Nieuwe beleggingsstrategie: Kaskoe gaat het anders doen!

Nieuwe beleggingsstrategie: Kaskoe gaat het anders doen!

14 oktober 2020 14 Door Kaskoe

Je eigen dividendportfolio opbouwen is leerzaam, interessant en leuk. Maar zodra je portfolio staat, is het redelijk saai. Bijhouden van berichtgeving, af en toe eens wat tweaken in de verhoudingen tussen sectoren of percentages, maar daar zit het werk niet meer in. Het binnen harken van het dividend is leuk, maar daar hoef je niet veel voor te doen. Tijd voor een nieuwe beleggingsstrategie?

Nieuwe beleggingsstrategie

Dus het borrelt al een tijdje bij Kaskoe. Wordt het niet eens tijd om een nieuwe beleggingsstrategie te gaan ontwikkelen? De mede-dividendbeleggers hoeven trouwens niet te schrikken. Ondanks de clickbait boven deze post blijft Kaskoe trouw aan z’n dividendgroei-strategie. Maar ik zit wel serieus na te denken om een nieuwe beleggingsstrategie te omschrijven. Om deze met een klein deel van m’n vermogen naast de dividendgroei-strategie uit te gaan voeren. Werktitel: Kaskoe’s Playground.

Waarom een nieuwe beleggingsstrategie?

Waarom starten met een nieuwe beleggingsstrategie? Is de dividendgroei strategie niet meer goed genoeg? Om met het laatste te beginnen: de dividendgroei-strategie is grotendeels in uitvoering en staat. Ondanks de heftige koersbewegingen en het feit dat een aantal fondsen hun dividend hebben verlaagd of geschrapt, doet de portfolio wat hij doen moet. Namelijk Kaskoe voorzien van een dividendinkomen.

Bron: Pixabay

Luxe-probleem

Maar het is leuk om over nieuwe strategieën na te denken. Ik lees regelmatig over ondernemingen die niet voldoen mijn investeringscriteria maar waar ik wel potentie in zie. Bovendien heb ik te maken met een luxe-probleem: er is meer vermogen beschikbaar dan ik nodig heb voor mijn dividendgroei-strategie. Ten eerste komt dat doordat ik in mijn prognoses nogal voorzichtig ben geweest. Zowel qua inkomsten maar ook qua uitgaven, en ook het te verwachten rendement. In de tweede plaats is er meer vermogen beschikbaar gekomen uit de verkoop van mijn bedrijf. Er is dus een potje waar ik niets mee doe, en dat vind ik zonde.

Kleine agile zusje

Dus gaandeweg heeft zich bij mij het idee genesteld om een tweede beleggingsstrategie te gaan ontwikkelen die ik naast de dividendgroei-strategie kan gaan uitvoeren. Het kleine agile zusje van Kaskoe’s dividendgroei-portfolio: Kaskoe’s Playground. Ondanks dat de naam Kaskoe’s Playground anders suggereert, is het een serieuze aangelegenheid. Het is niet zo dat ik over één nacht ijs een ton in allerlei vage aandelen ga steken.

Eerste schets van Kaskoe’s Playground

Een nieuwe beleggingsstrategie dus. Hoe ziet de eerste schets van Kaskoe’s Playground eruit? Om maar eens te beginnen met het doel. Het doel van Kaskoe’s Playground is het creëren van vermogensgroei door middel van koerswinst. Mijn Playground-portfolio hoeft dus geen dividendinkomsten te genereren.

Nieuwe beleggingsstrategie
Bron: Pixabay

Groeiaandelen

Om koerswinst te genereren, moet er worden geïnvesteerd in groeiaandelen. Dat wil zeggen: aandelen van bedrijven die fors (gaan) groeien en waarvan de aandelenkoers navenant meegroeit. Het moeten beursgenoteerde bedrijven zijn, maar in tegenstelling tot de dividendgroeiers kan het dus om relatief jonge beursfondsen gaan. Kaskoe wil er geen dagtaak aan krijgen, en bovendien ben ik sowieso niet in de wieg gelegd voor daytrading. Daarom hanteer ik een buy-and-hold strategie. Tenzij er echt rare dingen gebeuren bij een onderneming en/of de groei eruit is. Dus laten we het een buy-and-hold-tenzij strategie noemen.

Veertig posities

De Playground-strategie acht ik risicovoller dan mijn dividendgroei-strategie. Om dat risico enigszins te verminderen, is het cruciaal om een flink aantal posities op te bouwen in de Playground-portfolio. Als er van de tien posities drie door het ijs zakken, heb je een probleem. Bij twaalf van de veertig trouwens ook, maar zoals ik van m’n dividendportfolio heb geleerd, is het makkelijker klappen opvangen met veertig posities dan met tien. Kaskoe gaat dus spreiding creëren door een portfolio op te bouwen van uiteindelijk veertig aandelen.

Beleggingscriteria

Wat zijn de beleggingscriteria? Oftewel: op basis van welke criteria kwalificeren aandelen om te kunnen worden opgenomen in Kaskoe’s Playground-portfolio? Dit is een belangrijk onderdeel, waarvoor ik mij verder in moet lezen. In ieder geval zijn elementen als omzetgroei, ebitda-groei en cashflow-groei van belang. Andere factoren zijn een grote mate van schaalbaarheid, een grote doelgroep en sterk management. Waar ik nog geen mening over heb gevormd, zijn criteria als financiële gezondheid, winstgroei en waardering.

Relatie tussen beide portfolio’s

Als nieuwe beleggingsstrategie staat Kaskoe’s Playground los van Kaskoe’s dividendportfolio. Er is sprake van een ander doel, een andere strategie en andere investeringscriteria. Maar Kaskoe’s Playground belegt vanuit de BV en maakt gebruik van dezelfde broker en beleggingsrekening waar ook een deel van Kaskoe’s dividendportfolio op staat. In mijn eigen portfolio-overzicht (die in vereenvoudigde vorm ook op Kaskoe staat) zal ik een duidelijk onderscheid gaan maken.

Hoe verder met mijn nieuwe beleggingsstrategie?

In de eerste plaats wil ik de strategie en de beleggingscriteria verder gaan uitwerken. Dit is één van de lessen die ik heb geleerd uit eerdere ervaringen. Niet in aandelen handelen zonder plan. Ook andere lessons-learned ga ik wederom toepassen in Kaskoe’s Playground.

https://pixabay.com/users/wokandapix-614097/
Bron: Pixabay

Voor het uitwerken zal ik trouwens nog wel wat aan kennis op moeten doen, en het komen tot een gebalanceerde portfolio op basis van een nieuwe beleggingsstrategie heeft tijd nodig. Maar zodra ik weer een paar stappen verder ben, laat ik het hier weten.

Wat zijn jouw tips voor Kaskoe’s Playground?

Kaskoe haat spam. Lees hier mijn privacyreglement.