Is dividendgroei een mythe?

Is dividendgroei een mythe?

25 september 2019 5 Door Kaskoe

De strategie van Kaskoe is gebaseerd op het creëren van een portfolio met dividendgroei aandelen. Nu is het met alle strategieën zo dat je voor- en tegenstanders hebt. Zo ook in het geval van de dividendgroei strategie. Of zoals de Amerikanen het noemen: dividend growth investing. Dus heb je believers die in dividendgroei geloven. En disbelievers die beweren dat dividendgroei een mythe is. Alhoewel Kaskoe natuurlijk niet geheel onpartijdig is, is het toch goed eens wat nader te kijken naar de vraag of dividendgroei een mythe is.

Groeiende stapels munten met glazen pot met munten

Is dividendgroei een mythe?

Het uitgangspunt van veel disbelievers van dividendgroei is de zogenaamde Dividend Irrelevance Theory van Modigliani and Miller. In deze theorie stellen Modigliani and Miller dat het dividendbeleid van een onderneming in een perfecte wereld zonder belastingen of faillissementskosten niet relevant is. Ze stellen dat het dividendbeleid van een bedrijf geen effect heeft op de aandelenkoers van een bedrijf of de kapitaalstructuur van het bedrijf.

Als voorbeeld kan je kijken naar twee identieke bedrijven, bedrijf A en bedrijf B. De aandelen van beide bedrijven zijn € 50,- waard. Beide bedrijven maken winst van € 2,- per aandeel. Bedrijf A keert een dividend uit van € 1,-. Maar bedrijf B keert geen dividend uit en voegt de volledige winst toe aan haar kasreserve.

De aandeelhouder van bedrijf A ziet zijn aandelen stijgen tot € 51,- en heeft € 1,- aan dividend ontvangen in contanten. De aandeelhouder van bedrijf B ziet de waarde van het aandeel stijgen tot € 52,-. De totale winst op de investering is voor beide aandeelhouders 4%. En zo bezien is de vraag in hoeverre een bedrijf dividend uitkeert, niet relevant voor het doen van een investering. Want mocht de hoeveelheid dividend te klein of zelfs niets zijn, dan kan de investeerder altijd een deel van zijn aandelen verkopen. Om daarmee dezelfde kasstroom te realiseren als de dividendbelegger. Zie daar de Dividend Irrelevance Theory.

Is dividendgroei een mythe in een niet perfecte wereld?

Interessante theorie, maar we leven niet in de perfecte wereld. We leven in een wereld waar we te maken hebben met belastingen, met transactiekosten, met faillissementen. Om nog maar te zwijgen over de sentimenten van beleggers en allerlei geopolitieke zaken die rechtstreeks van invloed zijn op de koersen van aandelen.

Bovendien zijn de maandelijkse uitgaven van Kaskoe zeker geen mythe. Die kan ik alleen bekostigen uit keiharde cashflow. Daarvoor kan ik dividend gebruiken of ik kan er voor kiezen aandelen te verkopen. Maar dat laatste doe ik liever niet. Want daarmee verlies ik in de eerste plaats een toekomstige bron van inkomsten. En in de tweede plaats introduceer ik daarmee de mogelijkheid dat ik in een ongunstige tijd moet verkopen. Bijvoorbeeld omdat de koersen laag staan vanwege rare sentimenten bij beleggers of tweets van Oom Donald.

Verslaan dividendgroei aandelen de markt?

Als je de artikelen op Google mag geloven, geldt het als een gegeven dat groeidividend aandelen op de langere termijn een beter rendement bieden dan andere aandelen.

Ned Davis Research

Een veel aangehaalde studie daarbij is een studie van Ned Davis Research over de periode 1972 tot en met 2013. Helaas is de originele studie niet te vinden op Internet. De grafiek die in de studie is gepubliceerd, wordt echter wel door heel veel partijen gebruikt als onderbouwing voor de bewering dat dividendgroei aandelen de markt historisch gezien verslaan.

Is dividendgroei een mythe?
Bron: Ned Davis Research

Zonder de studie zelf te hebben gelezen is er wel wat af te dingen op deze grafiek. De grafiek is namelijk gebaseerd op basis van geometrisch gewogen indices. Hoewel dit destijds een door de industrie geaccepteerde en algemeen gebruikte methode was, is de financiële wereld jaren geleden overgegaan op rekenkundige gewogen indices. Eén van de redenen is dat bij geometrisch gewogen gemiddelde de performance van uitschieters onderdrukt. Het verschil: op basis van een rekenkundig gewogen indices is het verschil in jaarlijkse groei tussen de dividendgroeiers (12,89%), alle dividendaandelen (12,83%) en het gewogen gemiddelde van de S&P500 (12,35%) veel kleiner dan de grafiek suggereert.

Hartford Funds

Alhoewel het verschil in rendement dus minder groot is dan de veelgebruikte grafiek laat zien, zijn er ook veel andere studies die laten zien dat dividend een belangrijke bron van het totaalrendement is. Neem bijvoorbeeld onderstaande grafiek, afkomstig van Hartford Funds.

Hieruit valt af te leiden dat met name op het moment dat de totale rendementen tegen vallen (kijk bijvoorbeeld naar de jaren 70 of de crisis in 2007), het dividend een substantieel deel van het rendement vormt. En dan geldt dit voor alle bedrijven uit de S&P500, inclusief de niet-dividend betalers.

Vanguard

Tenslotte een grafiek afkomstig van Vanguard, die laat zien wat de verschillen zijn in resultaat en volatiliteit van verschillende soorten aandelen, waaronder (Amerikaanse) dividendgroei aandelen.

Is dividendgroei een mythe?
Bron: Vanguard

Uiteraard moeten we alle onderzoeken met een korreltje zout nemen. Wie is de opdrachtgever c.q. belanghebbende? Is het onderzoek volgens de regelen der kunst uitgevoerd? En de belangrijkste: resultaten uit het verleden… Je kent hem wel.

Geldt dividendgroei als indicator voor succes?

Ongeacht het antwoord op de vraag of dividendgroei een mythe is, kan je stellen dat een robuust dividendbeleid dat groei laat zien, een prima indicator kan zijn voor een succesvolle onderneming. Over het algemeen denk ik dat dividendgroeiers vaker dan gemiddeld de volgende kenmerken vertonen:

Weg naar succes
 • Het zijn vaak marktleiders
 • Er is vaak sprake van groei door hetzij geslaagde overnames, hetzij een sterke R&D-functies (of beiden)
 • Dat maakt dat het bedrijf een aantal concurrentievoordelen ten opzichte van anderen kent
 • Wat leidt tot een consistente en groeiende vrije kasstroom
 • Hetgeen resulteert in een robuust bedrijfsmodel dat tegen een stootje kan.

Voor- en nadelen van dividendgroei als strategie

Voordelen:

 • Dividend(groei) biedt een passief inkomen zonder dat je de onderliggende waarde hoeft te verkopen
 • Dividendgroei is een prima methode om het passief inkomen inflatiebestendig te maken
 • Beleggen in dividendaandelen lijkt te resulteren in goede resultaten in vergelijking met beleggen in andere aandelen waarbij bovendien de volatiliteit van dividendaandelen minder groot is.
Voor- en nadelen

Nadelen:

 • Bedrijven met een dividend(groei)-beleid zijn meestal niet de groeiaandelen die je nodig hebt in de opbouwfase van het streven naar financiële onafhankelijkheid
 • Dividend is onderhevig aan belastingen. Het kan in de opbouwfase meer rendement opleveren om te herinvesteren zonder uitbetaling.
 • Beleggen in dividendgroei aandelen vergt kennis. Maar goed, je leest mijn blog, dus die kennis ben je al aan het opbouwen 😊

Conclusie: dividendgroei is geen mythe

Nee, dividendgroei is geen mythe. Maar het is ook geen panacee voor alle beleggingsdoelstellingen. Ook uit dit verhaal blijkt weer dat je beleggingsstrategie in dienst dient te staan van de doelstelling die je nastreeft.

Wil je net als Kaskoe een inflatiebestendig passief inkomen en ben je bereid daar een beetje tijd en energie in te steken? Dan is een strategie gebaseerd rondom dividendgroei the way to go. Heb je niet de interesse, tijd en energie? Dan kan je ook met andere instrumenten prima een passief inkomen crëeren, zoals met ETF’s. Zit je nog in de opbouwfase van je reis naar financiële onafhankelijkheid? Dan kan je er ook voor kiezen om te gaan voor groeiaandelen waarbij je tegelijkertijd je belastingen, transactie-, en andere kosten zo laag mogelijk houdt.

Verder moeten we ons realiseren dat we ons in een langdurige bull-markt bevinden waarin bovendien door zowel de FED als de ECB enorme hoeveelheden geld in de markt zijn gepompt. Over de afgelopen periode hebben zowel dividendgroeiers als waarde groeiers die geen dividend uitkeren, het goed gedaan. Tenslotte: je doel is niet de markt te verslaan, je doel is het creëren van financiële onafhankelijkheid.

[mailpoet_form id=”2″]