Investering in Walgreens Boots Alliance

Investering in Walgreens Boots Alliance

10 april 2019 10 Door Kaskoe

Afgelopen week ontstond er een mogelijkheid om een dividend aristocraat in de portfolio van Kaskoe op te nemen tegen een aantrekkelijke koers. Na een winstwaarschuwing daalde de koers van de drogisterijketen en farmaceutische groothandel Walgreens Boots Alliance met 13%. De onderliggende fundamentals van de onderneming zijn niet slecht. Het dividendrendement van 3,2% is aantrekkelijk. Dat geldt ook voor de dividendgroei van gemiddeld 7 % per jaar. Al met al rechtvaardigt dit een investering in Walgreens Boots Alliance.

Walgreens Boots Alliance: een introductie

Walgreens Boots Alliance is één van de grootste wereldwijde door apothekers geleide onderneming op het gebied van gezondheid en welzijn. De geschiedenis van het bedrijf van gezondheidszorgdiensten, apotheekactiviteiten en farmaceutische groothandel dateert meer dan 100 jaar terug.

Logo Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance is ontstaan door de combinatie van Walgreens en Alliance Boots in december 2014. Het bedrijf is de grootste retailapotheek in de Verenigde Staten en Europa.

Walgreens bestaat uit drie onderdelen

Het bedrijf bestaat uit drie onderdelen: Retail Pharmacy USA, Retail Pharmacy International en Pharmaceutical Wholesale. Het onderdeel Retail Pharmacy USA bestaat uit Walgreen Co. (Walgreens), waaronder de retail apotheken, zorgklinieken en de speciale farmaceutische diensten vallen. Het onderdeel Retail Pharmacy International bestaat voornamelijk uit de Alliance Boots apotheek- en drogisterijwinkels, opticiens en gerelateerde contractgestuurde werkzaamheden. Het onderdeel Pharmaceutical Wholesale bestaat uit het Alliance Boots netwerk van apothekersgroothandel en distributie.

Wereldwijde onderneming

Walgreens Boots Alliance en de bedrijven waarin zij participeren en investeringen, zijn aanwezig in meer dan 25 landen. Er zijn meer dan 415.000 mensen werkzaam in meer dan 18.500 winkels in 11 landen. Het vormt één van de grootste wereldwijde farmaceutische en distributienetwerken met meer dan 390 distributiecentra. Deze leveren elk jaar aan meer dan 230.000 apotheken, artsen, gezondheidscentra en ziekenhuizen in 20 landen.

Walgreens Boots Alliance is een van ’s werelds grootste leveranciers van geneesmiddelen op recept en vele andere gezondheids- en welzijnsproducten. Het portfolio met merken en zakelijke merken van het bedrijf omvat Walgreens, Duane Reade, Boots en Alliance Healthcare. Daarnaast hebben ze mondialere merken voor gezondheid en schoonheidsproducten, zoals No7, Soap & Glory, Liz Earle , Sleek MakeUP en Botanics.

Omzet en winst

De omzet over 2018 bedroeg 131,5 miljard USD, waarop een winst (EBITDA) werd geboekt van 8,4 miljard USD. De omzetverdeling over de drie verschillende onderdelen bedroeg in 2018:

  • Retail Pharmacy USA: USD 98,4 miljard
  • Pharmaceutical Wholesale: USD 23 miljard
  • Retail Pharmacy International: USD 12,3 miljard

Portfolio van Kaskoe

Om in de portfolio van Kaskoe terecht te komen, moeten ondernemingen voldoen aan een aantal criteria. Daarnaast moet de portfolio en de totstandkoming daarvan, voldoen aan de strategie van Kaskoe. Over de criteria waar ondernemingen aan moeten voldoen heb ik meer geschreven in deze post. Over de strategie van Kaskoe kan je hier meer vinden. Voorafgaand aan een investering beoordeeld meneer Kaskoe in hoeverre deze investering voldoet aan de strategie en aan de criteria. Zou een investering in Walgreens Boots Alliance voldoen aan de criteria?

Criteria van Kaskoe

Kaskoe belegt in ondernemingen met een minimale beurswaarde van $1000 miljoen die daarnaast een stabiele winstgroei, een meerjarig stijgend dividendrendement en een stijgende winst per aandeel laten zien. De ondernemingen moeten financieel sterk zijn en een redelijke waardering hebben. Op het eerste gezicht voldoet Walgreens aan deze eisen, we gaan straks kijken of dit klopt. Kaskoe investeert alleen in aandelen die worden verhandeld in US dollars, Britse ponden of Euro’s. Tenslotte moet de investering passen in de verdeling over de verschillende sectoren waarin Kaskoe belegd.

De aandelen Walgreens worden verhandeld aan de Nasdaq in US dollars (ticker WBA). Walgreens valt in de sector “healthcare”. In die sector heeft Kaskoe al een behoorlijk grote positie opgebouwd, met aandelen Abbvie, Bayer, CVS Healthcare, Novo Nordisk en Medtronic.

Maar Bayer beweegt zich met de overname van Monsanto meer richting chemie. CVS Healthcare heeft met de overname van de verzekeraar Aetna meer kenmerken van een financial gekregen. Novo Nordisk en Abbvie zijn medicijnmakers en Medtronic zit vooral aan de hardware. In mijn uiteindelijke doelportfolio wil ik met een percentage van 15% in de sector healthcare zitten. Dat betekent dat Kaskoe nog ruimte heeft voor één positie en er ruimte is voor een investering in Walgreens Boots Alliance.

Walgreens voldoet dus aan de strategie van Kaskoe. Maar voldoet een investering in Walgreens Boots Alliance ook aan de criteria die Kaskoe stelt aan een daadwerkelijke investering?

Voldoet een investering in Walgreens Boots Alliance aan de eisen van Kaskoe?

Waaraan moet een investering voldoen? Op hoofdlijnen hanteert meneer Kaskoe 4 criteria.

  • het zijn volwassen ondernemingen die voortdurend een groeiende winst en free cash flow laten zien.
  • er is sprake van een gezonde dividend payout ratio.
  • zij hebben een sterke balans.
  • er zijn voldoende groeiperspectieven in de markten waarin zij opereren.

De eerste drie criteria heb ik uitgewerkt in een model waarin iedere potentiële investering langs de meetlat wordt gelegd. Voor Walgreens ziet deze review er als volgt uit:

Analyse WBA volgens model Kaskoe

Omzet, vrije kasstroom en winst per aandeel

Kijkend naar de criteria die Kaskoe hanteert bij het reviewen van mogelijke kandidaten voor zijn portfolio, valt het volgende op. Zowel de omzet, vrije kasstroom als de winst per aandeel laten de afgelopen vijf jaar een stijgende trend zien. Hierover later mee, want die trend zou wel eens kunnen gaan afzwakken. De koerswinst-verhouding is scherp gedaald, zeker na de koersdaling van 2 april. Het dividendbeleid is goed voor beleggers die dividendgroei zoeken. Het dividendrendement ligt momenteel ruim boven het vijf-jarig gemiddelde. De payout-ratio ligt op een laag niveau.

Balans en schuldpositie

De balans van Walgreens bevat een totale schuldpositie van ruim USD 18 miljard, waarvan USD 3,5 miljard een korte termijn karakter heeft. Er staat USD 818 miljoen cash en USD 7 miljard aan korte termijn vorderingen op de balans. De jaarlijkse vrije kasstroom bedroeg in 2018 USD 4,7 miljard. Al met al zou de schuldpositie van mij wel wat minder mogen zijn. Aan de andere kant is er meer dan genoeg ruimte om de korte termijn schulden af te lossen indien nodig.

Koers aandeel Walgreens

Het aandeel staat op het moment van schrijven op USD 54,50 en ligt daarmee zeer dicht tegen de 52-weekse laagste prijs aan. De 52-weeks hoogste prijs ligt op USD 86,31.

Koersontwikkeling Walgreens Boots Alliance
Koersontwikkeling Walgreens Boots Alliance. Bron: SeekingAlpha.com

Het aandeel handelt nu tegen 10,4 keer de winst, met een voorwaartse P/E ratio van 8. Dit wil zeggen dat het aandeel niet als duur kan worden bestempeld en dat de markt geen hoge verwachtingen heeft voor de komende periode. Wat niet wil zeggen dat het aandeel natuurlijk nog verder kan zakken. Simply Wall Street geeft in haar analysemodel aan dat de koers van het aandeel Walgreens momenteel ondergewaardeerd is.

Waarde aandeel Walgreens volgens DCF-methode
Waarde aandeel Walgreens volgens DCF-methode. Bron: Simple Wall Street

Winst per aandeel blijft grofweg gelijk in 2019

Het aandeel van Walgreens daalde op 2 april met 13% na een winstwaarschuwing. In plaats van een toename van de EPS tussen de 7% en 12% verwacht Walgreens dat de EPS grofweg gelijk blijft. De omzet stijgt weliswaar, maar de winst staat onder druk. Oorzaken zijn het afnemen van het voorschrijven van merkgeneesmiddelen en prijsdalingen van de generieke geneesmiddelen. Er werd wel een terugkoopprogramma van aandelen aangekondigd ter waarde van 3,8 miljard USD. Een vermindering van het aantal uitstaande aandelen is een methode om aandelenkoers, de EPS en het dividend per aandeel te laten stijgen zonder extra winst te genereren.

Dividend aristocraat met 3,2% dividend rendement

Het dividendrendement van Walgreens is momenteel 3,2%, mede veroorzaakt door de lage beurskoers. Het dividend bedraagt op jaarbasis USD 1,68. Walgreens Boots Alliance is één van de zogenaamde Dividend Aristocraten. Zo worden bedrijven genoemd die gedurende minimaal 25 jaar op rij hun dividend onafgebroken hebben verhoogd. Voor Walgreens geldt dat zij al 42 jaar onafgebroken hun dividend hebben laten stijgen. De 5 jaars groei bedraagt 7,32% per jaar. De payout-ratio is iets meer dan 28%, dus er is voldoende ruimte om de reeks van 42 jaar verder te laten groeien.

Bedrijfsmodel in transformatie

Voor zowel Walgreens als CVS Healthcare (ook in de portfolio van Kaskoe) geldt dat zij bezig zijn hun bedrijfsmodel om te vormen. Ze transformeren van een klassieke brick-and-mortar farmacie-gigant naar de nieuwe, digitale tijd. Concurrentie duikt op in de vorm van bijvoorbeeld Amazon. CVS Healthcare probeert dit door het overnemen van een grote verzekeraar (Aetna) waarmee zij een schoolvoorbeeld van verticale integratie laten zien. Walgreens heeft tijdens de presentatie van de tegenvallende eerste kwartaalcijfers aangegeven meer focus en urgentie te leggen bij de transformatie van haar business model. Deze transformatie bestaat uit drie pijlers. Dit betreft digitalisering, herstructurering van de retailtak en het creëren van kleine gespecialiseerde zorglocaties op wijkniveau.

Conclusie review Walgreens Boots Alliance

Het bedrijf laat goede fundamentals zien, maar dat is grotendeels gebaseerd op het verleden. De prijs van het aandeel zit dicht tegen de 52 weeks laag aan. Afgelopen maand is de prijs van het aandeel behoorlijk gedaald door de afgegeven winstwaarschuwing. Dat biedt nu de mogelijkheid om een dividend aristocraat op te nemen in de portfolio van Kaskoe tegen een gunstige waardering.

Toekomst Walgreens Boots Alliance

De komende tijd zal de koers ongetwijfeld niet direct stijgen. Kaskoe koopt het aandeel dan ook met name vanwege de dividendgroei en het dividendbeleid van Walgreens. Ondanks de tegenvallende winstgroei is er voldoende reserves om het dividendbeleid voort te kunnen zetten. Het aantal fysieke winkels zal ongetwijfeld verminderen. Maar voor zorgproducten en medicijnen denk ik dat er ook in de toekomst behoefte blijft bestaan aan een apotheekfunctie, met de mogelijkheid een professional te spreken. Het lijkt mij wat eenvoudig gedacht dat dit in de komende twee decennia volledig door Amazon wordt overgenomen. Ik heb er kortom wel vertrouwen in dat dit een investering is die bijdraagt aan de doelstelling en strategie van Kaskoe.

Tenslotte de vraag: voor hoeveel te investeren? In de ideale wereld heeft iedere positie van meneer Kaskoe een gewicht van gemiddeld tussen de 2 en 3% van de totale doelportfolio, bestaande uit 45 tot 50 posities. Vanwege de uitstekende fundamentals en de dividendgroei, heb ik er nu voor gekozen een positie van 2,7% van de totale portfoliowaarde te investeren. Het zal de laatste investering zijn in de health-sector. Het betreft “nieuw geld”, ik hoef er geen posities voor te verkopen.

Trivialiteitjes over Walgreens Boots Alliance

Op 26 juni 2018 nam Walgreens Boots Alliance de plaats over van General Electric in de Dow Jones Industrial Average aandelenindex. Het Index Comittee van S&P Dow Jones Indices vindt de groeiende aandacht voor gezondheid representatiever voor het Amerikaanse bedrijfsleven dan een industrieel concern.

N.B. Dit is geen beleggingsadvies, lees de disclaimer!

[mailpoet_form id=”2″]