Twee aandelen vergeleken: AXA en NN Group

Twee aandelen vergeleken: AXA en NN Group

1 juli 2020 4 Door Kaskoe

Periodiek evalueer ik één van de aandelen uit mijn portfolio. Deze evaluaties komen niet op Kaskoe terecht, want ik schrijf er niet over. En omdat ik momenteel nog niet in de koopstand sta, beoordeel ik ook weinig potentiële nieuwe aankopen voor mijn portfolio. Iets waarvan ik uit de bezoekersaantallen en reacties weet dat veel lezers die wel interessant vinden. Dus dacht ik: laat ik eens een vergelijking maken tussen twee aandelen. Beide aandelen zitten in dezelfde sector, en één van de aandelen is onderdeel van mijn portfolio. Wellicht is de geboorte van een nieuwe rubriek op Kaskoe. Twee aandelen vergeleken: AXA en NN Group.

Disclaimer: dit is geen beleggingsadvies. Kaskoe zit long in Axa en heeft geen belang in NN Group.

Twee aandelen vergeleken: AXA en NN Group

Laten we eerst eens kijken naar de verschillende bedrijven. Het gaat om AXA (Isin FR0000120628 op Euronext Paris) en om NN Group (Isin NL0010773842 op de AEX). Beide bedrijven zijn actief in de financiële sector. Er zijn verschillende overeenkomsten. Beiden hebben ze een verzekeringsbedrijf waaronder zowel levensverzekeringen als overige verzekeringen. Beide hebben ook een asset management tak, waarmee ze geld van hun eigen verzekeringsbedrijf beheren, alsmede geld van derden (particulieren en organisaties). Beide zijn ze actief in Europa en in een aantal andere werelddelen.

In die verschillende werelddelen waarin ze actief zijn, is het eerste verschil zichtbaar. NN Group is buiten Europa vooral actief in Japan. De asset management tak heeft daarnaast ook kantoren in de VS en Azië. AXA is naast Europa zo’n beetje overal actief, op een groot deel van Afrika en het Midden-Oosten na. De geografische spreiding van AXA is dus groter dan die van NN Group.

Ook de omvang verschil behoorlijk. Waar de marktkapitalisatie van NN Group op EUR 9,5 miljard ligt, is die van AXA met EUR 44 miljard ruim vier keer zo groot. Uiteraard verschilt de omzet ook navenant: de omzet over 2019 bedroeg bij AXA EUR 133.109 miljoen. De omzet bij NN Group lag in 2019 op EUR 20.100 miljoen. Aantallen medewerkers tenslotte: bij AXA werken eind 2019 zo’n 160.00 medewerkers, bij NN Group 14.200.

AXA

AXA is één van de grotere financiële dienstverleners ter wereld, met een verzekeringstak en een vermogensbeheertak. Het bedrijf is voortgekomen uit de eerste verzekeringsmaatschappij van Frankrijk, de Mutuelle de l’Assurance contre l’Incendie die in 1816 is opgericht. Door een aantal fusies en overnames is AXA uitgegroeid tot een mondiale speler die in 57 landen actief is en meer dan 100 miljoen klanten heeft.

Financiële indicatoren

De omzet over 2019 bedroeg zo’n EUR 133 miljard. De bijbehorende winst lag op EUR 3,6 miljard. De winst per aandeel ligt op EUR 1,51. Een in de financiële wereld belangrijke indicator is de Solvency II ratio. Deze ligt over 2019 voor AXA op 198%.

Dividendbeleid

In het laatste jaarverslag beschrijft AXA haar dividendbeleid als volgt. AXA richt op een dividend ter grootte van 50-60% van de nettowinst minus de openstaande rentelasten. Net als bij veel Europese bedrijven is er dus geen sprake van een streven naar een groeiend dividend maar is het dividend afhankelijk van de hoogte van de winst. Het dividend wordt jaarlijks uitgekeerd.

Het dividendrendement ligt op dit moment op 3,92%. Over 2019 bedraagt het voorgestelde dividend per aandeel EUR 1,43. De payoutratio ligt op 81%, wat behoorlijk hoog is. De jaarlijkse gemiddelde dividendgroei bedraagt over de laatste 10 jaar ruim 9,6%

De Corona-crisis heeft ertoe geleid dat de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in mei is uitgesteld. Bovendien is het oorspronkelijke voorstel om een dividend toe te kennen van 1,43 per aandeel, verlaagd naar 0,73 per aandeel, waarmee ze hun oren niet zonder meer richting toezichthouder laten hangen. Dit voorstel op 30 juni goedgekeurd door de aandeelhouders. Indien de marktomstandigheden het toelaten, is AXA voornemens om in het vierde kwartaal een interimdividend van 0,70 uit te keren.

Waarde en groei

De koerswinst-verhouding van het aandeel AXA ligt op 12,31, maar als je kijkt naar de voorwaartse koers-winstverhouding, ligt die op 7,58. Een dergelijk groot verschil duidt er op dat er lagere winsten worden verwacht.  De huidige aandelenkoers ligt rond de EUR 18,60. Als ik op basis van de DCF-methode de verschillende waarden bekijk, komen die op een gemiddelde waarde van EUR 26 uit, wat een veiligheidsmarge van ruim 30% suggereert.

De groeicijfers over de afgelopen jaren zijn laag te noemen. De omzetgroei ligt over de afgelopen 5 jaar op 0,7%, met name door een slecht 2018. Ditzelfde geldt voor de groei van de winst op EBITDA-basis, van -8,8%. Ook de aandelenkoers heeft de aandeelhouder de afgelopen jaren niet rijker gemaakt: sinds 20015 is er bijna 20% van de koers af. Ook de performance in de Kaskoe-portfolio is niet denderend, met een negatief rendement van 4,4% (op basis van XIRR).

NN Group

Net als AXA kent ook NN Group een verzekeringsbedrijf en een financiële tak. De laatste richt zich naast hypotheken en bancaire producten ook op vermogensbeheer. NN Group is oorspronkelijk ontstaan uit een fusie tussen De Nederlanden van 1845 en de Nationale Levensverzekerings-Bank in 1963. In 1991 ontstond door een fusie met NMB-Postbank de ING Groep. Als voorwaarde voor de staatssteun die ING tijdens de kredietcrisis nodig had, moesten alle verzekerings- en investeringsactiviteiten worden afgestoten. De effectuering van deze eis leidde in 2010 tot ING Insurance.

Achtereenvolgende overnames van ondermeer de Westland Utrecht Bank, een Japanse verzekeringstak hebben geleid tot het huidige NN Group, dat sinds 2014 beursgenoteerd is. De afgelopen jaren is NN Group verder gegroeid door overnames van Delta Lloyd en de schadeverzekeringen van Vivat. Hiermee is NN Group actief in 18 landen.

Financiële indicatoren

De omzet over 2019 bedroeg zo’n EUR 20 miljard. De bijbehorende winst lag op EUR 1,9 miljard. De winst per aandeel ligt op EUR 5,75. Solvency II ratio voor 2019 ligt bij NN Group op 218%

Dividendbeleid

NN Group omschrijft haar dividendbeleid als ‘de intentie tot progressief dividendbeleid in combinatie met een jaarlijkse aandeleninkoop van minimaal EUR 250 miljoen’. Daar spreekt een ambitie uit tot dividendgroei. Maar net als bij AXA is het een redelijk zacht statement. NN Group keert een interim dividend en een finaal dividend uit, dus een tweejaarlijkse uitkering.

Vergelijking AXA en NN Group

Het dividendrendement is met 7,22% hoog te noemen. Over 2019 lag het voorgestelde dividend per aandeel op EUR 2,16. Omdat NN Group sinds 2014 beursgenoteerd is, kent het bedrijf nog geen langdurige historie van dividendgroei. De jaarlijkse gemiddelde dividendgroei over de afgelopen drie jaar bedraagt 6,6%

Maar: vanwege de Corona-crisis heeft NN Group op verzoek van toezichthouders DNB en EIOPA toegezegd het dividend over 2020 uit te stellen. Daarmee volgt zij collega-verzekeraars ASR en Aegon. Maar toont zij zich ook braver dan verzekeraars als Munich Re en Allianz, en AXA! Tevens is het aandelen terugkoop programma opgeschort. NN Group heeft de intentie in de tweede helft van 2020 het dividend alsnog uit te keren.

Waarde en groei

De koerswinst-verhouding van het aandeel NN Group ligt op 5,19, wat laag te noemen is. De voorwaartse koers-winstverhouding ligt hoger, namelijk 8,11. De huidige aandelenkoers ligt rond de EUR 29,90. Als ik op basis van de DCF-methode de verschillende waarden bekijk, komen die op een gemiddelde waarde van EUR 72 uit, wat een veiligheidsmarge van ruim 58% suggereert.

De groeicijfers van NN Group over de afgelopen jaren zijn hoog. De omzetgroei ligt over de afgelopen 5 jaar op ruim 10%. Ditzelfde geldt voor de groei van de winst op EBITDA-basis, van 15%. Ook de aandelenkoers heeft de afgelopen jaren goed gepresteerd: sinds 2015 is de koers bijna 20% gestegen. Overigens vindt Paul Singer van Elliott Management dat dit nog wel wat hoger kan, namelijk zo’n 80%. Met z’n trackrecord als activistische belegger heeft hij NN op de korrel genomen.

Conclusie

In dit artikel heb ik twee aandelen vergeleken: AXA en NN Group. Wat is mijn conclusie? NN Group is op basis van de afgelopen 5 jaar een stuk winstgevender dan AXA. De dividendgroei van NN Group is weliswaar lager, maar de overige indicatoren, zoals de Solvency II ratio en de koerswinst-verhouding staan er beter voor dan bij AXA. De laatste is een kolos waar NN Group ruim 6 keer in past. De geografische spreiding van de omzet van AXA voelt wat robuuster aan, maar het zou wel eens kunnen dat de omvang AXA in de weg zit. Ook qua waardering ziet NN Group er op dit moment beter uit dan AXA. Op basis van de fundamentals zou ik als ik nu een investeringsbesluit zou maken eerder voor NN Group dan voor AXA kiezen.

Voor de belegger die afhankelijk is van het dividend is het erg afhankelijk in hoeverre NN Group een dividenduitkering op blijft schorten. Die EUR 0,73 dividend van AXA zit volgende week in ieder geval in de pocket van Kaskoe…

Tegelijkertijd is het sowieso afhankelijk wat de impact van de Corona-crisis op beide verzekeraars gaat zijn. Op dit moment is dat voor Kaskoe koffiedik kijken, reden om de kat nog even uit de boom te kijken. Maar NN Group is wel op mijn watchlist terecht gekomen.

Welke verzekeraar heeft jouw voorkeur?

Kaskoe haat spam. Lees hier mijn privacyreglement.