Kenmerken van dividendgroei aandelen

Kenmerken van dividendgroei aandelen

15 januari 2020 6 Door Kaskoe

Kaskoe investeert in aandelen van bedrijven die een jaarlijks groeiend dividend uitkeren. Hoe selecteer je dividendgroei aandelen? Wat zijn de kenmerken van dividendgroei aandelen ?

Kenmerken van dividendgroei aandelen

Dividendgroei aandelen zijn aandelen van bedrijven die gedurende een lange periode hun dividend verhogen. Als je kijkt naar ondernemingen met een lange historie van het periodiek verhogen van hun dividend valt op dat ze vaak de volgende vier kenmerken vertonen:

 1. het zijn volwassen ondernemingen die voortdurend een groeiende winst en free cash flow laten zien.
 2. er is sprake van een gezonde dividend payout ratio.
 3. zij hebben een sterke balans.
 4. er zijn voldoende groeiperspectieven in de markten waarin zij opereren.

Dividendgroei aandelen hoeven niet noodzakelijkerwijs aan alle vier kenmerken te voldoen. Maar de beste dividendgroei aandelen voldoen aan alle vier.

Winst en free cash flow

Om te beginnen is het van belang je te realiseren dat dividend gelijk staat aan cash. Met andere woorden: om dividend uit te keren moet er cash binnenkomen. En om duurzaam en groeiend dividend uit te keren moet er langdurig meer cash binnenkomen dan er uit gaat. En om cash binnen te laten komen moet er omzet en winst worden gemaakt.

zak met geld

Zaken waar Kaskoe dus op let zijn de vrije kasstroom (Engels: free cash flow of FCF) en de winst per aandeel (Engels: earnings per share of EPS). Ook een stijgende omzet per aandeel (Engels: revenue per share of sales per share) zegt wat over de mate waarin een onderneming in staat zal zijn langdurig dividend uit te kunnen keren.

Voor zowel free cash flow, eps als revenue per share geldt: hoe meer jaarlijkse stijgingen, hoe beter. Een eenmalig dipje is uiteraard mogelijk, maar de trend moet omhoog zijn.

Payout ratio

De dividend payout ratio is het percentage van de free cash flow dat de onderneming uitkeert als dividend. Als een onderneming 10 miljoen winst maakt en 5 miljoen aan dividend uitkeert, is er sprake van een payout ratio van 50%.

Over het algemeen geldt: hoe lager de payout ratio, hoe beter. Stel: een onderneming heeft als beleid  haar dividend ieder jaar te laten groeien. Met een payout ratio van 30% is dat bij een dipje in de free cash flow of de earnings per share makkelijker te continueren dan bij een payout ratio van 90%. Een payout ratio kan hoger liggen dan 100%, maar dat betekent dat de onderneming geld moet lenen om dividend uit te keren. Zo heeft Royal Dutch Shell in 2016 een bedrag van 7 miljard Euro geleend om dividend mee uit te keren, waardoor het payout-ratio op 122% kwam te liggen. Alles om het dividendbeleid maar te kunnen handhaven.

Een hoge payout ratio moet als een waarschuwingssignaal worden opgevat. Indien de volledige free cash flow als dividend wordt uitgekeerd, wordt er dus geen geld gestoken in innovatie of andere investeringen die moeten leiden tot toekomstige winstgroei. Een meerjarig hoge payout ratio leidt vaak tot de situatie dat het dividend niet verder wordt verhoogd. Of vervelender, dat het dividend wordt verlaagd of zelfs helemaal stop wordt gezet. Indien dit het geval is, zal je zien dat de koers van het aandeel ook fors naar beneden gaat waardoor je dubbel wordt geraakt.

waarschuwingslint

Voor aandelen van specifieke soorten ondernemingen zoals REIT’s, BDC’s en MLP’s geldt dat zij verplicht zijn een hoog percentage van de cash flow uit te keren als dividend. Bij dergelijke ondernemingen zie je vaak hogere payout ratio’s die niet persé een negatief signaal zijn.

Sterke balans

Een derde kenmerk van een goed dividendgroei aandeel is dat de onderneming een solide financieel fundament kent. Zaken die Kaskoe van belang vindt, zijn:

 1. de verhouding tussen cash en schulden (hoger is beter).
 2. de verhouding tussen eigen vermogen en de activa (hoger is beter).
 3. de mate waarin de schulden worden gedekt door winst voor rente en belastingen (EBIT) (hoger is beter).

Het lezen van de balans is een lastige en tijdrovende klus. Voor het beoordelen van de financiële gezondheid van een onderneming maakt Kaskoe daarom gebruik van sites als Seeking Alpha en van screeners zoals Simply Wall St. en GuruFocus.

Groeiperspectieven

Ondernemingen hebben in feite twee mogelijkheden om hun dividend te laten groeien. Ze kunnen de payout ratio verhogen of ze kunnen hun winst laten groeien. Maar als een onderneming niet groeit, zal haar mogelijkheid het dividend te laten groeien uiteindelijk begrenst worden door de cashflow.

Daarom is het van belang de groeiperspectieven van een onderneming te bestuderen. Indien ondernemingen voldoende groeimogelijkheden hebben, kunnen ze daarmee toekomstige winst, cashflow en dus dividend genereren.

Het groeiperspectief is een kenmerk dat lastiger te operationaliseren is dan de voorgaande drie kenmerken. Zaken die groei mogelijk maken zijn bijvoorbeeld:

 • opereren in een markt die lastig toegankelijk is voor nieuwkomers. Een voorbeeld hierbij is de markt voor specifieke geneesmiddelen tegen hepatitis of obesitas waar lange R&D- en toelatingstrajecten gelden en die beschermd worden met patenten.
 • opereren in sectoren die de komende decennia groei zullen voorzien. Een voorbeeld is de chipmarkt voor automotive en IoT-toepassingen.
 • opereren in meerdere markten waarbij er sprake is van kruisbestuiving of ketenintegratie.
 • goed management. Maakt het management waar wat men belooft en doet men geen domme dingen? Een goed teken is een management-team dat een lange staat van dienst heeft. Ook management dat zelf aandelen in de onderneming bezit is een goed teken.

Tot slot

De portfolio van Kaskoe omvat niet alleen maar aandelen die op alle kenmerken scoren. Dat hoeft ook niet. Maar het is wel van belang om met behulp van deze kenmerken de kwaliteit van je gehele portfolio te bewaken. En bij het beoordelen of aandelen in potentie geschikt zijn voor de portfolio maakt Kaskoe ook gebruik van deze kenmerken. Dat wil niet zeggen dat ieder aandeel dat voldoet kan worden toegevoegd. Een aandeel moet ook gunstig gewaardeerd zijn, oftewel niet te duur zijn. Daarover later meer.

Op welke kenmerken let jij bij het selecteren van dividend groei aandelen?

[mailpoet_form id=”2″]