Robert Half toegevoegd aan mijn portfolio

Robert Half toegevoegd aan mijn portfolio

19 februari 2020 7 Door Kaskoe

Regelmatig bekijk ik verschillende lijsten met potentieel interessante aandelen. En al een aantal keren was Robert Half International op die lijstjes boven komen drijven als potentieel interessante kandidaat. Robert Half helpt bedrijven met recruiting van medewerkers en andere diensten op het gebied van human resources. Na een uitgebreidere analyse heb ik Robert Half toegevoegd aan mijn portfolio.

Robert Half International: een introductie

Voluit heet het Robert Half International (ticker: RHI), maar ik noem het verder Robert Half. Het is één van de grotere organisaties die bedrijven helpen met hun personeelsbeleid. Van recruiting tot advisering over strategische human resource vraagstukken ondersteunt Robert Half haar klanten. Robert Half bemiddelt met name in financiële, administratieve, IT, juridische en marketingfuncties. Het bedrijf werkt vanuit drie business segmenten: tijdelijke plaatsingen en consulting, permanente plaatsingen en Protiviti. Dit laatste onderdeel is gespecialiseerd in advies over risicobeheersing en compliance vraagstukken.

Robert Half toegevoegd aan mijn portfolio

Tijdelijke plaatsingen en advies droeg over het laatst beschikbare boekjaar (2018) voor 75% bij aan de omzet. Permanente plaatsingen was goed voor 9% en Protiviti 16%. Het grootste deel van het klantenbestand zijn de grotere MKB-bedrijven. Vaak zijn zij te klein voor een eigen HR-afdeling, en maken ze gebruik van partijen als Robert Half.

Protiviti is de laatste kwartalen de groeier van Robert Half, met meer dan 10% groei per kwartaal. De toegenomen aandacht rondom cyber security, anti-witwas regulering en compliance zorgt voor groei van dit bedrijfsonderdeel, ook buiten de VS.

Het hoofdkantoor van Robert Half is gevestigd in de VS, Californië. In de VS heeft Robert Half 326 vestingen. Buiten de VS heeft Robert Half vestigingen in een aantal Europese landen (waaronder Nederland), Azië (China, Japan, Hong Kong, Singapore), Zuid Amerika (Brazilië en Chili) en Australië en Nieuw Zeeland. De nadruk ligt echter fors op de VS.

Er werken wereldwijd zo’n 17000 medewerkers voor Robert Half. De omzet bedroeg over 2019 ruim 6 miljard USD. De winst ligt over 2019 op 454 miljoen USD.

Portfolio van Kaskoe

Voordat ik Robert Half heb toegevoegd aan mijn portfolio, heb ik een analyse gemaakt in hoeverre het bedrijf voldoet aan mijn criteria. Daarnaast moet de portfolio en de totstandkoming daarvan, voldoen aan de strategie van Kaskoe. Over de criteria waar ondernemingen aan moeten voldoen heb ik meer geschreven in deze post. Over de strategie van Kaskoe kan je hier meer vinden. Voorafgaand aan een investering beoordeeld Kaskoe in hoeverre deze investering voldoet aan de strategie en aan de criteria.

Strategie Kaskoe

Kaskoe belegt in ondernemingen met een minimale beurswaarde van $1000 miljoen die daarnaast een stabiele winstgroei, een meerjarig stijgend dividendrendement en een stijgende winst per aandeel laten zien. De ondernemingen moeten financieel sterk zijn en een redelijke waardering hebben. Op het eerste gezicht voldoet Robert Half aan deze eisen, we gaan straks kijken of dit klopt. Kaskoe investeert alleen in aandelen die worden verhandeld in US dollars, Britse ponden of Euro’s. Tenslotte moet de investering passen in de verdeling over de verschillende sectoren waarin Kaskoe belegd.

De aandelen Robert Half worden verhandeld aan de NYSE in US dollars. Robert Half valt volgens de sectorclassificatie die ik gebruik in de sector “Industrials”, maar als recruiter is die sector natuurlijk nogal triviaal. Voor wat het waard is: in deze sector heeft Kaskoe ook posities in Ashtead, A.O. Smith en Snap-On. De marktkapitalisatie van Robert Half bedraagt zo’n 6,5 miljard USD.

Robert Half voldoet dus aan de strategie van Kaskoe. Maar voldoet Robert Half ook aan de criteria die Kaskoe stelt aan een daadwerkelijke investering?

Voldoet een investering in Robert Half aan de eisen van Kaskoe?

Waaraan moet een investering voldoen? Op hoofdlijnen hanteert Kaskoe 4 criteria.

  • het zijn volwassen ondernemingen die voortdurend een groeiende winst en free cash flow laten zien.
  • er is sprake van een gezonde dividend payout ratio.
  • zij hebben een sterke balans.
  • er zijn voldoende groeiperspectieven in de markten waarin zij opereren.

De eerste drie criteria heb ik uitgewerkt in een model waarin iedere potentiële investering langs de meetlat wordt gelegd. Voor Robert Half ziet deze review er als volgt uit:

Robert Half toegevoegd aan mijn portfolio
Klik op plaatje voor groter beeld

Groeiende winst en cash flow

Groeiende winst en cash flow is noodzakelijk om een stijgend dividend uit te keren. De winst wordt in mijn model weergegeven door de “Earnings per share”. De EPS laat sinds 2017 een stijgende lijn zien. De gemiddelde EPS-groei per jaar bedraagt 12% over de afgelopen 5 jaar. Over 2019 is de omzet en de winst gegroeid.

De vraag is of dat natuurlijk zo blijft. De economie in de VS draait op volle toeren, en over het algemeen is de recruitment-industrie de eerste die de gevolgen gaat merken zodra de groei iets afneemt. Als ik mag afgaan op de analisten die iets roepen over de toekomst, zou de groei van de omzet en EPS de komende twee jaar iets afvlakken.

Bron: Seekingalpha.com

Hoge dividendgroei en lage payout ratio

Laten we dan eens kijken naar het dividend en de dividendgroei. Het dividendrendement ligt met 2,1% niet hoog. Maar de dividendgroei maakt veel goed. Robert Half heeft 15 jaar lang op rij haar dividend verhoogd. En de gemiddelde jaarlijkse groei over de afgelopen 10 jaar bedraagt 10%. Alhoewel ik in de jaarverslagen en op de investors relations site geen concreet dividendbeleid tegen ben gekomen, schept de praktijk vertrouwen.

Bron: Simplysafedividends.com

Wat ook vertrouwen geeft is de payout-ratio, die de afgelopen jaren keurig tussen de 30 en 40% is gebleven. Dat betekent dat er voldoende ruimte is om bij een tegenvallend jaar het dividendbeleid voort te zetten. Wat verder prettig is, is dat Robert Half ook regelmatig eigen aandelen inkoopt. Simply Save Dividend geeft een dividend-safety van 96% aan, zeer veilig. Mede op basis hiervan heb ik Robert Half toegevoegd aan mijn portfolio.

Balans en waardering

De financiële slagkracht van Robert Half is goed te noemen, er is sprake van een ijzersterke balans. Er staat nauwelijks schuld op de balans. Wat opvalt is dat de schuld sinds het laatste kwartaal van 2019 met 200 miljoen is toegenomen. Dat heeft te maken met nieuwe accountingregels, waarbij de Capital Leases als een langetermijn verplichting op de balans moeten worden gezet. Vanwege de sterke balans van Robert Half is dat geen enkel probleem. De hoeveelheid cash en openstaande vorderingen zijn bijna net zo groot als de uitstaande verplichtingen op korte en lange termijn.

Dan de waardering van het aandeel. Met een P/E-waarde van rond de 15 is de eerste indicator dat het aandeel redelijk is geprijsd. De koers ligt met een waarde van USD 59,05 keurig tussen de afgelopen 52 weken hoog/laag koers in.

Bron: Simplysafedividends.com

Als we kijken naar de waardering volgens de DCF-methode wordt gesuggereerd dat het aandeel een koopje zou zijn. Ik schat in dat de komende jaren de groeicijfers lager zullen liggen dan de afgelopen jaren. Op basis daarvan denk ik dat de onderwaardering die wordt gesuggereerd, een te rooskleurig beeld geeft. Maar de margin of safety zoals Benjamin Graham die hanteert, zit er vermoedelijk wel in.

Bron: Simplywallstreet.com

Concurrenten

Robert Half heeft flink wat concurrenten. Uiteraard veel lokale recruiters, maar ook een aantal wereldwijde. Ik heb ze niet allemaal bekeken, maar de meest in het oog springende zijn Manpower Group en Randstad Holding. Beiden zijn echter minder winstgevend, financieel minder sterk en hebben een mindere dividendgroei. Het dividendrendement van RHI is met 2% wel lager dan dat van Manpower en Randstad. Maar tegelijkertijd schat ik in dat Robert Half met Protiviti een extra groeipotentieel heeft ten opzichte van Manpower Group en Randstad.

Risico’s

Zodra de wereldwijde economische groei inzakt, zal de vraag naar nieuw personeel afnemen. En daarmee de omzet en winstgevendheid van recruiters en uitzenders. Specifiek is daarbij voor Robert Half primair de Amerikaanse economie van belang, omdat het grootste deel van hun omzet daar gegenereerd wordt.

Een ander risico, dat nu speelt, is de grote schaarste aan goed gekwalificeerde kandidaten. Dit leidt tot grote concurrentie. Tegelijkertijd is het ook wel weer een kans.

Kansen

De vergrijzing leidt de komende jaren tot veel vraag naar nieuwe medewerkers. Gespecialiseerde recruiters die bewezen hebben een sterke staat van dienst te hebben, kunnen daar van profiteren.

Cybersecurity, compliance en anti-witwaswetgeving is een enorme groeimarkt waar Robert Half met haar bedrijfsonderdeel Protiviti goed is gepositioneerd.

Conclusie review Robert Half

Het bedrijf laat goede fundamentals zien. De prijs van het aandeel zit keurig tussen de 52 weeks laag en hoog prijs aan. De dividendgroei is zeer aantrekkelijk. Maar gezien de stand van de economische cyclus moeten we geen wonderen verwachten van de toekomstige koerswinsten.

Robert Half valt in de sector Industrials, een sector die is ondervertegenwoordigd in de portfolio van Kaskoe. Al met al zijn dit voldoende redenen die een investering in Robert Half rechtvaardigen. En daarom heb ik Robert Half toegevoegd aan mijn portfolio.

Tenslotte de vraag: voor hoeveel te investeren? In de ideale wereld heeft iedere positie van Kaskoe een gewicht van gemiddeld tussen de 2 en 3% van de totale doelportfolio, bestaande uit 45 tot 50 posities. Aan de ene kant uitstekende fundamentals, maar aan de andere kant een grote kans dat de groei van de afgelopen jaren wat zal verminderen. Daarom heb ik er nu voor gekozen een positie van 1,8% van de totale portfoliowaarde te investeren. Het betreft geld dat nog beschikbaar was als gevolg van de verkoop van British Telecom, ik hoef er geen posities voor te verkopen.

Trivialiteitjes over Robert Half

Robert Half is in 2000 toegetreden tot de S&P 500 index, als eerste recruitmentbedrijf. En in februari 2020 Robert Half voor het 23ste achtereenvolgende jaar door Fortune’s erkend als meest bewonderd bedrijf. Voor wat het waard is…

N.B. Dit is geen beleggingsadvies, lees de disclaimer!

Kaskoe haat spam. Lees hier mijn privacyreglement.