Verslaat dividendgroei de inflatie?

Verslaat dividendgroei de inflatie?

13 oktober 2021 6 Door Kaskoe

Een van de doelstellingen rondom mijn strategie van dividendbeleggen is het verkrijgen van een passief inkomen dat minimaal stijgt met de inflatie. Nu zal het je de afgelopen maand niet ontgaan zijn: veel spullen zijn duurder geworden. Inflatie dus! Verslaat dividendgroei de inflatie?

Wat is inflatie?

Toen Kaskoe vroeger op school zat, werd mij uitgelegd wat inflatie was aan de hand van het aantal potten pindakaas dat je kon kopen voor 10 gulden. Als je later voor hetzelfde geld minder potten pindakaas kon kopen, was er sprake van inflatie. Beetje simpel natuurlijk, maar toch. Als het gewogen gemiddelde van de prijzen van artikelen stijgt, is er sprake van inflatie. Een daling wordt deflatie genoemd.

Bron: eigen werk

Is inflatie iets slechts?

Waar inflatie leidt tot een hoger bedrag dat je nodig hebt voor dezelfde hoeveelheid pindakaas, energie en kleding etc. leidt het tot een relatief lagere schuld. Het geld wordt minder waard, dus je schulden, zoals hypotheken of je studieschuld wordt ook minder waard. Ook bedrijfsschulden en staatsschulden worden minder als gevolg van inflatie. Het is dus niet per definitie slecht.

Inflatie stijgt

Het zal je niet ontgaan zijn, de inflatie stijgt. Een hogere vraag in combinatie met verstoorde distributie- en productielijnen leidt tot een stijging van prijzen van voedsel, kleding, energie, consumentengoederen en elektronica. In augustus was de inflatie 2,4%, in september zelfs 2,7%.

Verslaat dividendgroei de inflatie?
Bron: cbs.nl

Inflatiecorrectie op passief inkomen

Terug naar de doelstelling van Kaskoe. Ik heb geen vakbond die ageert om mijn salaris te compenseren met de inflatie. En ik krijg ook geen opslag als de inflatie stijgt. Om te voorkomen dat ik straks minder pindakaas, energie of kleding kan kopen, moet ik dus zorgen dat mijn passieve inkomen met minimaal de hoeveelheid inflatie blijft stijgen. Met andere woorden: verslaat dividendgroei de inflatie?

Historie op basis van S&P 500

Laten we als antwoord op de vraag eerst maar eens kijken naar de historische gegevens. Alhoewel vrij arbitrair (waarover later meer) heb ik de historische dividenduitkeringen vanaf 1960 van de bedrijven in de S&P 500 op een rijtje gezet. Op basis daarvan heb ik de jaarlijkse dividendgroei berekend.

Deze heb ik vervolgens naast de inflatiecijfers gezet. Als bron hiervoor heb ik de jaarmutatie van de consumentenprijsindex genomen zoals het CBS die vanaf 1963 bijhoudt.

Verslaat dividendgroei de inflatie?
Bron: eigen berekening. Klik op link of afbeelding voor de totale sheet.

Wat je dan ziet is dat gedurende de 58 jaar die de periode beslaat, in 37 jaren de dividendgroei hoger was dan de inflatie. Met andere woorden, in de laatste 58 jaar was in ruim 63% van de jaren de jaarlijkse dividendgroei van de S&P 500 hoger dan de inflatie in Nederland. De gemiddelde jaarlijkse dividendgroei over de gehele periode bedraagt bijna 6% per jaar. Voor de inflatie ligt dat op 3,45%.

Maar wat zegt dit?

Nou, eigenlijk is het niet meer dan een eerste aanwijzing dat dividendgroei de inflatie kan verslaan. Maar er is wel een aantal kanttekeningen te maken:

  • Niet alle bedrijven in de S&P 500 keren dividend uit;
  • Met een subset aan bedrijven die specifiek geselecteerd zijn op dividendgroei valt wellicht een betere score te behalen;
  • In de 15 jaren met de hoogste inflatiecijfers, wordt de inflatie slechts in 40% van de gevallen verslagen door de dividendgroei
  • Het gegeven per jaar zegt niet zoveel, uiteindelijk gaat het erom dat gedurende een langere periode de dividendgroei hoger is dan de inflatie.
  • Het inflatiecijfer is een gemiddelde, voor jouw eigen situatie kan het cijfer flink hoger of lager uitvallen.

Hoe staat het met de dividendgroei van Kaskoe?

Dat gezegd hebbende, is het ook interessant eens te kijken naar de actuele portfolio van Kaskoe. Deze bestaat volledig uit bedrijven die specifiek zijn geselecteerd op basis van dividendgroei. De historie gaat weliswaar niet zover terug, maar het is wel mogelijk de gemiddelde jaarlijkse dividendgroei over de afgelopen tien jaar te berekenen. En deze kan je dan naast de inflatie van de afgelopen tien jaar zetten, of naast het gemiddelde inflatiecijfer.

Gemiddelde dividendgroei over gehele portfolio

Ik neem daarvoor de dividendgroei van de afgelopen drie, vijf en tien jaar voor iedere positie in mijn portfolio. Vervolgens neem ik op basis van het gewicht van de positie in mijn portfolio het gemiddelde. Dan heb ik bij benadering de gemiddelde dividendgroei per jaar over de afgelopen drie-, vijf- en tienjaars periode van mijn dividendgroei portfolio. Bij benadering, want ik heb niet alle posities al tien jaar. Bovendien pak ik het gewicht per positie op basis van de koers van dit moment.

Dividendgroei daalt flink

Over de gehele portfolio is dan mijn gemiddelde jaarlijkse dividendgroei over de afgelopen 3 jaar 1,43%. Kijk je naar de laatste 5 jaar, dan is de jaarlijkse dividendgroei 8,61% en over de laatste 10 jaar zelfs 12,81%. De jaarlijkse gemiddelde dividendgroei gaat dus hard omlaag, zelfs van een dividendgroei-portfolio. Voor een belangrijk deel heeft dit met Covid-19 te maken, waarin met name het afgelopen 2 jaar een aantal bedrijven hun dividend hebben verlaagd of stopgezet.

Conclusie: verslaat dividendgroei de inflatie?

Voor dit jaar gaat de dividendgroei de inflatie dus niet verslaan. Tot nu toe hoef ik gelukkig geen potten pindakaas te laten staan. En op basis van de historische gegevens van zowel de S&P 500 als mij eigen portfolio heb ik er vertrouwen in dat de dividendgroei de inflatie over de langere termijn blijft verslaan. Uiteindelijk is dit uiteraard een papieren exercitie, eigenlijk zou je het uit moeten rekenen op basis van ontvangen dividend afgezet tegen de hoeveelheid geïnvesteerd vermogen.

Hoe ga jij de inflatie verslaan?