapsbelasting, maar dit is helaas een stuk ingewikkelder. Als Nederland een verdrag heeft met dat land, dan kan je een verzoek om vrijstelling of teruggaaf indienen bij de belastingdienst van het betreffende verdragsland.

Helaas kent ieder verdragsland z’n eigen vrijstelling en teruggaafprocedures en -formulieren. In de meeste situaties moet je bovendien een woonplaatsverklaring aanleveren. Meer informatie hierover staat op de site van de belastingdienst.

In het geval van Kaskoe regelt zijn boekhouder het terugvragen bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting. De ingehouden dividendbelasting wordt dan direct verrekend met de verschuldigde vennootschapsbelasting.

Schematisch overzicht verrekenen dividendbelasting als BV

Schematisch ziet het terugvragen van ingehouden dividendbelasting voor aandelen die jij in een BV bezit hebt, er als volgt uit:

Verrekenen dividendbelasting als Besloten Vennootschap

Sowieso raad ik iedereen die (met een substantieel vermogen) vanuit een BV belegt, een goede boekhouder in de arm te nemen die tevens fiscale expertise heeft. Het zorgen dat je in aanmerking komt voor teruggave of vrijstelling en het op de juiste manier verwerken van de buitenlandse bronbelasting in de VPB-aangifte is voor mij te complex om het zelf te regelen.

Het uitbesteden aan een boekhouder hoeft niet persé veel te kosten. En als het een goede is, denkt hij of zij met je mee, neemt je een boel administratief geneuzel uit handen en levert het meer op dan dat het je kost.

Dividendbelasting te betalen over vanuit jouw BV uit te keren dividend

Op een bepaalt moment wil jij het ontvangen dividend of gerealiseerde koerswinst vanuit de BV naar je privé uitkeren. Dit doe je door op jouw beurt vanuit je BV een dividend uit te keren. Helaas is deze dividenduitkering belast met 26,25%.

De BV betaalt een voorheffing op de uit te keren hoeveelheid dividend. Dit doet zij door een dividendaangifte te doen. De voorheffing bedraagt 15%.

Als jij een belang van meer dan 5% in je BV hebt, dien jij over het ontvangen dividend vanuit je BV 26,25% belasting te betalen in Box 2. De door de BV betaalde voorheffing mag je hierop in mindering brengen. Mocht het zo zijn dat je belang in de BV kleiner is dan 5%, dan kan je de dividendbelasting verrekenen in Box 1.

Schematisch overzicht betalen dividendbelasting over winstuitkering vanuit BV

Schematisch ziet het betalen van dividendbelasting over een winstuitkering die jij vanuit je BV doet, er als volgt uit:

Hoe werkt het verrekenen van dividendbelasting
Dividendbelasting bij uitkering vanuit je eigen BV

De belasting op een winstuitkering of dividend in Box 2 stijgt trouwens in 2021 van 26,25% naar 26,90%. En de vennootschapsbelasting wordt per 2021 verder verlaagd. Over de eerste EUR 245.000 (was 200.000) winst wordt 15% (was 16,5%) vennootschapsbelasting geheven. Over het meerdere blijft de vennootschapsbelasting 25%.

Zo, lekker saai stukje tekst. Leuker kunnen we het niet maken. En makkelijk is het ook al niet, zeker als je vanuit een BV belegt of je een broker hebt die je het niet makkelijk maakt. Maar het niet verrekenen of terugvragen van dividendbelasting kan je afhankelijk van je ontvangen dividend best wat rendement kosten. Dus is het goed om je er in te verdiepen of je boekhouder aan zijn of haar jasje te trekken.

Heb jij vragen of andere ervaringen over de teruggave van je dividendbelasting? Deel ze dan hieronder!

[mailpoet_form id=”2″]