Wat is dividend: masterclass

Wat is dividend: masterclass

30 oktober 2019 4 Door Kaskoe

Wat is dividend? Verrassend veel mensen die ik uitleg dat ik beleg in dividendaandelen weten niet precies wat dividend is. Toen ik begon met beleggen had ik al wel ervaring met dividenduitkeringen vanuit een eerdere investering in een MKB-onderneming. Maar hoe het werkt en wat het betekent voor aandeelhouders van beursgenoteerde ondernemingen wist ik ook niet precies. Tijd om eens beter te kijken naar wat dividend eigenlijk is.

Wat is dividend?

Dividend komt van het Latijnse woord dividere en betekent verdelen. In de kern is het een uitkering van een onderneming aan haar eigenaren, de aandeelhouders. Meestal is het een uitkering in geld. Dat noemen we cashdividend. Soms kan het ook een uitkering zijn in aandelen, dan heet het stockdividend.

Hoe werkt het uitkeren van een dividenduitkering door een beursgenoteerde onderneming? De directie van de onderneming doet een voorstel voor een dividenduitkering aan de raad van bestuur of aan de aandeelhouders. Als deze voorstel goedkeuren, volgt er een publieke aankondiging. Deze aankondiging bevat minimaal drie elementen:

  • de hoogte van de dividenduitkering
  • de registratiedatum (ook wel record date)
  • de betaaldatum

Voorbeeld publieke aankondiging

Onderstaand een voorbeeld van een aankondiging van een dividenduitkering. Het is een verwijzing naar het persbericht van Hormel Foods Corporation. Hormel is één van de dividendgroei aandelen die Kaskoe in haar dividendportfolio heeft. Op 23 september 2019 kondigde Hormel aan dat de raad van bestuur het voorstel voor het kwartaaldividend heeft goedgekeurd. Onderstaand de aankondiging, waar behoorlijk wat informatie staat:

Bron: Seeking Alpha

Welke informatie staat in de dividendaankondiging?

  • De hoogte van de dividenduitkering: Hormel betaalt haar aandeelhouders $ 0,21 in cash voor ieder aandeel dat zij in het bezit hebben. Dus een aandeelhouder met 200 aandelen Hormel krijgt een totale dividenduitkering van $ 42,-
  • De frequentie van de dividenduitkering: het gaat om een quarterly dividend. Dit betekent dat Hormel vier keer per jaar uitkeert en het dus een kwartaaluitkering betreft. Bij Amerikaanse aandelen is een dividenduitkering vaak per kwartaal. In Groot Britannië en Europese landen wordt vaak een jaarlijkse of een halfjaarlijkse frequentie van uitbetaling gehanteerd.
  • De registratiedatum: de record date is 21 oktober 2019. Dit is de datum waarop je te boek moet staan als aandeelhouder van Hormel wil je recht hebben op de dividenduitkering.
  • De betaaldatum: Hormel keert het geld uit per 15 november 2019 aan de aandeelhouders die het aandeel in bezit hebben aan het eind van de werkdag op 21 oktober 2019.

Helaas staat niet alle relevante informatie in dit persbericht. Wat ontbreekt is de datum waarop het aandeel ex-dividend gaat. Net als de record date is dit een datum die voor aandeelhouders van belang is. Meestal (maar niet altijd!) is de datum ex-dividend 1 tot 3 werkdagen voor de record date.

Meestal ontbreekt in aankondiging van het dividend de ex-datum, omdat de datum wordt bepaald door de regels van de beurs waar het aandeel genoteerd staat. Zodra de record date bekend is, wordt ook bekend wat de ex-dividenddatum is. Diverse aandelensites geven de ex-dividenddatum, omdat het zo belangrijk is.

De ex-dividenddatum van bovengenoemd voorbeeld staat niet in het persbericht van Hormel. Maar het is wel terug te vinden op de site van Hormel en op sites als Seeking Alpha. In dit geval is de ex-dividend datum 18 oktober 2019.

Wat betekent ex-dividend?

Ex-dividend betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de voorafgaande periode. Op deze datum noteert het aandeel ex-dividend en zakt de waarde van het aandeel behoudens normale koersbewegingen met de hoogte van het dividend. Indien jij de eigenaar wordt van een aandeel op (of na) de datum ex-dividend, heb jij geen recht op een dividenduitkering. Andersom: als jij je aandeel op of na de datum ex-dividend verkoopt, ontvang jij alsnog het dividend zodra dit wordt uitgekeerd. Het is dus bij het aan- of verkopen van aandelen van belang te weten wanneer dat aandeel ex-dividend noteert!

Onderstaand zie je een voorbeeld hoe de verschillende dividenddata op de populaire beleggingswebsite Seeking Alpha staan.

Bron: Seeking Alpha

Zoals je kunt zien gaat er vaak geruime tijd overheen tussen de datum ex-dividend en de betaaldatum. Deze periode verschilt per aandeel. Op de betaaldatum schrijft je broker het totaaldividend bij op je beleggersrekening. Hier hoef je niets voor te doen, behalve te genieten van het in ontvangst nemen van de pecunia.

Tenslotte: wat ook niet in de dividendaankondiging staat is het dividendrendement of de yield. Het dividendrendement is afhankelijk van de koers van het aandeel. Wil je daar meer over weten, lees dan de blogpost over dividendrendement en dividendgroei.

[mailpoet_form id=”2″]