Investering in A.O. Smith

Investering in A.O. Smith

22 december 2018 Uit Door Kaskoe

De volatiliteit van de afgelopen maanden op de beurs heeft een dividend aristocraat op de radar van meneer Kaskoe gezet. Er zijn meerdere dividend aristocraten afgestraft, maar A.O. Smith is een dividend champion die nog steeds uitstekende fundamentals heeft. A.O. Smith is bovendien uitstekend gepositioneerd op de groeimarkten in China en India. Al met al rechtvaardigt dit een investering in A.O. Smith.

A.O. Smith: een introductie

A.O. Smith ontwikkelt en verkoopt boilers en ketels.

Voorbeeld productportfolio A.O. Smith

Het bedrijf heeft haar hoofdkwartier in de Verenigde Staten en daarbuiten locaties in Canada, China, India en Europa (met een onderdeel in Nederland, Veldhoven). Het bedrijf werd opgericht in 1874 in Milwaukee, Wisconsin. Meneer Kaskoe moet toegeven dat hij nog nooit eerder van A.O. Smith had gehoord. In de Verenigde Staten is A.O. Smith marktleider in de residentiele en in commerciele markt, waarbij het gros van de omzet vervanging betreft en daarmee voor een stabiele inkomstenstroom. In totaal werken er zo’n 16.100 medewerkers. Verkoop en distributie van de producten van A.O. Smith vindt plaats in meer dan 60 landen wereldwijd. In 2017 bedroeg de totale omzet iets meer dan 3 miljard USD. De winst (EBITDA) bedroeg 617 miljoen USD. Wat verder interessant is, is dat 36% van de omzet buiten de Verenigde Staten wordt behaald waarvan het grootste deel in China.

A.O. Smith Omzetverdeling

Bron: Autumn 2018 Analyst Presentation

Portfolio van Kaskoe

Om in de portfolio van Kaskoe terecht te komen, moeten ondernemingen voldoen aan een aantal criteria. Daarnaast moet de portfolio en de totstandkoming daarvan, voldoen aan de strategie van Kaskoe. Over de criteria waar ondernemingen aan moeten voldoen heb ik meer geschreven in deze post. Over de strategie van Kaskoe kan je hier meer vinden. Voorafgaand aan een investering beoordeeld meneer Kaskoe in hoeverre deze investering voldoet aan de strategie en aan de criteria.

Kaskoe belegt in ondernemingen met een minimale beurswaarde van $1000 miljoen die daarnaast een stabiele winstgroei, een meerjarig stijgend dividendrendement en een stijgende winst per aandeel laten zien. De ondernemingen moeten financieel sterk zijn en een redelijke waardering hebben. Op het eerste gezicht voldoet A.O. Smith aan deze eisen, we gaan straks kijken of dit klopt. Kaskoe investeert alleen in aandelen die worden verhandeld in US dollars, Britse ponden of Euro’s. Tenslotte moet de investering passen in de verdeling over de verschillende sectoren waarin Kaskoe belegd.

De aandelen A.O. Smith worden verhandeld aan de NYSE in US dollars. A.O. Smith valt in de sector “Industrials”. In die sector heeft Kaskoe alleen een positie in Snap-On Incorporated (niet te verwarren met de bleeder Snap, van 27$ bij introductie op 26-02-2017 naar 5$ op 21-12-2018…)

A.O. Smith voldoet dus aan de strategie van Kaskoe. Maar voldoet A.O. Smith ook aan de criteria die Kaskoe stelt aan een daadwerkelijke investering?

Voldoet een investering in A.O. Smith aan de eisen van Kaskoe?

Waaraan moet een investering voldoen? Op hoofdlijnen hanteert meneer Kaskoe 4 criteria.

  1. het zijn volwassen ondernemingen die voortdurend een groeiende winst en free cash flow laten zien.
  2. er is sprake van een gezonde dividend payout ratio.
  3. zij hebben een sterke balans.
  4. er zijn voldoende groeiperspectieven in de markten waarin zij opereren.

De eerste drie criteria heb ik uitgewerkt in een model waarin iedere potentiële investering langs de meetlat wordt gelegd. Voor A.O. Smith ziet deze review er als volgt uit:

Review investering A.O. Smith volgens Kaskoe model

Klik op plaatje voor PDF-bestand

Groeiende winst en cash flow

Groeiende winst en cash flow is noodzakelijk om een stijgend dividend uit te keren. De winst wordt in mijn model weergegeven door de “Earnings per share”. Van 2013 tot en met 2016 stijgt de EPS ieder jaar. In 2017 daalt de EPS naar 1,70 USD. Al met al komt de gemiddelde EPS-groei over de laatste vijf boekjaar uit op 18%. De verwachting voor 2018 is dat de EPS uitkomt tussen de 2,54 en 2,57 USD, wat weer een significante stijging zou zijn. Ook de omzet stijgt de afgelopen jaren, met gemiddeld ruim 10% per jaar.

A.O. Smith China Sales Growth

Bron: Autumn 2018 Analyst Presentation

Hoge dividendgroei en lage payout ratio

A.O. Smith is een Dividend Champion. Het dividend is gedurende 25 jaar op rij verhoogd, en de groei is bovendien met gemiddeld 22% per jaar over de afgelopen 10 jaar goed te noemen. De payout ratio ligt op 35%, wat het dividend erg veilig maakt. Het dividendrendement is met 1,8% weliswaar laag, maar inmiddels ruim boven het gemiddelde niveau van de afgelopen vijf jaar. Bovendien zorgt een groei van 20% per jaar dat het rendement in relatief korte tijd op een goed niveau komt.

Balans

De balans van A.O. Smith is sterk. Het schuldenniveau is met 193 miljoen USD laag. Alleen aan cash kan A.O. Smith met 617 miljoen USD al ruim drie keer het schuldenniveau tot 0 reduceren als dat nodig zou zijn. Maar dat doen ze niet: uit de laatste presentatie voor analisten blijkt dat balans en cashflow sterk zijn gericht op verdere groei, acquisitie en aandeleninkoop. Ondanks het feit dat de P/E met 21 nog steeds aan de hoge kant is, ligt hij wel fundamenteel lager dan het 5-jarig gemiddelde.

Conclusie review A.O. Smith

Het bedrijf laat goede fundamentals zien. De prijs van het aandeel zit dicht tegen de 52 weeks laag aan. Afgelopen jaar is de prijs van het aandeel behoorlijk gedaald door de handelsperikelen tussen de erenigde Staten en China en door de vrees dat de economie in de Verenigde Staten aan het afkoelen is. Ongetwijfeld zal het aandeel de komende periode verder in prijs kunnen zakken als de economie in de Verenigde Staten daadwerkelijk gaatafremmen. Aan de andere kant zorgt de positionering van A.O. Smith in China en India voor een verdere groei in de komende decennia. A.O. Smith valt in de sector Industrials, een sector die is ondervertegenwoordigd in de portfolio van Meneer Kaskoe. Al met al zijn dit voldoende redenen die een investering in A.O. Smith rechtvaardigen.

Tenslotte de vraag: voor hoeveel te investeren? In de ideale wereld heeft iedere positie van meneer Kaskoe een gewicht van gemiddeld tussen de 2 en 3% van de totale doelportfolio, bestaande uit 45 tot 50 posities. Vanwege de uitstekende fundamentals en het groeiperspectief, heb ik er nu voor gekozen een positie van 2,3% van de totale portfoliowaarde te investeren. Daarmee houd Kaskoe nog wat buskruit over mocht de daling op de beurs verder inzetten. Het betreft “nieuw geld”, ik hoef er geen posities voor te verkopen.

Trivialiteitjes over A.O. Smith

Een paar trivialiteitjes: de naamgever van het bedrijf is Arthur Oliver Smith, de zoon van de oprichter. In het verleden had A.O. Smith nog tal van andere productlijnen. Het was bijvoorbeeld de grootste bommenproducent in de Verenigde Staten aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. A.O. Smith stond op de 74e plaats van bedrijven uit de Verenigde Staten in de waarde van militaire productiecontracten uit de Tweede Wereldoorlog.

N.B. Dit is geen beleggingsadvies, lees de disclaimer!