Resultaat van Kaskoe 2020, wat is de balans?

Resultaat van Kaskoe 2020, wat is de balans?

30 december 2020 11 Door Kaskoe

De periode tussen kerst en oudjaar is voor mij zo’n typische periode om het afgelopen jaar te beschouwen. Het resultaat van Kaskoe te bekijken en de balans op te maken. Op persoonlijk vlak, maar ook op financieel vlak.

2020: géén jaar om snel te vergeten

En wat betreft het opmaken van de balans is 2020 een interessant jaar. Enerzijds wellicht een jaar om snel te vergeten, vanwege alle ellende die het coronavirus teweegbracht. Maar tegelijkertijd heeft ditzelfde virus ook zaken aan het licht gebracht die anders minder aan de oppervlakte zouden zijn gekomen.

Wat doet er echt toe?

Dan doel ik niet op complottheorieën, maar op een nog scherper besef van wat echt belangrijk in het leven is. Relativering hoe goed meneer en mevrouw Kaskoe het hebben. De vrijheid hebben om dicht bij huis van de natuur te kunnen genieten. Volstrekt eigen baas te kunnen zijn. Het koesteren van vriendschappen, ondanks de maatregelen (en conform de richtlijnen). Te kunnen genieten van een vakantie in eigen land en van een aantal culturele ontdekkingstochten.

Bron: Pixabay

Dit mag dan de laatste weken op een wat lager pitje hebben komen te staan. Maar juist dan sterkt bij mij het besef van wat echt belangrijk is en de waardering die ik daarvoor heb. En dat overheerst gelukkig het gevoel van onmacht en frustratie wat ik soms ook wel eens heb. Want het is echt niet alleen maar rozengeur en maneschijn in huize Kaskoe 😊

Financiële balans 2020

Dat wat betreft Covid-19. Kaskoe is een blog over dividendbeleggen en financiële onafhankelijkheid. Wat is het financiële resultaat van Kaskoe over 2020? Als je mij dat begin maart had gevraagd, was ik daar vrij somber over geweest. Maar… tot verbazing van velen is 2020 op beleggingsvlak eigenlijk best een heel behoorlijk jaar geworden. Zoals de trouwe lezers weten, houdt Kaskoe het bij relatieve cijfers.

Resultaat van Kaskoe 2020

Het rendement op de beurs bestaat, zoals ik hier eerder heb beschreven, uit drie onderdelen. Dit zijn koersveranderingen, valutaveranderingen en dividend. De resultaten van Kaskoe in 2020 zien er als volgt uit:

  • Resultaat Koersen: 11,33%
  • Resultaat Valuta: -6,67%
  • Resultaat Dividend: 2,31%
Resultaat Kaskoe 2020
Resultaat Kaskoe 2020

Het resultaat van Kaskoe over 2020 komt daarmee op net geen 7%. En daar ben ik gezien de huidige situatie eigenlijk heel tevreden mee. Ter vergelijking: 2019 was voor Kaskoe met ruim 28% een recordjaar. Het jaarlijkse overall-rendement vanaf de allereerste aankoop in 2015 bedraagt 11,2% (vorig jaar was dat 12,5%). Ik neem daarbij de afgesloten posities mee.

Resultaat Kaskoe 2020
Resultaat Kaskoe sinds start

Dividendrendement omlaag

Daar waar de koerswinst over de afgelopen jaren behoorlijk boven mijn doel uitstijgt, is het dividendrendement het afgelopen jaar achteruit gekacheld. Dit is een rechtstreeks gevolg van Covid-19. Het is niet fijn, maar het hoort erbij. In absolute zin ontving ik in 2020 net wat meer dividend dan in 2019. Mijn verwachting is dat dit in 2021 lager gaat uitvallen, omdat ik niet veel extra posities in Kaskoe zal stoppen en het onbekend is of en wanneer bedrijven als Walt Disney, NEXT plc en Playtech PLC hun dividend weer gaan hervatten. Bovendien sluit ik niet uit dat de winsten in 2021 toch gaan tegenvallen als gevolg van lockdowns en werkloosheid.

Overigens zijn er nog kleine wijzigingen mogelijk: Kaskoe verwacht nog twee dividenduitkeringen in de komende dagen. En uiteraard kunnen er nog wat koersschommelingen plaatsvinden. Maar dit gaat het overall beeld niet wezenlijk veranderen.

Resultaat Gouden Kalf 2020

2020 was ook het geboortejaar van het agile zusje van Kaskoe, Gouden Kalf. Voor de volgers van Kaskoe die menen dat ik in staat ben de markt te timen: Gouden Kalf had ik achteraf niet op een slechter moment kunnen starten.

Enerzijds heb ik het genoegen mogen smaken een positie in Alibaba te nemen vlak vóórdat de Chinese overheid een streep door de beursgang van Ant Group zette. Om de 8% koersdaling vervolgens nog eens een ferme duw de verkeerde kant te geven door te melden dat Ant Group zich moet focussen op financiële dienstverlening en een onderzoek naar de monopolypositie van Alibaba te starten. -27%, Thanks, Xi 👍

Rotatie aanstaande?

Sowieso klinken er steeds meer geluiden van analisten dat eind 2020 wel eens het begin van een rotatie van groei- naar cyclische en waarde-aandelen zou kunnen inluiden. Als dat zo zou zijn, dan is dat natuurlijk niet het meest handige tijdstip om met Gouden Kalf te beginnen.

Brexit zorgt voor vertraging

Bovendien speelt ook de Brexit Gouden Kalf parten zoals je hier kunt lezen. Overigens is de Lynx-effectenrekening van Kaskoe nu klaar om gemigreerd te worden van de UK naar Ierland. Dus ik verwacht dat die perikelen rond de jaarwisseling achter mij liggen.

Resultaat Kaskoe 2020
Resultaat Gouden Kalf

Al met al is het resultaat van Gouden Kalf niet om over naar huis te schrijven. Een negatief beleggingsresultaat van 8,28%, bestaande uit een koersverlies van 3,74% en een valutaverlies van 4,54%. Aangezien Gouden Kalf een lange termijn horizon heeft maak ik mij er niet al te veel zorgen over en ga ik er gewoon mee door.

Blog balans 2020

Soms vragen mensen mij waarom ik deze blog ben begonnen en waarom ik geen geld vraag voor de informatie die ik deel. Mijn doel is kennis documenteren en delen en ik wilde ervaring opdoen met het opzetten van een blog, het schrijven van content en search engine optimalisatie. En tot nu toe heb ik er niet echt veel moeite voor moeten doen om ideeën voor onderwerpen om te zetten tot concrete posts. De reacties zijn positief, soms kritisch-opbouwend en soms leer ik er zelf ook weer van. En alhoewel mijn eigen streven om wekelijks te posten door mijzelf is opgelegd, voelt het niet als een verplichting, ondanks de groei van het aantal bezoekers en abonnees.

Groei

Want ook in 2020 is Kaskoe gegroeid. Iedere week een artikel, een toename in het aantal abonnees van 115 naar 423 en een groeiend aantal bezoekers.

Bezoekersverloop Kaskoe

Maar met dat laatste is wel wat vreemds aan de hand. Van januari tot en met november is een stijgende trend te zien in het aantal bezoekers, met hier en daar een spike omdat een artikel in Google Discoverer terecht kwam. Maar in december is er sprake van een sterke daling van het aantal bezoekers. De daling zit volledig in het organische verkeer, d.w.z. de bezoekers die via een zoekopdracht op Kaskoe terecht komen. Zou dit kunnen komen doordat ik half oktober Google aandelen heb gekocht voor Gouden Kalf?

Google perikelen

Het blijkt dat meer blogs en websites hier last van hebben en dat het te maken heeft met de uitrol van een major wijziging in het algoritme van Google begin december. Het lijkt er op dat Kaskoe ‘gestraft’ wordt omdat de site niet goed genoeg presteert op mobiele devices en er geen social media links zijn die naar Kaskoe verwijzen.

Wat betreft de mobiele devices pak ik de handschoen op, want bijna de helft van het aantal bezoekers blijkt afkomstig te zijn van een smartphone. Ik moet er zelf niet aan denken om Kaskoe vanaf zo’n klein schermpje te lezen, maar goed. Dat geeft waarschijnlijk aan dat Kaskoe rijp is voor een bril… 😊

Tot slot

Dat was hem dan, de laatste post van 2020. Ik wens alle lezers een veilige jaarwisseling en een gezond, liefdevol, en gelukkig 2021 toe!

Hoe is jouw 2020 verlopen?

Kaskoe haat spam. Lees hier mijn privacyreglement.