Passief inkomen uit crowdfunding

Passief inkomen uit crowdfunding

12 juni 2019 7 Door Kaskoe

Om financieel onafhankelijk te zijn is het van belang een passief inkomen te creëren. Een passief inkomen bestaat uit inkomsten waarvoor je relatief weinig of zelfs in het geheel niet hoeft te werken. Het passieve inkomen van Mr. Kaskoe bestaat uit dividend. Andere voorbeelden zijn passief inkomen uit crowdfunding, verhuur van vastgoed, het exploiteren van licenties of blogs met affiliative links. Passief inkomen uit crowdfunding interesseert mij al langere tijd, tijd om er eens een blogpost aan te wijden.

Passief inkomen

Crowdfunding, wat is dat eigenlijk?

Als je als bedrijf of een particulier een financiering wil hebben kwam je vroeger meestal bij een bank terecht voor een lening. De bank verstrekte je al dan niet een lening waarna je rente en aflossing betaalde. Tegenwoordig zijn er allerlei online platformen die een deel van de rol van de bank over hebben genomen. Maar in plaats van dat een dergelijk platform zelf geld uitleent, koppelen zij leners aan investeerders. Een lener vraagt een lening die door het platform wordt geplaatst bij een groep investeerders (de crowd). Die investeerders die geïnteresseerd zijn, verstrekken allen een klein deel van de lening aan de lener en krijgen daarvoor, als het goed gaat, een rentevergoeding en de aflossing. De stroom aan rente en aflossing wordt geïnd door het platform en vormen het passieve inkomen voor de investeerders.

Crowdfunding of crowdlending?

Er zijn veel verschillende soorten crowdfunding platformen. Als je zoals ik geïnteresseerd bent in passief inkomen uit crowdfunding, is het je goed deze verschillen te realiseren. Platformen als Kickstarter, Indiegogo en Gofundme presenteren zich als crowdfunding platform. Maar ze leveren geen passief inkomen op omdat je investering gebruikt wordt om een product te lanceren of als donatie. Mr. Kaskoe is geïnteresseerd in crowdfunding platformen waar je geld aan uitleent om dat met een rentevergoeding na verloop van tijd weer terug te krijgen. Je zou dit crowdlending of peer-to-peer lending moeten noemen, maar in de praktijk wordt dit ook crowdfunding genoemd. Voorbeelden van peer-to-peer lending platformen zijn Mintos, Bondora, Grupeer en Fast Invest.

Image by The Balance 2018

Hoe werken peer-to-peer lending platformen?

Bij de meeste peer-to-peer lending platformen is de werkwijze voor investeerders als volgt. Je start met het aanmaken van een account of een rekening door je te registreren, de benodigde gegevens in te vullen en akkoord te gaan met de voorwaarden. Vervolgens kan je geld overmaken van je betaalrekening naar je rekening op het platform. Op het moment dat het geld beschikbaar is in je account, kan je gaan investeren.

Meestal kan je een aantal filters of criteria instellen. Voorbeelden daarvan zijn de valuta, het rentepercentage of de looptijd. Soms is er sprake van verschillende risicoklassen waaruit je kan kiezen. In sommige gevallen hanteert het platform een buy-back garantie. Dit houdt in dat als een lener haar verplichtingen niet nakomt, het platform garant staat voor terugbetaling. Zodra je een lening verstrekt aan een lener, wordt het bedrag ter grootte daarvan, van je account afgetrokken. Vervolgens betaalt de lener periodiek rente en aflossing, wat wordt bijgeschreven op jouw account. Uiteindelijk kan je besluiten een gedeelte of het totale bedrag weer terug te storen op je betaalrekening.

Voordelen van crowdfunding

Het creëren van een passief inkomen uit crowdfunding biedt een aantal voordelen. Het rendement op je vermogen kan hoger uitpakken in vergelijking met een spaarrekening, deposito’s of het investeren in obligaties. Rentepercentages waar de verschillende platformen mee schermen, liggen tussen de 5 en de 22%. Dat lijkt veel, maar realiseer je dan ook dat naast die afgeloste lening waar je 22% rente op hebt gekregen ook een lening staat waarvan de lener failliet is gegaan en nauwelijks heeft afgelost laat staan rente heeft betaald. Kijk maar eens naar de portfolio van Kaskoe, er zijn verschillende posities waar ik ook een rendement van meer dan 22% op heb gemaakt als ik ze nu zou verkopen.

Een ander voordeel is dat het voor een extra diversificatie kan zorgen in je totale portfolio. Het biedt net als dividendbeleggen een redelijk constante cashflow, mits je voldoende verschillende leningen uit zet op de verschillende platformen.

Om dat te vergemakkelijken hanteren verschillende crowdfunding platformen een zogenaamde ‘auto-invest’-mogelijkheid aan. Dat werkt als volgt: door middel van het stellen van criteria maak je een investeringsprofiel aan. Naast de eerdergenoemde filtermogelijkheden kan je ook aangeven wat het minimum- en het maximumbedrag is wat je per lening wenst te investeren. Alle leningen die worden aangeboden die voldoen aan jouw investeringsprofiel worden vervolgens automatisch medegefinancierd vanuit jouw account. In theorie hoef alleen nog maar even af en toe te kijken hoeveel je totale waarde op het platform is toegenomen.

Risico’s van crowdfunding

Tot nu toe klinkt crowdfunding te mooi om waar te zijn. Maar, zoals niet ongebruikelijk met hoge rendementen is er ook sprake van behoorlijke risico’s.

Risico op wanbetaling en afschrijving van individuele leners

In de eerste plaats heb je het risico op wanbetaling en afschrijving van leningen van individuele leners. Stel jij hebt 10 leningen van gelijke grootte uitstaan, en één lener kan zijn aflossingen en rente op zijn lening niet terugbetalen. In het ergste geval ben je dan 10% van je geld kwijt. Hoe vaak dat voorkomt? Kaskoe weet het niet. Veel platforms schreeuwen wel van de daken hoeveel rendement je kan maken, maar niet welk percentage van de leningen eindigt in een zogenaamde default. Wel zie je een tendens dat naarmate een crowdfunding platform langer bestaat, het gemiddelde rendement daalt. Dit komt doordat leners meestal in eerste instantie nog wel kunnen voldoen aan hun verplichtingen. Maar naarmate de tijd vordert, neemt het aantal defaults toe wat het totaalrendement gaat drukken.

Risico van omvallen van het crowdfunding platform

Maar het kan nog gekker: ook het crowdfunding platform zelf kan omvallen. Op 24 mei 2019 viel het doek voor Lendy, een peer-to-peer lending platform uit de UK. Lendy had voor 180 miljoen EUR aan leningen uitstaan, waarvan 100 miljoen achterstallig was geraakt. Het lijkt er op dat Lendy onvoldoende goed heeft gekeken naar de kwaliteit van de partijen die een lening hebben aangevraagd bij Lendy. Het platform is nu onder curatele geplaatst. Het is hoogst onzeker of, en zo ja hoeveel van hun ingelegde vermogen de investeerders terugkrijgen.

Logo Lendy

Een voorbeeld dichter bij huis is het Twentse crowdfunding platform Regiofund. Dit was een klein platform met slechts zes projecten waar in totaal voor 367.000,- EUR aan leningen uit stond. Dit bleek niet rendabel te zijn voor het platform. Waarop de oprichter van het platform besloot om er maar mee op te houden. De investeerders mochten het zelf gaan uitzoeken hoe ze de aflossingen en rentebetalingen betaalt kregen van de leners.

Passief inkomen uit crowdfunding: diversificatie is key!

Nog meer dan bij het beleggen in aandelen is het diversifiëren bij het beleggen via crowdfunding platforms van zeer groot belang. Diversifiëren door je geld niet op één platform te investeren, maar op tien verschillende platformen. Overdreven? Voor de investeerders op Lendy niet. Ook met je investering binnen ieder platform moet je diversifiëren. Investeer bij voorkeur veel kleinere bedragen in plaats van één of twee grotere. Investeer in verschillende soorten leningen, en niet alleen in persoonlijke leningen in Polen voor 15%. En realiseer je dat hoe korter de looptijd en hoe lager de rente, des te lager het risico is.

En tenslotte: lees je in. Wat voor soort leningen verstrekt het platform? Op welke manier screenen zij de kwaliteit van de leners? Hoe faciliteert het platform investeerders waarvan de lener in een achterstand raakt? Want het uitlenen van geld is niet moeilijk. Het tijdig terug krijgen van de aflossingen en de rente is een stuk lastiger.

Passief inkomen uit crowdfunding voor Kaskoe?

Kaskoe is nog in dubio. Aan de ene kant zien de mogelijke rendementen er natuurlijk interessant uit. En met name het feit dat de rendementen ook direct cashflow opleveren. Bij dividendbeleggen bestaat het rendement voor een deel uit het dividend en voor een deel uit waardestijgingen van de koers van het aandeel. Maar die laatste levert pas cashflow op bij verkoop van het aandeel, en dat wil je als dividendbelegger niet persé. In deze zin kan investeren via crowdfunding platformen bijdragen aan de doelstelling van Kaskoe.

Aan de andere kant schrikken de risico’s Kaskoe af. Diversifiëren over meerdere platforms leidt tot extra werk. Het moet vooral passief inkomen blijven. Het wordt lastiger te volgen wat de waarde van de verschillende portfolio’s is. Crowdfunding heeft inherent een hoger risico, anders hadden de leners wel bij een bank terecht gekund. De crowdfunding industrie is nog nauwelijks volwassen, is niet streng gereguleerd en kan dus soms tot uitwassen leiden. Ook ben ik er nog niet over uit of ik het prettig vind om te faciliteren dat mensen zich in leningen steken. Aan de andere kant steekt Kaskoe z’n vermogen wel in Altria, PLUS500 en Playtech, welke ook mensen faciliteert in zaken die niet persé goed voor ze zijn.

Kortom, Kaskoe weet het nog niet en neemt vooralsnog geen besluit. Nou ja, een besluit om voorlopig niet te gaan investeren via crowdfunding platformen is ook een besluit, toch?

[mailpoet_form id=”2″]