Investering in Plastic Omnium

Investering in Plastic Omnium

10 september 2019 2 Door Kaskoe

Kaskoe heeft de afgelopen periode haar portfolio uitgebreid met een aantal posities. Eén daarvan is een investering in Plastic Omnium. Helaas loop ik wat achter met het plaatsen van de analyse die hieraan ten grondslag ligt. Ik vind het ook niet zo interessant om iedere week een analyse te posten.

Nu is dat normaliter niet zo’n issue. Alleen is het aandeel Plastic Omnium in de drie weken tussen aankoop en het schrijven van deze blog een whopping 20% in waarde gestegen. En vanwege de korte periode waarin Kaskoe het aandeel in portfolio heeft, bedraagt het rendement volgens de XIRR-methode op 2844%. Het lijkt er op dat Kaskoe zowaar een keer de market heeft weten te timen….

Investering in Plastic Omnium

Wat doet Plastic Omnium?

Goed: een investering in Plastic Omnium. Tot voor kort was dit bedrijf voor Kaskoe volslagen onbekend, het is bij mij op de radar gekomen dankzij mijn overzicht van Europese dividendaandelen. Toch is de kans 100% dat jij vandaag producten van het bedrijf bent tegengekomen of er zelfs achter hebt gezeten. Plastic Omnium is namelijk een belangrijke toeleverancier van complexe onderdelen aan autofabrikanten. 1 op de 6 geproduceerde auto’s ter wereld bevat een zogenaamd Intelligent Exterior System van Plastic Omnium.

In gewoon Nederlands noemen we dat een bumper of een achterklep. Maar als je naar de hedendaagse auto’s kijkt, omvat die bumper lichtunits, veiligheidsvoorzieningen, camerasystemen koelsystemen en radarsystemen. Bovendien moeten ze zo licht en gestroomlijnd mogelijk zijn om de auto’s te laten voldoen aan de steeds strenger wordende emissie-eisen.

Naast Intelligent Exterior Systems produceert Plastic Omnium Clean Energy Systems en heeft het een meerderheidsbelang in HBPO. Clean Energy Systems omvat brandstofsystemen, systemen voor opslag van brandstof en systemen voor het verminderen van de uitstoot. De brandstofsystemen worden zowel in de klassieke verbrandingsmotoren toegepast als in hybrids.

Belang van 66,7% in HBPO

HBPO is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het produceren van complete front-end systemen voor de automotive industrie. Vroeger bestond de bumper van Kaskoe’s eerste auto gewoon uit een stuk staal dat aan de auto was gelast. Tegenwoordig wordt een enorme plastic unit op een modulaire bodemplaat gezet. Die unit omvat functies als kreukelzones, airodynamica en allerlei systemen. Deze units worden in opdracht van klanten als BMW, Audi, Porsche ontworpen en geproduceerd door HBPO.

In zowel de Intelligent Exterior Systems, Clean Energy Systems als Front-End Modules (via HBPO) is Plastic Omnium marktleider met respectievelijk 16, 22 en 17%. 92 automerken wereldwijd zijn klant van Plastic Omnium. 34 van deze automerken zijn Chinees. Alhoewel er in de gehele wereld in de eerste helft van 2019 minder auto’s zijn geproduceerd, is de omzet van Plastic Omnium toegenomen.

Op 4 september werd bekend dat Plastic Omnium een investering heeft gedaan in AP Ventures en tevens lid van de adviesraad is toegetreden. AP Ventures is een investeringsfonds dat zich toespitst op investeringen in waterstof en brandstofcellen. Met deze investering is 30 miljoen USD gemoeid. Gecombineerd met de eigen twee net geopende R&D-centra in België en China die zich specialiseren in schone energie en waterstof, loopt Plastic Omnium voorop in de technologische disruptie die zich momenteel voltrekt in de automotive branche.

Omzetverdeling en herkomst

De omzet van Plastic Omnium bedroeg over 2018 EUR 8,2 miljard. Over de eerste helft van 2019 is een geconsolideerde omzet van EUR 4,2 miljard geboekt. Hiervan is zo’n 75% afkomstig van Plastic Omnium Industries (Intelligent Exterior Systems en Clean Energy Systems) en 25% van Plastic Omnium Modules (HBPO). Geografisch komt de meeste omzet, 54%, uit Europa. 30% is afkomstig uit Noord- en Zuid Amerika. 8% komt uit China en 8% uit de rest van Azië. In totaal werken er zo’n 32.000 medewerkers verdeeld over 128 productiefaciliteiten in 26 landen.

Familiebedrijf

Plastic Omnium is opgericht door Pierre Burelle in 1946. Momenteel heeft de familie Burelle een belang van 80,9% in Burelle SA. Dit heeft op haar beurt 58,5% van de aandelen van Plastic Omnium in handen. Slechts 39% van de aandelen Plastic Omnium zijn publiek verhandelbaar. Bestuursvoorzitter en CEO van Plastic Omnium is Laurent Burelle, de zoon van de oprichter.

Is dit eigenaarschap problematisch? Voor Kaskoe niet echt, alhoewel er wel een flink aantal dubbelrollen bestaan tussen de raad van bestuur en het directiecomité. Tegelijkertijd zijn er wel drie onafhankelijke comités ingesteld die gaan over de audit, de beloning en de benoemingen. Die dan weer wel volledig worden bemenst door de leden van de raad van bestuur.

Dus ja, het is een familiebedrijf, waarbij je als aandeelhouder de positieve en de negatieve aspecten moet afwegen. Uiteindelijk gaat het om de lange termijnvisie en de resultaten. En die resultaten zien er goed uit, zoals we straks zullen zien.

Portfolio van Kaskoe

Om in de portfolio van Kaskoe terecht te komen, moeten ondernemingen voldoen aan een aantal criteria. Daarnaast moet de portfolio en de totstandkoming daarvan, voldoen aan de strategie van Kaskoe. Over de criteria waar ondernemingen aan moeten voldoen heb ik meer geschreven in deze post. Over de strategie van Kaskoe kan je hier meer vinden. Voorafgaand aan een investering beoordeeld meneer Kaskoe in hoeverre deze investering voldoet aan de strategie en aan de criteria.

Criteria van Kaskoe

Kaskoe belegt in ondernemingen met een minimale beurswaarde van $1000 miljoen. Zij moeten een stabiele winstgroei, een meerjarig stijgend dividendrendement en een stijgende winst per aandeel laten zien. De ondernemingen moeten financieel sterk zijn en een redelijke waardering hebben. Op het eerste gezicht voldoet Plastic Omnium aan deze eisen, we gaan straks kijken of dit klopt. Kaskoe investeert alleen in aandelen die worden verhandeld in US dollars, Britse ponden of Euro’s. Tenslotte moet de investering passen in de verdeling over de verschillende sectoren waarin Kaskoe belegd.

De aandelen Plastic Omnium worden verhandeld aan Euronext Parijs in Euro. Plastic Omnium valt in de sector “Consumer Cyclical”. In die sector heeft Kaskoe al een aantal posities. Naast drie Britse aandelen (Next PLC, Playtech en WPP) heeft Kaskoe een positie in Walt Disney. En als autoliefhebber heeft Kaskoe ook een positie in Bayerische Motor Werke AG. Die weer klant is van Plastic Omnium.

Plastic Omnium voldoet dus aan de strategie van Kaskoe. Maar voldoet Plastic Omnium ook aan de criteria die Kaskoe stelt aan een daadwerkelijke investering?

Voldoet een investering in Plastic Omnium aan de eisen van Kaskoe?

Waaraan moet een investering voldoen? Op hoofdlijnen hanteert meneer Kaskoe 4 criteria.

  • het zijn volwassen ondernemingen die voortdurend een groeiende winst en free cash flow laten zien.
  • er is sprake van een gezonde dividend payout ratio.
  • zij hebben een sterke balans.
  • er zijn voldoende groeiperspectieven in de markten waarin zij opereren.

De eerste drie criteria heb ik uitgewerkt in een model waarin iedere potentiële investering langs de meetlat wordt gelegd. Voor Plastic Omnium ziet deze review er als volgt uit:

Investering in Plastic Omnium
Beoordeling van Plastic Omnium volgens model Kaskoe

Groeiende winst en cash flow

Groeiende winst en cash flow is noodzakelijk om een stijgend dividend uit te keren. De winst wordt in mijn model weergegeven door de “Earnings per share”. Zowel de omzet als de winst per aandeel zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, variërend tussen de 10% en 36%. De cashflow is goed te noemen, alhoewel die meer fluctuaties laat zien.

De outlook van Plastic Omnium is voor het komend boekjaar neutraal. De verschillende problemen waar de automotive mee te kampen heeft, raakt Plastic Omnium ook. Voorbeelden zijn de vermindering van de economische groei, de spanningen tussen de VS en China, de Brexit, de milieu-eisen en transitie naar electrische auto’s. Voor 2019 en 2020 is een krimp is voorzien in de productie van het aantal nieuwe auto’s. Desalniettemin verwacht Plastic Omnium haar omzet te verbeteren. In de eerste helft van 2019 hebben ze dat waargemaakt.

Hoge dividendgroei, lage payout ratio

Voor dividendbeleggers is het prettig dat er sprake is van dividendgroei zonder dat de payout-ratio door het dak gaat. Helaas is er op de corporate pagina van Plastic Omnium geen helder dividendbeleid te lezen. Maar de cijfers spreken boekdelen. De dividendgroei van Plastic Omnium ligt gemiddeld rond de 20%. Per jaar. Over de afgelopen 10 jaar. Daar raakt Kaskoe wel enthousiast van. En dan hebben we de payout-ratio: die is de afgelopen jaren niet boven de 22% gekomen. Deze combinatie van hoge dividendgroei en een lage payout-ratio zie je niet veel. Ten tijde van de investering van Kaskoe stond het aandeel op EUR 20,20 en bedroeg het dividendrendement 3,66%. Dit ligt ruim boven het gemiddelde van 2,9% dat de Europese dividendaandelen drie weken geleden lieten zien.

Balans en waardering

De balans van Plastic Omnium laat een schuldpositie zien van EUR 1,7 miljard waar een kaspositie van net geen miljard Euro tegenover staat. De brutowinst dekt de renteverplichtingen van Plastic Omnium ruim 7 keer. Al met al ziet Kaskoe met een dergelijke winstgevendheid liever een lagere schuldpositie, maar slecht is het zeker niet te noemen.

De waardering is goed te noemen. De koers-winstverhouding lijkt met 6,47 laag, maar ligt zo’n beetje rond het gemiddelde van de automotive sector. Op basis van de Discounted Cash Flow methode ligt de fair value van het aandeel rond de EUR 34,-. Let wel dat de waardering gebaseerd is op de koers van EUR 20,20 van drie weken geleden. De waardering die Simply Wall St. laat zien lijkt mij daarbij nogal optimistisch… Verder is belangrijk om te weten dat het aandeel behoorlijk volatiel is, met een beta van 1,82. En, het zal niet verrassen, een hoge correlatie met de prijs van de automakers.

Investering in Plastic Omnium
Waardering aandeel Plastic Omnium volgens Simply Wall St.

Conclusie review Plastic Omnium

Het bedrijf laat goede fundamentals zien. De waardering van het aandeel biedt voldoende veiligheidsmarge. Ongetwijfeld zal het aandeel de komende periode verder in prijs kunnen zakken als de economische ontwikkelingen vertragen als gevolg van de handelsperikelen tussen de VS en China en de Brexit. Aan de andere kant zorgt de positionering van Plastic Omnium in China en in de alternatieven voor de verbrandingsmotor voor voldoende groeimogelijkheden in de komende decennia. Plastic Omnium valt in de sector Consumer Cyclical, een sector waar nog wat ruimte voor is in de portfolio van Meneer Kaskoe. Al met al zijn dit voldoende redenen die een investering in Plastic Omnium rechtvaardigen.

Tenslotte de vraag: voor hoeveel te investeren? In de ideale wereld heeft iedere positie van meneer Kaskoe een gewicht van gemiddeld tussen de 2 en 3% van de totale doelportfolio, bestaande uit 45 tot 50 posities. Alhoewel Plastic Omnium uitstekende fundamentals en dividendgroei laat zien, was Kaskoe toch wat huiverig. Het blijven Fransozen, nietwaar? Dus heb ik een positie van 2% ingenomen. Door de koerssprong van de afgelopen weken heeft deze positie inmiddels een waarde van 2,5% de portfolio.

Trivialiteitjes over Plastic Omnium

De oprichter, Pierre Burelle, inventariseerde bij de oprichting van Plastic Omnium 47 onderdelen die dor inzet van kunststof de auto zouden verbeteren en het gewicht verminderen.

Bron: https://www.plasticomnium.com/en/

En, heb jij ook zo’n mooie bumper of achterklep van Plastic Omnium in je auto zitten?

N.B. Dit is geen beleggingsadvies, lees de disclaimer!

[mailpoet_form id=”2″]