Wat is een dividend trap?

Wat is een dividend trap?

4 juli 2019 1 Door Kaskoe

Nu de spaarrente voorlopig nog steeds laagterecords neer zet, zoeken veel mensen naar andere mogelijkheden om te investeren. Het is dus geen wonder dat dividend aandelen in de belangstelling staan. Veel beleggers kijken met veel belangstelling naar het dividendrendement van aandelen. Maar investeren in een aandeel alleen vanwege een hoog dividendrendement is onverstandig. Het kan er toe leiden dat je in een dividend val oftewel een dividend trap belandt. Wat is een dividend trap? In deze blogpost laat Kaskoe dat zien. En belangrijker, geef ik je tips op welke manier jij kunt voorkomen in een dividend trap te trappen.  

Wat is een dividend trap?

Allereerst: wat is een dividend trap? Andere termen zijn een dividend val of in het Engels een dividend yield trap. Een dividend trap is een fenomeen waarbij het dividendrendement op een aandeel hoog maar niet duurzaam is. Je wordt door een hoog dividendrendement verleidt tot een investering in een onderneming. Maar na verloop van de tijd kom je tot de ontdekking dat de fundamentele gegevens van die onderneming de investering niet rechtvaardigen. Je dividendrendement is hoog, maar je investering smelt als sneeuw voor de zon. Et voilà: een dividend trap.

Bron: Pixabay

Wat is dividendrendement?

Het dividendrendement is het rendement in de vorm van een percentage van het dividend op de prijs van het aandeel. Het dividendrendement wordt berekend door het jaarlijkse dividend te delen door de koers van het aandeel en dat te vermenigvuldigen met 100. Stel dat je een aandeel hebt dat elk kwartaal een dividend uitkeert en dat de meest recente betaling $ 0,25 was. Dat betekent dat je redelijkerwijs kunt verwachten dat we in de komende 12 maanden een dividend van $ 1 ontvangen: 4 x $ 0,25 = $ 1,00. Laten we zeggen dat je $ 50 voor het aandeel hebt betaald. Dat maakt dat de $ 1,00 die we verwachten te ontvangen gelijk is aan 2% van de prijs van het aandeel. Het dividendrendement is een eenvoudig kengetal dat beleggers kan helpen bij het inschatten van de toekomstig cashflow van een aandeel. Maar we zullen straks zien dat het niet zo’n goede indicator is om dividend aandelen mee te selecteren.

Wat is een goed dividendrendement?

Nu is 2% nauwelijks meer dan de inflatie. Maar wanneer is een dividendrendement een goed dividendrendement? Veel beleggers beschouwen een dividendrendement als een redelijk rendement als het hoger ligt dan het inflatieniveau en het lange termijn renteniveau. Maar als je bij de verschillende websites aandelen selecteert op de hoogte van het dividendrendement, zie je vaak rendementen van ver boven de 10%. Waarom zou je dan genoegen nemen met een dividendrendement van 3 of 4%? Het antwoord: omdat een hoog dividendrendement een dividend trap kan zijn.

Waarom kan een hoog dividendrendement een dividend trap zijn?

Laten we eens kijken naar de formule waarmee het dividendrendement berekend wordt.

Dividend rendement = Jaarlijks dividend per aandeel / de prijs per aandeel

Dit betekent dat er twee knoppen zijn waardoor het dividendrendement kan stijgen. Het dividendrendement stijgt als het jaarlijks dividend per aandeel stijgt (en de prijs per aandeel min of meer gelijk blijft). En het dividendrendement stijgt als de prijs per aandeel daalt (en het dividend per aandeel min of meer gelijk blijft).

Als de prijs per aandeel fors daalt als gevolg van een fundamenteel probleem in de onderliggende operatie van een bedrijf, stijgt het dividendrendement. En als jij vooral aandelen selecteert aan de hand van een hoog dividendrendement, loop je dus het risico aandelen te kopen van een slecht presterende onderneming. Dit fenomeen is de dividend trap in werking. Het is dus belangrijk niet alleen naar het dividendrendement te kijken, maar ook naar de onderliggende fundamentele indicatoren.

Bron: Pixabay

Wat zijn de signalen van een dividend trap?

Er bestaat geen simpele indicator of formule waarmee kan worden berekend of een aandeel een dividend trap is. Maar er is wel een aantal indicaties waarmee je een dividend trap kunt voorspellen.

  • Is het dividendrendement hoger dan het dividendrendement van soortgelijke bedrijven?

Sommige sectoren staan er om bekend dat de bedrijven relatief hoge dividend rendementen kennen. Een voorbeeld daarvan is de telecomsector. Maar als een specifiek telecombedrijf een veel hoger dividendrendement kent dan het sectorgemiddelde, is dat iets waar je goed naar moet kijken. Vaak kan je het sectorgemiddelde eenvoudig zien, bijvoorbeeld in de maandelijks bijgewerkte sheets van de Dividend Aristocrats

  • Hoe hoog is de schuldenratio?

Als de onderneming een hoge schuldenlast heeft, zou dat een waarschuwing moeten zijn voor beleggers. Schulden leiden tot rentebetalingen en aflossingen. En al het geld dat aan rente en aflossing wordt besteed, kan niet worden uitgekeerd als dividend.

  • Is er sprake van eenmalige of buitengewone winst?

Als er sprake is van eenmalige winst (bijvoorbeeld als gevolg van een verkoop van een bedrijfsonderdeel) leidt dat vaak tot een eenmalige hogere dividenduitkering. En een hogere dividenduitkering bij een gelijkblijvende aandelenkoers leidt tot een hoger dividendrendement. Maar als de winst eenmalig hoog is, zal de hogere dividenduitkering ook eenmalig zijn.

  • Hoe hoog is de dividend payout ratio?

De payout ratio is de hoeveelheid dividend die wordt uitgekeerd gedeeld door de winst die is behaald. Idealiter ligt de payout ratio onder de 70%, en een lager percentage is beter. Soms komt het wel eens voor dat bedrijven eenmalig een lager winstniveau hebben en hun dividendbeleid niet willen aanpassen. Dan gebeurt het dat een dividend payout ratio hoger ligt dan 100%. Een voorbeeld hiervan is Royal Dutch Shell. Maar een langdurige periode waarbij de payout ratio hoger ligt dan 100% is een rode vlag. En een eenmalige payout ratio van meer dan 100% geldt als een oranje vlag. Voor REIT’s, MLP’s en BDC’s (Amerikaanse ondernemingen die onder een specifiek fiscaal regime vallen en een groot deel van hun winst als dividend moeten uitkeren) gelden andere ratio’s.

Hoe voorkom je dat je in een dividend trap belandt?

Je hebt nu antwoord op de vraag: wat is een dividend trap. Bovendien weet je nu op welke signalen je moet letten om een dividend trap te herkennen. Maar wat moet je nu doen om te voorkomen dat je in een dividend trap belandt?

  • Kijk niet alleen naar het laatste dividend, maar naar de historie van het dividend over een langere periode.
  • Dividendrendement is belangrijk, maar dividend groei is veel belangrijker. De kracht van compounding of het sneeuwbaleffect wordt vaak onderschat door beleggers.
  • Hoe staat het met de winstgroei? Zonder winst geen dividend. En zonder winstgroei geen stijgend dividend.
  • De balans van de onderneming moet in de kern gezond zijn.
  • Hoe zien de vooruitzichten voor de onderneming en voor de sector als geheel er uit?

En ten slotte: hanteer de 9 tips voor succesvol dividend beleggen van Kaskoe.

Kaskoe haat spam. Lees hier mijn privacyreglement.