Veelgemaakte fouten door beginnende beleggers deel 2

Veelgemaakte fouten door beginnende beleggers deel 2

8 april 2020 9 Door Kaskoe

De forse koersdalingen als gevolg van het Corona-virus leiden tot een enorme toestroom van nieuwe beleggers. Meerdere brokers kunnen de aantallen nieuwe klanten nauwelijks aan. Om al deze nieuwe beleggers te behoeden voor blunders, volgt hier een bloemlezing van veelgemaakte fouten door beginnende beleggers. Oftewel: de beleggingsflaters van Kaskoe. Deel 2 van een dubbelpost, want anders wordt het artikel veel te lang… Deel 1 vindt je hier.

Veelgemaakte fouten door beginnende beleggers

Kaskoe is actief als investeerder sinds 2006. Sinds die tijd heb ik in allerlei soorten en maten geïnvesteerd. In mijn eigen bedrijf, beheerde beleggingsfondsen, forex, onderhandse obligaties, turbo’s en vooral in aandelen. En in die tijd heb ik veel geleerd. Ik ben ettelijke tienduizenden Euro’s kwijtgeraakt doordat ik domme fouten heb gemaakt. Veelgemaakte fouten door beginnende beleggers. Fouten die jij wellicht kunt voorkomen. Onderstaand fout 6 tot en met 10.

Fout nummer 6: De kudde achterna lopen

Soms is het goed de kudde achterna te rennen. Bijvoorbeeld als jij in een winkelcentrum staat en je iedereen vanwege een uitslaande brand ziet vluchten. Maar als het gaat om beleggen durf ik de stelling wel aan dat het blind achter na lopen van de kudde per definitie een dom idee is. Want: is het beleggingsdoel van ‘de kudde’ gelijk aan jouw beleggingsdoel? En jouw risicobereidheid? En beleggingshorizon? Nee dus.

En toch zie ik met verbazing aan dat mensen hun laatste geld eind 2017 in de Bitcoin staken. Of nu gaan beleggen ‘omdat de rente op nul staat en ze straks moeten betalen om hun geld bij de bank te mogen stallen’. Dit soort FOMO (Fear Of Missing Out) en TINA-redenaties (There Is No Alternative) leiden bijna altijd tot brokken.

Veelgemaakte fouten door beginnende beleggers

Heeft Kaskoe hier ook last van, kuddegedrag? Vroeger wel. Inmiddels niet meer. Wijzer geworden weet ik wat wel en wat niet in mijn plannen past. Wervende folders met aanbiedingen om te investeren in vakantiehuisjes? Ik lach er om en volg mijn eigen pad. Doe als Kaskoe, wordt geen slachtoffer van het bandwagon effect.

Fout nummer 7: Handelen op basis van ingewikkelde patronen

Laat ik deze fout inleiden met de opmerking dat je in mijn optiek prima technische analyse kunt gebruiken als ondersteunende tool om een aankoop- of verkoopbeslissing te onderbouwen. En met ondersteunende tool bedoel ik in dit verband als tool naast de fundamentele analyse en het evalueren of een positie wel of niet in je portfolio past. Maar uitsluitend op basis van technische analyse handelen? Ik geloof er niet in. Als je maar lang genoeg zoekt kan je overal steunlijnen en ingewikkelde patronen herkennen.

Wat is jouw verwachting van het beursjaar 2020?
Bron: https://xkcd.com/2101/

Voorspellen of hocuspocus?

Ik geloof best dat je op basis van patronen uit het verleden een voorspelling (binnen een redelijk grote marge) kunt doen voor wat de toekomst brengt. Maar de hocuspocus die ik af en toe van technisch analisten lees, komt op mij toch vooral over op een subcultuur die met elkaar praten in een eigen taal maar die weinig te maken heeft met serieus beleggen. Lees voor de grap eens de column van Royce Tostrams in de Fiscalert (verder overigens een zeer lezenswaardig magazine!) van december 2019.

Fout nummer 8: Handelen op basis van emoties of onderbuikgevoel

Niemand vindt het leuk om geld te verliezen. En toch is dat wat er zal gebeuren als je gaat beleggen. En tegelijkertijd zal je ook koersen zien oplopen van aandelen die jij in je portfolio hebt. Op zowel (ongerealiseerd) verlies als winst zal je merken dat emoties als angst of hebzucht in meer of mindere mate aan je trekken om je tot handelen aan te zetten. En als je daar in mee gaat, wint de emotie het van de ratio. Blijf zelf in control, gebruik altijd je ratio om eventuele gevoelens van angst of hebzucht te onderbouwen voordat je gaat handelen.

Veelgemaakte fouten door beginnende beleggers

Hetzelfde geldt voor je onderbuikgevoel. Kaskoe gebruikt zijn onderbuikgevoel alleen om weg te blijven van beleggingsmogelijkheden. Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, zegt mijn onderbuikgevoel: wegblijven. Dat is een nuttig en ik zou willen dat ik dat vroeger ook meer heb gedaan. Tegelijkertijd kan het onderbuikgevoel ook de verkeerde richting uit werken. Ook al voel je aan je water dat de aankoop van 100 aandelen TSLA in deze tijd een werelddeal is, iets waarin je bovendien gesterkt wordt doordat iedereen aandelen TSLA koopt, het hoeft daarmee zeker geen goede deal te zijn. Doe dus je huiswerk en gebruik een set van objectieve criteria, in ieder geval indien je onderbuikgevoel je tot handelen aanzet.

Fout nummer 9: Handelen zonder voorbereiding

Na het lezen van mijn beleggingsblunders deel 1 maak je natuurlijk niet de fout te beleggen zonder plan. Maar een plan ontslaat je niet van een goede voorbereiding voordat je gaat handelen.

Begrijp het handelsplatform

Zorg dat je begrijpt hoe het handelsplatform van je broker precies werkt. Hoe werken de verschillende ordertypes? Hoe stel je geldigheidsopties in?

Doe research

Doe research naar wat je wilt kopen of verkopen. En met research bedoeld Kaskoe niet eenmalig een kwartaalverslagje doorbladeren. Lees het meest recente jaarverslag, analyses van anderen en maak je eigen analyse. Beleggen in aandelen vergt tijd en discipline, zeker als je actief belegd.

Veelgemaakte fouten door beginnende beleggers

Begrijp waarin je belegt

Als jij je prettig voelt om in aandelen te handelen waarvan je de achterliggende business niet begrijpt, wens ik je daarmee veel plezier. Maar voor Kaskoe geldt: ik wil begrijpen wat een onderneming doet, waarmee ze haar geld verdiend. Ik hoef niet precies te weten hoe een EUV-machine van ASML werkt. Maar wel dat dit een techniek is waar ASML het monopolie van in handen heeft. En dat dit de belangrijkste driver achter de groei van ASML is.

Fout nummer 10: Kosten buiten beschouwing laten

Tot slot de laatste van veelgemaakte fouten door beginnende beleggers. Een belangrijke fout die je op de lange termijn veel geld kan kosten: niet letten op de kosten of deze zelfs geheel buiten beschouwing laten. In principe is het simpel: hoe meer je handelt, hoe meer je betaalt. En er zijn dure en minder dure brokers. Tenslotte is er een categorie kosten waar je niet of moeilijk aan ontkomt: belastingen.

Kosten die brokers in rekening brengen

Laten we beginnen bij de kosten die brokers in rekening brengen. In veel gevallen betaal je een vergoeding voor iedere transactie die je verricht. En als jij aandelen koopt om deze een kwartaal later weer te verkopen, doe jij dus twee transacties. Waar je dus twee keer transactiekosten over betaalt.

Bij een aantal brokers betaal je een vergoeding over de totale waarde van je portfolio. Dat noemen ze beheerfee, bewaarloon of servicekosten. Afhankelijk van de wijze waarop ze deze kosten berekenen, kan het behoorlijk in de papieren lopen. Let hier dus op.

Valutakosten en margin

Andere kosten waar je vaak geen erg in hebt, zijn valutakosten en maginkosten. Valutakosten zijn de kosten die de broker in rekening brengt voor het omwisselen van bijvoorbeeld Euro’s naar US Dollars en vice versa. Als jij in Euro’s een aankoop doet van 10 aandelen die een koers hebben van USD 100,- wordt er voor jou USD 1.000 gewisseld en betaal je daarover valutakosten. En als die aandelen dividend in US Dollars uitkeren en je dit dividend wilt uitkeren, moet je het dividend weer omruilen naar Euro. Marginkosten zijn kosten voor het handelen op margin. Als jij een portfolio hebt met een waarde van EUR 10.000,- mag jij van je broker meestal voor een hoger bedrag handelen, bijvoorbeeld EUR 15.000,-.  Maar vergis je niet, over het meerdere van die EUR 10.000,- brengt je broker rente in rekening, oftewel marginkosten. En dat kan behoorlijk in de papieren lopen…

De TER van ETF’s

Als je niet in individuele aandelen maar in ETF’s of fondsen belegd, heb je te maken met kosten die de beheerder van de ETF of het fonds in rekening brengen. Deze kosten horen in z’n geheel te worden weergegeven in een percentage dat wordt weergegeven als de TER. Dit staat voor de Total Expense Ratio.

Belastingen

Dan de belastingen: ten eerste betaal je vermogensrendementsheffing over het gedeelte van je box 3 vermogen dat boven de vrijstelling komt. Berekenen wat je kwijt bent, kan je hier. De tweede belastingcomponent waar je rekening mee moet houden, zijn belastingen in het land waar je aandelen koopt. In verschillende Europese landen en in China en Hong Kong kan je te maken krijgen met transactiebelastingen. Tenslotte heb je in het geval dat je dividend krijgt uitgekeerd, te maken met dividendbelasting. Daarbij heb je te maken met de bronbelasting (ingehouden dividendbelasting door het land waar het dividend werd uitgekeerd). In een aantal gevallen kan je, indien de bronbelasting hoger is dan 15%, het meerdere verrekenen met je inkomstenbelasting.

Al met al kunnen de kosten een behoorlijke hap uit het rendement nemen. Zeker op de lange termijn scheelt je dat, ook vanwege het sneeuwbaleffect, veel geld.

Tot zover de foutenparade van Kaskoe

Tot zover deel 2 van deze dubbelpost over veelgemaakte fouten door beginnende beleggers. Een aantal weken geleden heb je deel 1 kunnen lezen, die staat hier. Met daarin ondermeer de volgende fouten: starten zonder plan, niet tijdig je verlies nemen en blind achter beursguru’s aanlopen.

Welke beleggingsblunders heb jij al eens gemaakt?

Kaskoe haat spam. Lees hier mijn privacyreglement.