Overzicht van Europese dividendaandelen

Overzicht van Europese dividendaandelen

19 augustus 2019 11 Door Kaskoe

Al gedurende langere tijd heeft Kaskoe behoefte aan een overzicht van Europese dividendaandelen. Idealiter in de vorm van een maandelijkse geupdate lijst met dividendaandelen zoals de bekende lijst van Dividend Aristocraten.

Overzicht van Europese dividendaandelen

Het eerdere bericht van Kaskoe over de verdwenen Europese dividend aristocraat leidde uiteindelijk tot de realisatie van het overzicht van Britse dividendaandelen. En nu heeft Kaskoe voor de dividendbeleggers die in Euro’s willen beleggen het Europese zusje in het leven geroepen: het overzicht van Europese dividendaandelen.

Behoefte aan overzicht van Europese dividendaandelen

Net als bij de lijst van Britse dividendaandelen is het ook hier goed de verwachtingen te managen. Kaskoe heeft geen tijd iedere maand een compleet bijgewerkte lijst te presenteren zoals dat met de Dividend Aristocraten aan de overkant van de plas gebeurt. Maar het is wel mogelijk om op kwartaalbasis een eenvoudig overzicht van Europese dividendaandelen te maken.

Zoektocht naar geschikte basislijst

Sowieso zijn er in Europa veel minder echte Dividend Champions, Contenders en Challengers. Dit komt door het verschil in de ‘dividendcultuur’ tussen de Angelsaksische landen en de landen die meer volgens het Rijnlands model functioneren. In de USA en de UK wordt dividend vaak als iets bijna heiligs beschouwd. Bedrijven sturen actief op het minimaal handhaven of jaarlijks stijgen van het dividend. Terwijl op het Europese vasteland er vaker een dividendbeleid is opgesteld waarbij een bandbreedte van de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. En als die winst dan onverhoopt eens wat minder is, sneuvelt het dividend. De lijst van Europese dividend aristocraten is dan ook zeer kort, er zijn er gewoon erg weinig.

Zijn er wel Europese dividend aristocraten?

Eigenlijk zijn er dus weinig Europese dividend aristocraten. Maar toch zijn er meer dan voldoende Europese bedrijven die een ruimhartig dividendbeleid hanteren. Maar welke criteria hanteren we dan bij het samenstellen van zo’n lijst? Net als bij de Britse dividendaandelen heeft Kaskoe bekeken of de SPDR S&P EUR Dividend Aristocrats UCITS ETF tot inspiratie zou kunnen leiden. En net als bij de ETF met de Britse ‘Aristocraten’ bleken er nogal veel bedrijven tussen te staan waarvan Kaskoe het dividendbeleid nogal mager vind.

Welke criteria gelden voor Europese dividendaandelen?

Als Kaskoe kijkt naar dividendaandelen, hanteer ik een aantal criteria. Mijn uitgangspunt is dividendgroei. Op mijn zoektocht naar een Europese investering die voldoet aan mijn strategie en die een waardevolle aanvulling in mijn portfolio vormt, kijk ik naar het aantal jaren dat het dividend gelijk blijft of stijgt. Ook moet de onderneming een zekere omvang hebben. Dit lijken mij de minimale criteria. Als Kaskoe daar waarden aan zou moeten hangen, kom ik tot een minimale beurswaarde van 1,8 miljard Euro. En een minimum van 5 jaar achtereenvolgende van gelijkblijvende of stijgende dividenduitkeringen. En uiteraard moeten de aandelen verhandelbaar zijn op de grote Europese beurzen in landen die de Euro hanteren.

Dus, overzichtelijk op een rijtje. Alle ondernemingen die voldoen aan de volgende criteria komen in aanmerking te worden opgenomen in Kaskoe’s overzicht van Europese dividendaandelen:

  • Hoofdnotering aan een beurs in een land dat de Euro hanteert;
  • Minimale marktkapitalisatie van 1,8 miljard Euro;
  • Minimaal 5 jaar op rij een gelijkblijvende of stijgende dividenduitkering.
Inspectie van aandelen

Relevante gegevens per dividendaandeel

Net als bij het overzicht met Britse dividendaandelen wordt een aantal relevante gegevens getoond. Een aantal zal de frequente bezoeker van deze blog niet verrassen. Namelijk de payout-ratio, de verhouding schuld-aandelenkapitaal en de jaarlijkse dividendgroei over respectievelijk de afgelopen drie, vijf en tien jaar. Ook wordt het startjaar van de dividendgroei getoond. Dus om de echte Dividend Challengers, Contenders of Champions te selecteren, moet je selecteren op aandelen met een dividend start jaar in respectievelijk 2014, 2009 of 1994.

Het overzicht van Europese dividendaandelen is hier te vinden.

Overzicht Europese dividendaandelen
Link naar overzicht Europese dividendaandelen

Overzicht wordt per kwartaal geactualiseerd

Het idee is om deze lijst per kwartaal te actualiseren, net als Kaskoe dit van plan is voor de lijst met Britse dividendaandelen. De eerste kwartalen verwacht ik hier en daar nog wel wat aanpassingen aan de lijsten te doen. Denk aan het toevoegen van gegevens, het toepassen van selectiecriteria op basis waarvan je op de lijst terecht komt en het toevoegen en afvoeren van aandelen. Wellicht dat ik er ook nog wat leuke grafiekjes bij maak. Maar het geheel mag mij niet te veel tijd kosten. Dus Kaskoe belooft niets.

Wetenswaardigheden over de Europese dividendaandelen

Een paar wetenswaardigheden over de huidige stand van zaken.

  • In totaal staan er 135 bedrijven op de lijst.
  • Het gemiddelde dividendrendement bedraagt 2,75%.
  • De gemiddelde koerswinst-verhouding is met 17,51 aan de hoge kant.

Lage dividendgroei

De gemiddelde jaarlijkse dividendgroei over de afgelopen 10 jaar ligt op 3,7%. Dit is laag te noemen. In vergelijking: de dividendgroei over dezelfde periode ligt bij de Britse dividendaandelen op 8%. Van alle Amerikaanse dividendgroeiers ligt de dividendgroei over de afgelopen 10 jaar ook op 8%.

De dividendgroei neemt wel toe. Daar waar de 10-jaarsgroei op 3,7% ligt, is die voor de 5-jaars periode 9,4% en voor de afgelopen 3 jaar zelfs 12,3%. Maar ook voor deze waarden geldt: de Amerikaanse dividendgroeiers doen het gemiddeld genomen beter met 14,4% en 12,8% over respectievelijk de laatste 5 jaar en 3 jaar.

Grootste dividendgroeier in Europa

Een van de hardste dividendgroeiers is het Franse Plastic Omnium. Zij maken kunststof auto-onderdelen. In de crisis hebben zij hun dividend per aandeel gehalveerd. Maar vanaf 2009 is het dividend jaarlijks gegroeid van 0,04 EUR per aandeel tot 0,67 EUR per aandeel in 2019. Een jaarlijkse groei van 29% over de afgelopen 10 jaar. Het dividendrendement is met 3,5% ook niet gek. De waardering is op het eerste gezicht niet hoog en de payout-ratio ligt met 23% op een laag niveau. Alleen de schuldpositie en de toekomst van de autowereld op de korte termijn zijn wellicht redenen tot zorg of Plastic Omnium haar dividendgroei op dit niveau kan houden.

Grootste Nederlandse dividendgroeier

Het Nederlandse bedrijf met de hoogste dividendgroei is niet verrassend ASML. Het dividendrendement is laag met net 1%. En de waardering is met een koerswinstverhouding van 34,5 hoog te noemen. Maar ook dat is relatief te noemen, want de semi-conductor industrie heeft als geheel een bizar hoge waardering.

ASML logo en gebouwen. Bron: ASML

Dividend in Europa vaak jaarlijks

Ook goed om te weten is het volgende. Europese ondernemingen keren (in tegenstelling tot Amerikaanse of Britse bedrijven) meestal slechts een keer per jaar dividend uit. Dit gebeurt na de vergadering van aandeelhouders waarbij het jaarverslag over het voorgaande boekjaar wordt goedgekeurd. Bij een boekjaar dat het kalenderjaar volgt, is dit vaak in de maand mei.

Aantallen Europese Dividend Challengers, Contenders en Champions

En dan de vraag: hoeveel Europese Dividend Champions hebben we? Het antwoord: geen één! Er is geen Europees bedrijf dat gedurende langer dan 25 jaar haar dividend heeft verhoogd. Er staan 22 bedrijven op de lijst waarvan het dividend gedurende minimaal 10 achtereenvolgende jaren minimaal gelijk is gebleven of gegroeid.

Disclaimer

Uitroepteken in driehoek

Het overzicht zal geenszins foutloos zijn. Ten eerste is Kaskoe afhankelijk van zijn eigen dataleverancier. En ten tweede zorgen boekhoudkundige rariteiten af en toe voor vreemde vermeldingen. Bekijk dus altijd goed de fundamentele cijfers voordat je tot een eventuele aankoop over gaat.

[mailpoet_form id=”2″]