Price to Free Cash Flow, een waarderingsmaatstaf

Price to Free Cash Flow, een waarderingsmaatstaf

25 maart 2021 0 Door Kaskoe

Sinds een paar jaar houdt Kaskoe een overzicht bij van Europese en Britse dividendaandelen. En een paar maand geleden vroeg een lezer mij of ik de waarderingsmaatstaf Price to Free Cash Flow kon toevoegen. Eerlijk gezegd had ik deze maatstaf niet scherp op het netvlies staan. Maar uit een korte inventarisatie leek het mij geen onzinnige maatstaf en hij was bovendien eenvoudig toe te voegen aan het de laatste update van het overzicht met Europese dividendaandelen. Maar ik nam mij wel voor om eens wat beter te kijken naar deze maatstaf.

Price to Free Cash Flow

Wat is de waarderingsmaatstaf Price to Free Cash Flow, ook wel afgekort als P/FCF? Simpel gezegd is het een maatstaf die je kunt gebruiken om de prijs van een aandeel te beoordelen. Anders gezegd: is het aandeel duur of goedkoop?

De P/FCF bereken je door de prijs per aandeel te delen door de Free Cash Flow per aandeel. Een andere berekening die tot hetzelfde resultaat leidt, is om de marktkapitalisatie te delen door de Free Cash Flow.

Dus in formulevorm:

Price to Free Cash Flow = Marktkapitalisatie / Free Cash Flow

Een voorbeeld: De fictieve Kaskoe BV heeft 200.000 aandelen uitstaan. De prijs per aandeel is EUR 4,- Kaskoe boekte het laatste jaar een vrije kasstroom van EUR 50.000,- Met behulp van bovenstaande formule is de P/FCF van het aandeel Kaskoe BV als volgt te berekenen.

200.000 X EUR 4,- / EUR 50.000,- = 16

De meeste screeners tonen je de Price to Free Cash Flow zodat je het niet zelf hoeft te berekenen. Mocht je het toch zelf willen narekenen, dan vind je de Free Cash Flow op het laatste Cash Flow statement dat bij de laatste kwartaal- of jaarcijfers wordt getoond.

Waarderingsmaatstaf Price to Free Cash Flow
Bron: Pixabay

Wat zegt de Price to Free Cash Flow?

De Free Cash Flow van een bedrijf is belangrijk. Het is een indicator voor het vermogen dat het bedrijf heeft om extra inkomsten te genereren. Dat is een cruciaal element bij het bepalen of een aandeel relatief goedkoop of juist duur is.

Een lagere waarde voor P/FCF geeft aan dat het bedrijf mogelijk ondergewaardeerd is en dat het aandeel relatief goedkoop is. Een hogere waarde voor P/FCF duidt op een mogelijk overgewaardeerd bedrijf.

Profits Are an Opinion, Cash Is a Fact!

Een van de eenvoudigste indicatoren voor de waardering van een aandeel is de Price to Earnings (P/E) of koers/winst verhouding. Het nadeel van deze waardering is dat het begrip Earnings, of winst, nogal eenvoudig is te manipuleren of te sturen. Een bekend citaat van de Amerikaanse econoom Alfred Rappaport luidt: “Profits Are an Opinion, Cash Is a Fact.”

Cash is King

Een simpel voorbeeld: een hogere waardering van bijvoorbeeld vastgoed dat een bedrijf in eigendom heeft, leidt tot een aanpassing op de balans en resulteert in een winst. Of neem een lagere waardering van een aandelenbelang, wat leidt tot een lagere winst, bijvoorbeeld de afwaardering van het aandeel dat Altria in Juul heeft.

Beide situaties leiden tot een verandering in de winst, maar hebben geen effect op de cash flow. Winst kan dus een papieren werkelijkheid vormen. Vandaar dat Kaskoe in zijn analyses naast de winst en de P/E-ratio ook altijd naar de Free Cash Flow kijkt die een bedrijf genereert.

Hoe kan je Price to Free Cash Flow gebruiken?

Net als de P/E-ratio kan je P/FCF op verschillende manieren gebruiken.

Je kunt beide ratio’s gebruiken om de waardering ten opzichte van soortgelijke bedrijven in de sector te vergelijken. Laten we kijken naar twee aandelen uit de dividendgroei portfolio van Kaskoe, Apple en Microsoft.

De P/FCF van Apple ligt momenteel op 25,86. En het aandeel Microsoft laat een P/FCF van 35,71 zien. Op basis van de waarderingsmaatstaf Price to Free Cash Flow is het aandeel Microsoft “duurder” dan het aandeel Apple. Anders gezegd, het aandeel Apple is lager gewaardeerd dan het aandeel Microsoft. Als je dit vergelijkt met de P/E-ratio lijkt dit in overeenstemming.

Waarderingsmaatstaf Price to Free Cash Flow

Een andere manier om de Price to Free Cash Flow te gebruiken, is om naar de beweging over een periode te kijken. Een stijgende P/FCF betekent dat het aandeel hoger gewaardeerd wordt, een dalende P/FCF betekent dat het aandeel een minder hoge waardering wordt toegedicht. Beide trends kan je ook weer gebruiken in vergelijking met soortgelijke bedrijven.

Waarderingsmaatstaf Price to Free Cash Flow
Bron: Gurufocus.com. Klik op beeld voor grote versie.

In bovenstaande grafiek heb ik het verloop van de P/FCF over de afgelopen twee jaar van Apple (blauwe lijn) en Microsoft (groene lijn) tegen elkaar afgezet. Je kunt zien dat het verloop van de P/FCF van beide aandelen elkaar redelijk volgt. Maar wat interessant is om te zien: na de koersdaling eind januari dit jaar is de trend van de P/FCF bij Apple dalende, terwijl die van Microsoft stijgt. Wederom een indicatie dat op basis van deze enkele waarderingsmaatstaf het aandeel Apple op dit moment een betere deal is dan het aandeel Microsoft.

Tenslotte

Voor een waardering van een aandeel is het niet genoeg om alleen de koers/winst verhouding of de Price to Free Cash Flow te gebruiken. Een andere belangrijke maatstaf is de Discounted Cash Flow-methode, waarover ik eerder als eens iets heb geschreven.

Welke maatstaf gebruik jij om een aandeel te waarderen?

Kaskoe haat spam. Lees hier mijn privacyreglement.