Waarom heeft Kaskoe in Henkel geïnvesteerd?

Waarom heeft Kaskoe in Henkel geïnvesteerd?

3 oktober 2018 Uit Door Kaskoe

Zoals beloofd gaat meneer Kaskoe wijzigingen in zijn portfolio toelichten. Begin december 2017 heeft meneer Kaskoe al eens zijn oog laten vallen op Henkel en het aandeel beoordeeld. Nu, 10 maanden en een nieuwe review later, heb ik besloten een investering in Henkel te gaan doen. Waarom heeft Kaskoe in Henkel geïnvesteerd?

Henkel: een introductie

Waarschijnlijk heb jij zonder dat jij het weet producten van Henkel in huis. Henkel AG & Co is een multinational die is opgericht in 1876 in Duitsland. Inmiddels werken bij Henkel werken wereldwijd ongeveer 53.000 mensen in 75 landen. Henkel bestaat uit drie divisies: kleefstoffen, beauty en schoonmaak. Iedere divisie kent een flink aantal sterke merken, in ieder huishouden staan producten van Henkel: Pritt, Loctite, Schwarzkopf, Fa, Syoss, Persil, en Witte Reus om er een paar te noemen.

Een selectie van merken van Henkel uitgestald

In 2017 bedroeg de omzet van Henkel ruim 20 miljard Euro en de winst (Ebit) ruim 3 miljard Euro. Kleefstoffen is goed voor 47% van de omzet en liet in 2017 5% autonome groei zien. Schoonmaak levert 33% van de omzet en groeide in 2017 met 2%. Beauty draagt voor 19% bij en groeide in 2017 met 0,5%.

Omzetverdeling naar divisie Henkel

Omzetverdeling naar divisie Henkel. Bron: jaarverslag 2017

Henkel produceert en verkoopt over de gehele wereld. Dit alles maakt Henkel tot een gediversifieerde  onderneming die niet afhankelijk is van één product(lijn) of één economie.

Omzetverdeling naar regio Henkel

Omzetverdeling naar regio Henkel. Bron: jaarverslag 2017.

Portfolio van Kaskoe

Om in de portfolio van Kaskoe terecht te komen, moeten ondernemingen voldoen aan een aantal criteria. Daarnaast moet de portfolio en de totstandkoming daarvan, voldoen aan de strategie van Kaskoe. Over de criteria waar ondernemingen aan moeten voldoen heb ik meer geschreven in deze post. Over de strategie van Kaskoe kan je hier meer vinden. Voorafgaand aan een investering beoordeeld meneer Kaskoe in hoeverre deze investering voldoet aan de strategie en aan de criteria.

Kaskoe belegt in ondernemingen met een minimale beurswaarde van $1000 miljoen die daarnaast een stabiele winstgroei, een meerjarig stijgend dividendrendement en een stijgende winst per aandeel laten zien. De ondernemingen moeten financieel sterk zijn en een redelijke waardering hebben. Op het eerste gezicht voldoet Henkel aan deze eisen, we gaan straks kijken of dit klopt. Kaskoe investeert alleen in aandelen die worden verhandeld in US dollars, Britse ponden of Euro’s. Tenslotte moet de investering passen in de verdeling over de verschillende sectoren waarin Kaskoe belegd.

De aandelen Henkel worden verhandeld aan de Xetra in Euro’s. Henkel valt in de sector “Consumer defensive”. Op zich heeft Kaskoe met aandelen Unilever, Archer Daniel Midland, Hormel, Target en Altria al behoorlijk wat defensieve aandelen in de portfolio, maar op Unilever na zijn dit allen Amerikaanse aandelen. Bovendien verwacht Kaskoe dat de komende periode met alle handelsperikelen en onzekerheid rond de Brexit dat de economische voorspoed van de laatste jaren een tandje minder gaat worden en dan is het niet verkeerd wat meer in de defensieve hoek te gaan investeren.

Henkel voldoet dus aan de strategie van Kaskoe. Maar voldoet Henkel ook aan de criteria die Kaskoe stelt aan een daadwerkelijke investering?

Voldoet een investering in Henkel aan de eisen van Kaskoe?

Waaraan moet een investering voldoen? Op hoofdlijnen hanteert meneer Kaskoe 4 criteria.

  1. het zijn volwassen ondernemingen die voortdurend een groeiende winst en free cash flow laten zien.
  2. er is sprake van een gezonde dividend payout ratio.
  3. zij hebben een sterke balans.
  4. er zijn voldoende groeiperspectieven in de markten waarin zij opereren.

De eerste drie criteria heb ik uitgewerkt in een model waarin iedere potentiële investering langs de meetlat wordt gelegd. Voor Henkel ziet deze review er als volgt uit:

Review investering Henkel volgens Kaskoe model

Klik op plaatje voor PDF-bestand

Groeiende winst en cash flow

Groeiende winst en cash flow is noodzakelijk om een stijgend dividend uit te keren. De winst wordt in mijn model weergegeven door de “Earnings per share”. Van 2013 tot en met 2017 stijgt de EPS ieder jaar, met gemiddeld 12%. Ook de omzet stijgt de afgelopen jaren, met gemiddeld ruim 5% per jaar. In de “consumer defensive”-sector waarin Henkel opereert, is dat geen slechte score.

Gezonde dividendgroei en payout ratio

De dividend payout ratio is met gemiddeld 30% laag. Dit betekent dat er bij een incidentele tegenvaller meer dan voldoende ruimte is om het dividend toch uit te keren. Het dividendbeleid van Henkel is niet gebaseerd op constante groei maar is afhankelijk van de financiële positie. Jaarlijks wordt tussen de 25% en 35% van de nettowinst beschikbaar gesteld als dividend aan de aandeelhouders.

 

Dividendbeleid en -ontwikkeling Henkel

Alhoewel er dus geen sprake is van een expliciete strategie gericht op dividendgroei is er wel sprake van een structurele dividendgroei. De jaarlijkse dividendgroei van de afgelopen tien jaar bedraagt 14,6%. Het enige nadeel van het dividendniveau is dat het dividendrendement slechts 1,77% bedraagt. Maar gezien de groei is dit overkomelijk.

Balans

De balans van Henkel is sterk te noemen. Henkel heeft een schuldenniveau van 33% van de netto waarde, wat lager is dan het gemiddelde in de sector.  Op Gurufocus scoort de financiële kracht van Henkel een 7 op 10. Alleen Beiersdorf scoort hoger, Unilever scoort gelijk, de overige sectorgenoten scoren lager.

Waardering

De waardering van Henkel was de afgelopen jaren aan de hoge kant met een PE-ratio van boven de 20. De afgelopen maanden is de koers met 10% gedaald, het aandeel staat nu dichtbij het laagste punt van de afgelopen twaalf maanden. Dit komt mede door een winstwaarschuwing die Henkel half augustus 2018 af heeft gegeven. Daarin waarschuwt de onderneming voor een lagere winst vanwege wisselkoerseffecten en duurdere grondstoffen, waarbij er overigens nog steeds uit wordt gegaan van een winstgroei van tussen de 2 en 4%. De PE-ratio heeft nu een waarde van 16,4. Dit is lager dan het langjarig gemiddelde van Henkel en lager dan het gemiddelde in de industrie.

Conclusie review Henkel

Al met al is de conclusie van meneer Kaskoe dat een investering in Henkel aan alle eisen voldoet.

Investering in Henkel

Dan is er nog de vraag in welke aandelen Henkel meneer Kaskoe gaat investeren. Henkel kent preferente aandelen en gewone aandelen. De aandeelhouders van preferente aandelen hebben geen stemrecht. En in ruil daarvoor krijgen aandeelhouders van preferente aandelen een heel klein beetje meer dividend (1,79 in plaats van 1,77 in 2018). Bovendien kunnen preferente aandeelhouders indien er sprake is van een jaar dat er geen dividend wordt uitgekeerd, in het jaar daarna een extra dividend krijgen. Maar… de koers van het preferente aandeel bedraagt op dit moment € 101,05 tegen € 91,15 voor het gewone aandeel. Het dividendrendement van een gewoon aandeel is daarmee 0,17% hoger! En, Kaskoe handelt in aandelen via een broker en heeft dus toch geen stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders…  Kaskoe kiest dus voor de gewone aandelen.

Tenslotte de vraag: voor hoeveel te investeren? In de ideale wereld heeft iedere positie van meneer Kaskoe een gewicht van gemiddeld 3% van de totale portfolio heeft. Vanwege het idee dat ik heb dat de komende periode de Europese aandelen het nog wel wat moeilijk blijven houden, heb ik er nu voor gekozen een positie van 2% van de totale portfoliowaarde te investeren. Het betreft “nieuw geld”, ik hoef er geen posities voor te verkopen.

Tenslotte

Dit is geen beleggingsadvies, lees de disclaimer!