Hoeveel dividendrendement wil jij ontvangen?

Hoeveel dividendrendement wil jij ontvangen?

16 januari 2019 Uit Door Kaskoe

2018 was een beursjaar met diverse gezichten. Tijd om terug te blikken en plannen te maken. Bijvoorbeeld over doelstellingen voor komend jaar. Hoeveel dividend wil jij ontvangen in 2019?

Terugblik 2018

In januari spoten de aandelenkoersen omhoog, om vervolgens in februari weer compleet in te zakken. Vanaf maart stegen de koersen langzaam maar gestaag naar een all time high in september. Om vervolgens richting eind december weer als een plumpudding in elkaar te storten…. Maar, een paar wijsheden: verlies is pas verlies als je verkoopt. Een correctie vormt meestal een uitstekend moment om je portfolio uit te breiden. En gelukkig hebben we altijd nog het dividendrendement.

Resultaten portfolio Kaskoe

Het totale resultaat van een beleggingsportfolio bestaan uit drie elementen. Ten eerste de koerswinsten of -verliezen. Ten tweede de dividendinkomsten. En tenslotte, als je te maken hebt met beleggingen in verschillende valuta, het resultaat uit de valutaschommelingen.

In 2018 daalden de koersen van de aandelen in de portfolio van Kaskoe met 9,35%. Aouchh… Het dividendrendement bedroeg echter 3,39% met aftrek van de bronbelasting. En de valutawinst bedroeg 2,32%. Het totale rendement bedroeg daarmee -3,64%. Aangezien een deel van de bronbelasting wordt verrekend met de belasting is het reële rendement iets beter.

Poppetje met percentage teken

Is Kaskoe hier tevreden mee?

Hoe gek het wellicht ook klinkt met een resultaat van -3,64%: ja. Hoe zit dat? Ten eerste zit meneer Kaskoe met een lange horizon in aandelen. Meneer Kaskoe leeft van het dividend. Indien er een correctie plaatsvindt, maar je niets verkoopt, doet dat alleen op papier pijn. Dit geldt zowel voor de koerswinst of -verlies als voor de valutawinst. Dat geldt niet voor het dividend. Het dividend keert uit in cash, dat is reëel geld waar meneer Kaskoe brood en pindakaas van kan kopen. Het bruto dividendrendement in Euro’s bedroeg in 2018 4,26% op het geïnvesteerde vermogen.

Ook al klinkt 4,26% dividendrendement niet spectaculair, hier is meneer Kaskoe tevreden mee. Hij heeft hier een aantal redenen voor. In de eerste plaats is er in 2018 nieuw geld in de portfolio van Kaskoe gestroomd, waarmee een aantal aankopen zijn gedaan. Over deze aankopen is in een aantal gevallen geen of weinig dividend ontvangen. Dit komt omdat de aankoop na de ex-dividend datum is gedaan.

In de tweede plaats investeert Kaskoe in dividendgroei aandelen. Het selectiecriterium dividendgroei is dus belangrijker dan het dividendrendement bij aankoop. De mediaan van de dividendgroei van het afgelopen jaar van alle aandelen in de portfolio van Kaskoe bedroeg 8,6%.

De kracht van dividendgroeiers

Onderstaande grafiek laat zien wat het verschil op langere termijn is tussen dividendgroeiers en aandelen waarvan het dividend constant blijft.

Grafiek dividendgroei vs constant dividend

In deze vergelijking starten we beide situaties met € 10.000,-. De ene situatie laat zien wat er gebeurt als wordt geïnvesteerd in aandelen met een dividendrendement van 6% waar het dividend constant blijft. In de andere situatie investeren we in aandelen met een dividendrendement van 4,4% waarvan het dividend jaarlijks met 8,6% groeit. Vanaf jaar 7 is de totale opbrengst van de dividendgroeiers groter dan de niet-groeiers. Dit fenomeen heet compounding, de kracht van dividendgroeiers.

Doelstelling 2019 portfolio Kaskoe

Kaskoe focust op het dividend. Waardegroei en valutawinst is leuk meegenomen, maar ondergeschikt. Primair moet het dividend minimaal op peil blijven, idealiter groeit het met meer dan 8%.

Indien je het dividendrendement op het totaal geïnvesteerd vermogen extrapoleert naar een geheel jaar, zou het dividendrendement op 4,50% liggen. Inclusief een groei van 8,6% zou het dividendrendement voor 2019 iets onder de 5% moeten uitkomen.

In 2019 stroomt er ook nieuw geld in de portfolio dat niet direct rendement zal opleveren. Als het dividendrendement in Euro’s op het totaal geïnvesteerd vermogen eind 2019 op 5% ligt, is meneer Kaskoe dik tevreden.

Tevreden koe in mooi landschap

Bron: Pexels.com

Hoeveel dividendrendement wil jij ontvangen?