Wat zijn de redenen van een dividendverlaging?

Wat zijn de redenen van een dividendverlaging?

8 oktober 2020 3 Door Kaskoe

De afgelopen maanden heeft een aantal bedrijven als gevolg van de corona-crisis haar dividend verlaagd of geschrapt. Voor dividendbeleggers is een dividendverlaging slecht nieuws. Een dividendverlaging betekent dat het dividend verminderd of zelfs geheel wordt geschrapt en dat betekent minder inkomsten uit dividend. Maar daarnaast gaat het bijna altijd ook gepaard met een verlaging van de koers van het aandeel. Het verkopen van het aandeel zal dus vaak leiden tot het accepteren van koersverlies. Wat zijn de redenen van een dividendverlaging? En kunnen we anticiperen op een dividendverlaging als we een beter inzicht hebben in die redenen?

Dit artikel is geactualiseerd op 8 oktober 2020

Wat zijn de redenen van een dividendverlaging?

Er zijn verschillende redenen waarom ondernemingen besluiten tot een dividendverlaging. Het kan zijn dat er te weinig groei wordt gerealiseerd. Een andere reden is dat er kapitaal nodig is voor andere zaken. Tenslotte kan het zijn dat het business model van een onderneming niet meer valide is.

Tegenvallende opbrengsten

Dividend wordt normaliter betaald van de winst. Als de zaken gedurende een langere tijd minder gaan vanwege bijvoorbeeld groeiende concurrentie, tegenvallende verkopen of een krimpende markt dan leidt dat uiteindelijk tot een cashflow probleem. Als er op langere termijn structureel te weinig winst en/of cashflow wordt gegenereerd, zal dat uiteindelijk leiden tot een dividendverlaging.

De onderneming heeft geld nodig

Wat zijn de redenen van een dividendverlaging?

Als een onderneming teveel geld voor andere zaken nodig heeft, kan dat een reden zijn om het dividend te verlagen. Vaak is dit het geval bij ondernemingen met een te hoge schuldenlast, waarbij de rentebetalingen een te groot deel van de cashflow opsouperen. Ook kan een overname leiden tot een tijdelijke dividendverlaging. Eind 2017 heeft CVS Health Corporations, een aandeel dat Kaskoe in zijn portfolio heeft, aangekondigd Aetna Inc. over te willen nemen. Om deze deal te bekostigen kondigde het management van CVS aan dat het dividend pas weer zou kunnen worden verhoogd indien het schuldniveau onder het niveau van 3,6 keer EBITA zou komen. CVS had voor deze aankondiging een jaarlijkse dividendstijging van 23% over de voorgaande 14 jaar. Vanwege deze historie, het feit dat het niet om een dividendverlaging ging en dat Kaskoe achter de overname staat heeft mij doen besluiten het aandeel niet te verkopen.

Een ander voorbeeld is Royal Dutch Shell, dat haar dividend tot afgrijzen van veel beleggers dit voorjaar halveerde. Ook hier was er geld nodig. Enerzijds vanwege de tegenvallende omzetten als gevolg van de corona-pandemie. Er werd veel minder gereden en gevlogen. Maar Shell is ook bezig met een transitie van een traditionele olieboer naar een groene energiegigant. En dat kost geld. Mocht Shell er niet in slagen om deze transitie tot een goed einde te brengen, dan lonkt de derde reden van een dividendverlaging. Een verouderd business model.

Bron: Photographic Services, Shell International Limited

Business model is niet langer valide

Ooit succesvolle bedrijven bestaan inmiddels niet meer of leiden een kwijnend bestaan. Mooie voorbeelden zijn Kodak of V&D. Als een onderneming niet in staat is om haar bedrijfsmodel aan te passen aan de actualiteit, leidt dat uiteindelijk altijd tot een dividendverlaging.

De gevreesde dividend cut

Wat kunnen we leren van de redenen van dividendverlagingen?

Wat we kunnen leren is dat we bij de analyse van de houdbaarheid van het dividend moeten kijken naar de verschillende indicatoren die iets kunnen zeggen over de mate waarin een bedrijf een reden kan hebben tot het verlagen van haar dividend.

De meeste dividendverlagingen van de afgelopen periode hebben een directe relatie met de corona-crisis. Ondernemingen zijn onzeker over de toekomst en reserveren voor mindere tijden. Het gevolg is dat er minder geld te verdelen is onder de aandeelhouders.

In het geval van tegenvallende groei kan je bijvoorbeeld kijken naar de jaarlijkse omzetgroei, winstgroei of hoeveelheid free cash flow. Als je dit van de laatste vijf jaar op een rij zet en het loopt steeds verder af, is dat een belangrijke indicator om kritisch te zijn. Een indicator voor de mate waarin er voldoende geld beschikbaar is voor het uitkeren van dividend is de schuldenlast en de payout ratio. Al deze indicatoren maken deel uit van de kenmerken van dividendgroeiers.

Wat zijn de redenen van een dividendverlaging?

De derde reden voor een dividendverlaging, het business model dat niet langer valide is, is een lastig te identificeren factor. Het laat zich niet vangen in een of enkele indicatoren. De beste indicator is ook hier de groei van de omzet. Maar vaak heeft het ook met een gevoel te maken of een bedrijf zich aanpast aan de nieuwe tijd. Bij V&D bleef de online-tak zwaar achter. Bij Kodak kreeg men het niet voor elkaar de omschakeling van analoge naar digitale fotografie te realiseren.

Van welke aandelen verwacht jij de komende maanden een dividendverlaging?

Kaskoe haat spam. Lees hier mijn privacyreglement.