Investering in Celanese Corporation

Investering in Celanese Corporation

9 oktober 2019 0 Door Kaskoe

Eind augustus heeft Kaskoe drie nieuwe aankopen gedaan. Van Ashtead en Plastic Omnium heb ik de analyses al eerder gedeeld. Van de derde aankoop had ik dat nog niet. Maar de volgers die mijn portfolio een beetje volgen hadden al kunnen zien dat er een nieuwe positie aan was toegevoegd. Namelijk een investering in Celanese Corporation. In de tussentijd is de beurskoers bijna 6% opgelopen. Maar de fundamentals zijn niet substantieel gewijzigd.

Celanese: een introductie

Celanese Corporation produceert allerlei chemische componenten voor een grote verscheidenheid aan markten. Het is één van de grootste gespecialiseerde chemiebedrijven ter wereld. Enigszins vergelijkbare bedrijven zijn Eastman Chemicals, BASF, DSM en Sabic.

Investering in Celanese

Het bedrijf kent zes verschillende business segmenten. Deze hebben de namen Engineered Materials, Cellulose Derivates, Intermediate Chemistry, Food Ingredients, Eva Polymers en Emulsion Polymers. Eindgebruikers van de producten en oplossingen van Celanese zitten in een veelheid aan sectoren. Om er een aantal te noemen: Automotive, Medical, Industrial, Energy storage, Consumer electronics, Appliances, Filtration equipment, Telecommunications, Beverages, Confections en Baked goods.

Het hoofdkantoor staat in Dallas, USA. In totaal werken er 7700 medewerkers voor Celanese. Hiervan werken er 3500 in de Noord-Amerika en 2900 in Europa. Over de hele wereld bevindt zich een netwerk van commerciële kantoren en technische centra. Celanese heeft 27 productiefaciliteiten en daarnaast een aantal strategische gelieerde productiefaciliteiten.

Bron: Celanese

De omzet bedroeg in 2018 ruim 7,1 miljard USD. De winst (EBITDA) kwam over hetzelfde jaar uit op bijna 1,6 miljard USD.

Portfolio van Kaskoe

Om in de portfolio van Kaskoe terecht te komen, moeten ondernemingen voldoen aan een aantal criteria. Daarnaast moet de portfolio en de totstandkoming daarvan, voldoen aan de strategie van Kaskoe. Over de criteria waar ondernemingen aan moeten voldoen heb ik meer geschreven in deze post. Over de strategie van Kaskoe kan je hier meer vinden. Voorafgaand aan een investering beoordeelt Kaskoe in hoeverre deze investering voldoet aan de strategie en aan de criteria.

Kaskoe belegt in ondernemingen met een minimale beurswaarde van $1000 miljoen. Daarnaast zijn een stabiele winstgroei, een meerjarig stijgend dividendrendement en een stijgende winst per aandeel vereist. De ondernemingen moeten financieel sterk zijn en een redelijke waardering hebben. Op het eerste gezicht voldoet Celanese aan deze eisen. We gaan straks kijken of dit klopt. Kaskoe investeert alleen in aandelen die worden verhandeld in US dollars, Britse ponden of Euro’s. Tenslotte moet de investering passen in de verdeling over de verschillende sectoren waarin Kaskoe belegd.

De aandelen Celanese worden verhandeld aan de NYSE (Ticker: CE) in US dollars. Celanese valt in de sector “Basic Materials”. In die sector heeft Kaskoe na de overname van RPC Group alleen een positie in Eastman Chemicals in zijn portfolio.

Vinylacetaat is een organische verbinding met de formule CH3CO2CH = CH2. Deze kleurloze vloeistof is de precursor van polyvinylacetaat, een industrieel polymeer. 

Celanese voldoet dus aan de strategie van Kaskoe. Maar voldoet Celanese ook aan de criteria die Kaskoe stelt aan een daadwerkelijke investering?

Voldoet een investering in Celanese aan de eisen van Kaskoe?

Waaraan moet een investering voldoen? Op hoofdlijnen hanteert meneer Kaskoe 4 criteria.

  • het zijn volwassen ondernemingen die voortdurend een groeiende winst en free cash flow laten zien.
  • er is sprake van een gezonde dividend payout ratio.
  • zij hebben een sterke balans.
  • er zijn voldoende groeiperspectieven in de markten waarin zij opereren.

De eerste drie criteria heb ik uitgewerkt in een model waarin iedere potentiële investering langs de meetlat wordt gelegd. Voor Celanese ziet deze review er als volgt uit:

Investering in Celanese

Groeiende winst en cash flow

Zowel de omzet als de vrije kasstroom en de winst per aandeel laten een stijgende trend zien over de afgelopen jaren. Groeiende winst en cash flow is noodzakelijk om een stijgend dividend uit te keren. De winst wordt in mijn model weergegeven door de “Earnings per share”.

De verwachting is dat de groei de komende periode wat zal afvlakken. Factoren die een rol spelen klinken bekend. Handelsperikelen, Brexit, een afvlakkende economische groei. Het zijn allemaal ontwikkelingen welke een onderneming als Celanese zal terugzien in de omzet en de winst. Tegelijkertijd heb ik er vertrouwen in dat de veelheid aan producten en markten waarin Celanese actief is, op termijn voor groei blijft zorgen.

Hoge dividendgroei lage payout ratio

Dividendgroei, daar houdt Kaskoe van. En daar voldoet Celanese aan. Het bedrijf keert sinds 2005 onafgebroken dividend uit, wat sinds 10 jaar jaarlijks stijgt. Die stijgingen zijn fors, over de afgelopen 10 jaar met gemiddeld 30% per jaar. De groei vlakt wel wat af, als we kijken naar de afgelopen 3 jaar dan stijgt het dividend met zo’n 20% per jaar.

De payout ratio is bovendien laag, in 2018 bedroeg deze slechts 23%. Dit betekent dat Celanese ook in tijden van wat minder groei in staat blijft het dividend uit te keren en te laten stijgen.

Balans en waardering

De balans van Celanese is niet de gezondste die Kaskoe heeft gezien. De verhouding tussen de schuld en het eigen vermogen ligt met 110% hoger dan wat Kaskoe normaal gesproken prettig vindt. Er staan ook geen bergen cash op de balans. Tegelijkertijd is er wel sprake van een redelijk stabiele en hoge cashflow die ruim 40% van de schuld omvat. 

Op 21 augustus stond het aandeel Celanese rond de 113 USD. Inmiddels is de koers wat gestegen, maar op basis van de data van Simply Wallstreet is de koers nog steeds licht ondergewaardeerd.  

Investering in Celanese
Waardering Celanese d.d. 8-10-2019 Bron: Simply Wall Street

Conclusie review Celanese

De fundamentals van Celanese zijn goed. Het is een stevige dividendgroeier. Weliswaar is er sprake van een aanzienlijke schuldpositie. Maar deze is goed beheersbaar door middel van de cashflow die Celanese genereert. De waardering is redelijk en het bedrijf laat een goede dividendgroei zien. De lage payoutratio biedt enige mate van zekerheid voor de duurzaamheid daarvan.

Celanese valt in de sector Basic Materials, een sector die is ondervertegenwoordigd in de portfolio van Kaskoe. Al met al zijn dit voldoende redenen die een investering in Celanese rechtvaardigen.

Tenslotte de vraag: voor hoeveel te investeren? In de ideale wereld heeft iedere positie van Kaskoe een gewicht van gemiddeld tussen de 2 en 3% van de totale doelportfolio, bestaande uit 45 tot 50 posities. Vanwege de uitstekende fundamentals en het groeiperspectief, heb ik er nu voor gekozen een positie van 2% van de totale portfoliowaarde te investeren. Het betreft “nieuw geld”, ik hoef er geen posities voor te verkopen.

Trivialiteitjes over Celanese

Celanese is ruim 100 jaar geleden opgericht in een schuur in de achtertuin van de gebroeders Dreyfus in Zwitserland. In 1961 vormen Celanese Corporation en Hoechst AG een joint venture. In 1987 leidt dit tot een overname van Celanese door Hoechst. Een strategische heroriëntatie leidt echter tien jaar later tot een reorganisatie. hierbij wordt een groot aantal van de chemische activiteiten bij een nieuwe entiteit van Celanese ondergebracht. Uiteindelijk stootte Hoechst in 1999 Celanese weer af.

N.B. Dit is geen beleggingsadvies, lees de disclaimer!

[mailpoet_form id=”2″]