Hoog dividend aandelen, is dat verstandig?

Hoog dividend aandelen, is dat verstandig?

1 juli 2021 14 Door Kaskoe

Regelmatig krijgt Kaskoe vragen voorgeschoteld van volgers van mijn blog. Dat is leuk, want het geeft betrokkenheid aan. Alhoewel ik nooit advies geef, probeer ik de vragen wel altijd te beantwoorden. Laatst kreeg ik een vraag over hoog dividend aandelen. De vraag over hoog dividend aandelen (ook wel high yield aandelen genoemd) en mijn gedachten daarover vormde de inspiratie voor deze post.

Hoog dividend aandelen

Naar aanleiding van de laatste update van de lijst met Europese dividendgroei-aandelen, werd mij de vraag gesteld of het niet beter zou zijn te beleggen in hoog dividend aandelen. Dit omdat het gemiddelde dividendrendement van de aandelen op de lijst nog maar amper tot 2% komt.

En die 2% dividendrendement steekt mager af (en is het ook) in vergelijking met het dividendrendement van hoog dividend aandelen. De lijst zelf laat dat al zien, omdat er een grote variatie zit in het dividendrendement van de dividendgroei-aandelen.

De vragensteller stuurde een lijst mee (met het verzoek deze niet te publiceren) van hoog dividend aandelen en was nieuwsgierig naar mijn mening daarover.

Alhoewel ik de lijst niet kan publiceren, kan ik wel een aantal kenmerken delen. Kaskoe is als dividendbelegger zelf ook op verschillende sites of financieel adviseurs gestuit die een strategie van high yield aandelen hanteren. Als je wel eens meer hebt gekeken naar verschillende sites die hoog dividend aandelen aanprijzen, zullen ze je op een gegeven moment bekend voorkomen. Het gaat vaak om aandelen met de volgende kenmerken:

  • Aandelen en/of obligaties van Amerikaanse ondernemingen
  • Dividendrendement van meer dan 7%, met uitschieters naar 10%
  • De sector ‘Finance’ (met daarbinnen REIT’s, BDC’s en MLP’s, waarover later meer) is bovengemiddeld vertegenwoordigd
Hoog dividend aandelen
Bron: Pixabay

Vooringenomenheid

Voordat ik word beticht van vooringenomenheid richting dividendgroei, is het goed even een stap terug te doen. Waarom geloof ik in een dividendgroei-strategie? En betekent dit dat andere strategieën, zoals beleggen in high yield aandelen, groeiaandelen, vastgoed, bitcoins, etc. waardeloos zijn?

Welke strategie is goed?

Een strategie moet ten dienste staan van je doel. En dat doel is voor veel mensen verschillend. Een strategie die Kaskoe helpt zijn doelen te realiseren, is een goede strategie voor Kaskoe. Maar diezelfde strategie kan voor iemand anders, die een andere doelstelling heeft, totaal verkeerd uitpakken.

Blind vertrouwen

Het is dus niet zo dat ik een blind vertrouwen heb in mijn dividendgroeistrategie. Het is wel zo dat dit de beste strategie is die past bij mijn doelstelling, namelijk een passief inkomen genereren dat jaarlijks groeit met minimaal de inflatie. De beste strategie wil niet zeggen dat dit de enige strategie is. Maar het is wel de strategie die het beste bij mij past. Ik begrijp de strategie, ben in staat hem binnen een beperkte hoeveelheid tijd uit te voeren, de strategie past bij mijn risicobereidheid en de strategie levert voldoende op om in mijn inkomensbehoefte te voorzien.

Hoog dividend aandelen
Blind vertrouwen. Bron: Pixabay

Dat gezegd hebbende, heb ik twee argumenten waarom een strategie rondom hoog dividend aandelen voor mij niet passend is. Naar mijn mening is het eerste argument voor iedere belegger van belang. Het tweede argument is situationeel.

Gebrek aan diversificatie

Een beleggingsportfolio die volledig bestaat uit hoog dividend aandelen is kwetsbaar. Een serieuze belegger gaat niet 90% van zijn vermogen in één sector steken. En dat is wel wat je doet als je je gehele vermogen in high yield aandelen steekt. Het leidt tot gebrek aan diversificatie.

Overconcentratie rond Amerikaanse financiële sector

Want bijna alle hoog dividend aandelen behoren direct of indirect tot de financiële sector. Ga maar na: REIT’s lenen geld om te investeren in vastgoed. BDC’s lenen geld om te investeren in startups en kleinere ondernemingen. MPL’s zijn een specifieke ondernemingsvorm om te profiteren van belastingvoordelen en is voorbehouden aan de kapitaalintensieve sectoren vastgoed en natuurlijke grondstoffen.

Verder zijn bijna alle high yield aandelen van de lijstjes die ik heb gezien, Amerikaans. Voor mij is ook dat een te eenzijdige spreiding van mijn beleggingsportfolio.

Hoog dividend aandelen
Te Amerikaans. Bron: Pixabay

Fictief scenario?

Stel je het volgende scenario voor: de inflatie loopt op, als gevolg waarvan de centrale banken besluiten de rente te laten stijgen. Tegelijkertijd groeit de inkomens- en de vermogensongelijkheid als gevolg waarvan de Amerikaanse president besluit om de belastingwetgeving die voordelen biedt aan REIT’s, BDC’s en MLP’s te versoberen. Ik zeg niet dat dit gebeurt. Maar als het gebeurt, en je totale beleggingsportfolio hangt vol hoog dividend aandelen die gelieerd zijn aan de Amerikaanse financiële sector, hoef je geen waarzegger te zijn om te voorspellen wat dit tot gevolg heeft.

Beleggingshorizon

Het tweede argument waarom voor mij een high yield aandelen strategie niet past, heeft te maken met mijn specifieke situatie en beleggingshorizon. Ik heb voor een lange tijd behoefte aan een jaarlijks groeiende inkomensstroom, zonder dat ik daarvoor aandelen hoef te verkopen.

Hoog dividendrendement

Hoog dividend aandelen leveren direct een hoger inkomen op. Maar bekeken over een langere periode stijgt het inkomen uit hoog dividend aandelen nauwelijks tot niet. En ook de koersgroei van hoog dividend aandelen is vaak lager. Om voldoende inkomen te genereren, heb ik wel een aantal aandelen in mijn dividendportfolio die je tot de hoog dividend aandelen kunt rekenen. Maar het aantal is beperkt, om te voorkomen dat de portfolio te eenzijdig gediversifieerd is en te weinig dividendgroei laat zien.

Hoge dividendgroei

Een portfolio van dividendgroei-aandelen levert initieel een lager inkomen op. Maar naarmate het dividend groeit, wordt het inkomen hoger. En mocht je het inkomen niet direct nodig hebben, dan kan je het dividend herbeleggen. De combinatie van dividendgroei en herbeleggen van dividend levert een enorme compounding of sneeuwbaleffect op.

Conclusie

Mijn mening over hoog dividend aandelen is dat ze in het algemeen een prima onderdeel kunnen zijn van je strategie. Ook Kaskoe heeft een beperkt aantal hoog dividend aandelen in zijn dividendgroei-portfolio. Maar in mijn optiek leidt een beleggingsstrategie die uitsluitend bestaat uit hoog dividend aandelen tot een te eenzijdig beleggingsportfolio. Gezien mijn beleggingshorizon prefereer ik groei van een redelijke return boven stagnatie van een goede return.

Hoe denk jij over hoog dividend aandelen?

Abonneer je op Kaskoe, en ontvang net als 595 andere abonnees mijn boekje met 9 dividend-tips!
Kaskoe haat spam. Lees hier mijn privacyreglement.