Update van de lijst met Europese dividendaandelen

Update van de lijst met Europese dividendaandelen

16 oktober 2019 7 Door Mr. Kaskoe

In augustus is Kaskoe begonnen met het overzicht van Europese dividendaandelen. Ik ben van plan deze lijst regelmatig te updaten. Ten eerste omdat ik zelf op deze manier op het spoor kom van interessante Europese dividendaandelen. En in de tweede plaats omdat ik een dergelijk overzicht mis in het landschap van dividendbeleggers, -sites en -blogs. Tijd voor de eerste update van de lijst met Europese dividendaandelen.

Welke criteria gelden voor de lijst met Europese dividendaandelen?

Als Kaskoe kijkt naar dividendaandelen, hanteer ik een aantal criteria. Mijn uitgangspunt is dividendgroei. Op mijn zoektocht naar een Europese investering die voldoet aan mijn strategie en die een waardevolle aanvulling in mijn portfolio vormt, kijk ik naar het aantal jaren dat het dividend gelijk blijft of stijgt. Ook moet de onderneming een zekere omvang hebben. Dit lijken mij de minimale criteria. Als Kaskoe daar waarden aan zou moeten hangen, kom ik tot een minimale beurswaarde van 1,8 miljard Euro. En een minimum van 5 jaar achtereenvolgende van gelijkblijvende of stijgende dividenduitkeringen. En uiteraard moeten de aandelen verhandelbaar zijn op de grote Europese beurzen in landen die de Euro hanteren.

Dus, overzichtelijk op een rijtje. Alle ondernemingen die voldoen aan de volgende criteria komen in aanmerking te worden opgenomen in Kaskoe’s overzicht van Europese dividendaandelen:

  • Hoofdnotering aan een beurs in een land dat de Euro hanteert;
  • Minimale marktkapitalisatie van 1,8 miljard Euro;
  • Minimaal 5 jaar op rij een gelijkblijvende of stijgende dividenduitkering.

Update van de lijst met Europese dividendaandelen

De lijst met Europese dividendaandelen is hier te vinden.

Overzicht Europese dividendaandelen

In een periode van een paar maanden kunnen we geen hele grote verschuivingen verwachten. Die zijn er dan ook niet. De belangrijkste zaken op een rij:

Geen toevoegingen of afvallers

Er zijn geen bedrijven afgevoerd of toegevoegd aan de lijst. Dat is ook wel logisch, aangezien de meeste Europese bedrijven die dividend uitkeren, dit in mei doen. Er zijn dus weinig bedrijven zijn die in de afgelopen periode dividend uitkeerden. En dat betekent ook dat er weinig (en in dit geval geen) bedrijven die afgelopen periode voor het eerst wel of juist niet meer voldoen aan het derde criterium.

De koers-winst verhouding loopt op

De gemiddelde koers-winst verhouding is de afgelopen twee maanden opgelopen. Waar de P/E-waarde in augustus op 22,39 stond, zien we half oktober een waarde van 24,25. Dit is een verhoging van 8,3%. Dit betekent niet direct dat aandelen 8,3% duurder zijn geworden, het kan ook zijn dat de onderliggende winsten lager zijn.

Stijgende koers-winst verhouding op de lijst met Europese dividendaandelen

Beide bewegingen komen wel overeen met het ‘onderbuikgevoel’ van Kaskoe. In de portfolio van Kaskoe is de prijs van de aandelen die in Euro’s zijn genoteerd, met 5,3% gestegen. En aan de kwartaalcijfers merk je wel dat de winstverwachtingen enigszins getemperd worden.

Het dividendrendement is een fractie lager

In augustus bedroeg het gemiddelde dividendrendement 2,9%. In oktober is het rendement iets teruggezakt naar 2,79%. Dit is voor een deel te verklaren door de hogere koersen. Als het dividend gelijk blijft en de koers van een aandeel stijgt, daalt immers het dividendrendement.

Hoogste dividendrendement

Welk Europees dividendaandeel biedt het hoogste dividendrendement? Dat is net als in augustus Enegas SA (Ticker XMAD:ENG) met een dividendrendement van maar liefst 7,39%.

Goede tweede is ons eigenste ING Bank met een dividendrendement van 6,92% Let in beide gevallen wel op, de payout ratio’s van beide aandelen liggen met respectievelijk 83% en 69% aan de hoge kant.

Hoogste dividendgroei

Het bedrijf met de hoogste dividendgroei (over de afgelopen 10 jaar) is net als in augustus Plastic Omnium (Ticker XPAR:POM) met een jaarlijkse groei van 29%. Dit bedrijf heeft Kaskoe naar aanleiding van de vorige lijst geanalyseerd en toegevoegd aan zijn portfolio. Een andere interessante dividendgroeier is Heidelberg Cement AG (Ticker XTER:HEI). Met een jaarlijkse dividendgroei over de afgelopen 10 jaar van 23% doet deze cementboer het goed. Ik denk dat ik dit aandeel binnenkort ook maar eens door m’n analysemodel haal.

Uitblinker op de lijst met Europese dividendaandelen

Conclusie

De Europese dividendaandelen zijn de afgelopen periode nog duurder geworden dan ze al waren. En het dividendrendement is licht gedaald. Desondanks is er zeker nog een aantal interessante dividendgroei aandelen te vinden in de lijst met Europese dividendaandelen.

Welke Europese aandelen heb jij op je watchlist staan?

Kaskoe haat spam. Lees hier ons privacyreglement .