Shortlist van ETF’s met dividendgroei-aandelen

Shortlist van ETF’s met dividendgroei-aandelen

17 juni 2021 10 Door Kaskoe

Deze week weer een vervolg van mijn zoektocht naar een ETF met dividendgroei-aandelen. In de eerdere delen van deze serie naar deze zoektocht heb ik mijn verbazing geuit over één van de ETF’s die zich op dividend richt. En heb ik een aantal criteria benoemd die voor mij belangrijk zijn bij het beoordelen van ETF’s die zich richten op dividendgroei.

De volgende stap: het maken van een shortlist van ETF’s met dividendgroei-aandelen

Shortlist van ETF’s met dividendgroei-aandelen

Om een shortlist van ETF’s met dividendgroei-aandelen te maken, ben ik gestart bij twee websites die een grote database van ETF’s bijhouden en waar je kunt selecteren op kenmerken. Het gaat dan om Justetf.com en om Morningstar.nl. En daar begint eigenlijk de eerste serieuze hindernis voor met name Nederlandse (en wellicht ook Belgische) beleggers die zich willen richten op dividendgroei maar zich liever niet bezighouden met het selecteren van individuele aandelen.

Selectie klein als gevolg van wetgeving

Want als je aangeeft uit welk land je komt, wordt de selectie waaruit je kunt kiezen behoorlijk beperkt. De reden: als je aangeeft uit Nederland te komen, worden alleen de ETF’s getoond die je als Nederlandse belegger kunt kopen. Aan de ene kant is dat mooi. Want dit was één van de eisen die ik eerder stelde aan een dividendgroei-ETF. Maar aan de andere kant toont dit ook aan dat Mifid-2 en PRIIPS de plank wat mij betreft behoorlijk misslaan. Want het leidt tot een serieuze verkleining van de vijver. Veel grote aanbieders hebben gewoon geen zin om voor een klein landje als Nederland te voldoen aan deze wetgeving.

Ik vind dit vrij grote onzin: je wordt tegenwoordig doodgegooid met reclame voor crypto’s en mag hoogrisicovolle CFD’s kopen. Maar een relatief veilige ETF die simpelweg een index volgt is niet te verkrijgen omdat de aanbieder door allerlei hoepels met springen en documentatie aan moet dragen om te voldoen aan de eisen van de AFM (die de regels ook nog strenger interpreteert dan een aantal van haar andere Europese tegenhangers…) . Goed, dat terzijde.

Resultaten zoektocht

Het resultaat van de zoektocht door de databases van Morningstar en JustETF.com levert nogal verschillende resultaten op.

Bron: Pixabay

Selectiecriteria JustETF

Alle ETF’s met “dividend” in de titel.

Vervolgens de ETF’s verwijderd die:

  • Zich uitsluitend op Azië en/of Pacific richten
  • Zich uitsluitend op een specifieke sector richten of juist uitsluiten
  • Een fondsvermogen van minder dan EUR 5 miljoen bevatten
  • Onder dezelfde naam in verschillende valuta te verkrijgen zijn

JustETF.com biedt dan een resultaat van 10 ETF’s

Selectiecriteria Morningstar

Alle ETF’s met “dividend” in de titel.

Beheerstijl: Passief

Dit biedt een selectie van 294 ETF’s. Hieruit heb ik de ETF’s verwijderd die:

  • Zich uitsluitend op Azië en/of Pacific richten
  • Zich uitsluitend op een specifieke sector richten of juist uitsluiten
  • Een fondsvermogen van minder dan EUR 5 miljoen bevatten
  • Onder dezelfde naam in verschillende valuta te verkrijgen zijn

Morningstar biedt dan een resultaat van 20 ETF’s

Als ik deze lijsten combineer, leidt dat tot een lijst van 21 ETF’s.

Fouten in de database

Maar: als ik vervolgens een aantal van de ETF’s van de Morningstar-selectie invoer in JustETF.com, blijkt dat er een aantal fondsen niet beschikbaar zijn voor Nederlandse gebruikers of zijn uit gefaseerd en/of samengevoegd.

Of de niet-beschikbaarheid ook betekent dat de betreffende ETF niet is aan te kopen via een Nederlandse broker, kan ik niet testen.

Het fonds uit de Morningstar-lijst dat volgens JustETF.com niet meer bestaat, is op de website van de aanbieder inderdaad niet meer te vinden.

Al met al lijkt de Morningstar-database minder actueel en toegespitst op de daadwerkelijke verkrijgbaarheid in het land waar de belegger vandaan mokt dan de database van JustETF.com. En in die laatste worden een aantal ETF’s niet getoond op basis van de filtercriteria, terwijl ze wel in de database staan…

Shortlist van 15 ETF’s

Uiteindelijk, met een boel handmatig uitzoekwerk, leidt dit tot een lijstje van 15 ETF’s. Let wel, dit zijn lang niet allemaal ETF’s die zich richten op dividendgroei. Aan de hand van de namen van de ETF’s is al af te leiden dat er zich ook een aantal op dividendrendement richten.

Welke namen staan er op mijn shortlist van ETF’s die zich richten op dividendgroei?

Shortlist van ETF’s met dividendgroei-aandelen
Bron: uitzoekwerk door Kaskoe

Al met al valt het samenstellen van dit lijstje mij behoorlijk tegen. Het vervolg: proberen van alle ETF’s de relevante criteria te achterhalen. Maar dat is voor een volgende post, heb er weer voldoende werk in zitten voor deze week 😅😅

Wordt jij ook wel eens kierewiet van falende wetgeving en incomplete databases?