Welke ETF’s leveren de hoogste dividendgroei?

Welke ETF’s leveren de hoogste dividendgroei?

8 juli 2021 13 Door Kaskoe

Hier het vervolg van mijn zoektocht naar een ETF met dividendgroei. Het is inmiddels niet alleen mijn zoektocht meer, want ik krijg veel feedback van lezers die mij attenderen of tips geven. Leuk! Welke ETF’s leveren de hoogste dividendgroei? In dit deel wordt het duidelijk. Maar eerst licht ik toe waarom ik een aantal wijzigingen in de shortlist heb doorgevoerd. Om vervolgens de verschillende criteria die aan bod zijn gekomen in deel 2 van deze serie, te presenteren. Eerdere delen in deze serie posts vind je hier (deel 1), hier (deel 2) en hier (deel 3).

Aanpassingen shortlist

Naar aanleiding van de comments heb ik besloten om toch alleen ETF’s op te nemen die een Nederlandstalig Key Investors Information Document (KIID) hebben. De reden: beleggers die in plaats van individuele dividendgroei-aandelen op zoek zijn naar een ETF met dividendgroei-aandelen, gaan (of beter gezegd: moeten) mijn inziens niet met opties in de weer om ETF’s te kopen die via de normale wegen niet bij de Nederlandse brokers zijn aan te schaffen. Overigens biedt de aanwezigheid van een Nederlandstalige KIID geen garantie of het desbetreffende ETF bij je eigen broker te koop is.

Om een voor mij onbekende reden kwamen twee interessante ETF’s niet voor in de zoekresultaten van JustETF.com, namelijk twee fondsen van State Street. Ik werd hier in de comments op gewezen. Naar aanleiding hiervan heb ik de SPDR’s opgenomen in de shortlist.

Tegelijkertijd heb ik beide Amundi fondsen verwijderd. Deze accumuleren het dividend in plaats van dat ze uitkeren. Hetzelfde geldt voor First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Class A USD Accumulation (FVD, what’s in a name….) Accumulerend dividend is voor het doel dat ik nastreef, namelijk een passief inkomen, een onzinnige exercitie.

Uiteindelijk bestaat de shortlist uit de volgende 15 ETF’s.

Shortlist ETF’s met dividendgroei

Welke ETF’s leveren de hoogste dividendgroei?

Van die 15 ETF’s heb ik de informatie opgezocht m.b.t. de verschillende criteria die ik wil gebruiken om de ETF’s mee te vergelijken. Ik heb hiervoor gebruik gemaakt van justetf.com en morningstar.nl en de prospectus van de desbetreffende ETF.

Om een vergelijking te kunnen maken op rendementen heb ik met behulp van Sharesight een portfolio samengesteld. In dat portfolio heb ik met een virtuele 100.000,- EUR van iedere ETF voor ongeveer 6.666,- EUR stukken gekocht. De aanschafdatum per ETF is 01-01-2010, of de eerste van de maand volgend op de datum dat de ETF is gelanceerd.

Ik heb de kosten (aanschafkosten, eventuele valutakosten en beheerkosten) buiten beschouwing gelaten. De bruto dividenduitkeringen heb ik onttrokken, dus niet geherinvesteerd.

Grote verschillen tussen de verschillende ETF’s

Een aantal zaken dat opvalt:

Indexen die worden gevolgd

Er bestaat een groot verschil in de gevolgde indexen. Soms worden ook subsets van indexen gebruikt, waarbij bijvoorbeeld de 40 hoogste Europese dividendbetalers uit de S&P Europe Broad Market Index (BMI) tot een subindex wordt benoemd. Ook is er een ETF dat een index volgt dat door de uitgevende instelling zelf is bedacht WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF – USD (GGRW).

Leeftijd van ETF’s

De ETF’s verschillen behoorlijk in ouderdom. De ‘oudste’ ETF’s dateren van 2005. De jongste ETF is in maart 2018 gestart. Een oud ETF kan een langere track record laten zien.

Koers- en dividendrendement

De verschillen in jaarlijkse koersrendementen en dividendrendementen zijn bijzonder groot. Let op dat de jaarlijkse rendementen een hogere informatiewaarde hebben naarmate de  ETF ouder is.

Dividendgroei

Dividendgroei bleek een zeer lastig te achterhalen stukje informatie. Uiteindelijk heb ik de jaarlijkse dividendgroei zelf met Excel berekent door alle uitkeringen per jaar te verzamelen vanaf 2010 op basis van JustETF.com. De dividenduitkering over 2021 is een schatting waarbij het totaal van het uitgekeerde dividend over de afgelopen 12 maanden bij elkaar is opgeteld.

Blootstelling en aantal posities

Let goed op dat niet alle beoordeelde ETF’s dezelfde regionale blootstelling hebben. Zeven van de vijftien ETF’s zijn wereldwijde ETF’s. Vijf zijn Europees en drie kennen uitsluitend Amerikaanse ondernemingen. Overigens kan Europees met of zonder de UK zijn, en maken emerging markets bij sommige wereldwijde ETF’s wel onderdeel uit van het mandje en bij andere weer niet.

Wijze van replicatie

Twee van de vijftien ETF’s doen aan synthetische replicatie. De overgrote meerderheid repliceert de index die het volgt, fysiek. Met een ETF die synthetisch repliceert, loop je theoretisch een groter risico. Bij fysieke replicatie houdt de ETF zelf alle aandelen van de index aan in de juiste verhouding. Bij synthetische replicatie wordt de index gevolgd met behulp van derivaten. Deze ETF’s kennen een tegenpartijrisico.

Domicilie (en dividendlekkage)

Van alle ETF’s uit de shortlist hebben 11 Ierland als domicilie. Dit is in die zin gunstig dat het persoonlijke dividendlek relatief laag is. Dit geldt ook voor Nederland als domicilie. Voor drie ETF’s is het domicilie Luxemburg (2 keer) of Duitsland (1 keer) . Hiervoor geldt dat het (totale) dividendlek waarschijnlijk groter uitvalt omdat deze landen minder gunstige bronbelastingverdragen hebben met de landen van oorsprong van de aandelen binnen de ETF. Overigens is het exacte dividendlek slechts uit te rekenen door het jaarverslag van de ETF door te nemen en je eigen persoonlijke omstandigheden mee te nemen (wel of niet kunnen verrekenen in box 1 of box 3).

Dividendrendement per jaar

De ETF uit de shortlist met het hoogste jaarlijkse dividendrendement is Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (DXSB). Het dividendrendement per jaar bedraagt ongeveer 5,4% (let erop dat dit dus niet het actuele dividendrendement is!). Dit is met een TER van 0,5% tegelijkertijd ook de duurste ETF.

Welke ETF’s leveren de hoogste dividendgroei?
Jaarlijks dividend- en totaalrendement

Totaal rendement per jaar

Het totale rendement bestaat uit het koersrendement, het dividendrendement en eventueel valutarendement. De ETF die het hoogste totaalrendement kent, is SPDR® S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis EUR (SPYD). Een investering van EUR 6.666,- per 1 november 2011 zou op dit moment 20.351,- EUR waard zijn, waarbij je in de loop der tijd ook nog EUR 2.521,- aan dividend had opgestreken. Dit leidt tot een totaalrendement van meer dan 25% per jaar. Let op dat de TER verwerkt is in het totaalrendement per jaar. Maar aan- en verkoopkosten die je broker kan rekenen, gaan er nog vanaf. En je hebt in een aantal gevallen te maken met dividendlekkage.

Dividendgroei per jaar

Welke ETF’s leveren de hoogste dividendgroei? Ik heb de dividendgroei per jaar over de laatste drie jaar en waar mogelijk over de laatste vijf jaar berekend. DXSB, de ETF met het hoogste dividendrendement per jaar levert ook de hoogste dividendgroei over de afgelopen 5 jaar, namelijk 10,8%. Het wordt op de voet gevolgd door SPYD, die net iets lager zit. Als je echter kijkt naar de dividendgroei van de afgelopen drie jaar, komen twee andere ETF’s bovendrijven. De iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5) en Xtrackers (IE) Plc – Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF 1D EUR  (XDWY) leveren over de afgelopen drie jaar een jaarlijkse dividendgroei van respectievelijk 14% en 13,8%.

Welke ETF’s leveren de hoogste dividendgroei?
Jaarlijkse dividendgroei over de laatste vijf en drie jaar

Actueel dividendrendement

De gemiddelde dividendrendement en de dividendgroei per jaar zijn natuurlijk leuk, maar als je nu in zou stappen met een actueel dividendrendement van zeg een procentje of 1, dan schiet het niet op. Dus is het ook goed om te kijken naar het actuele dividendrendement. De ETF die daarop het laagst scoort, is WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF – USD (GGRW), met een dividendrendement van 1,45%. De hoogst scorende ETF, wederom DXSB, levert een actueel dividendrendement op van bijna 4,9%. Dit zijn forse verschillen.

Welke ETF’s leveren de hoogste dividendgroei?
Actueel dividendrendement

Het dividendrendement heb ik berekend door het te verwachten dividend over 2021 te delen door de koerswaarde van de ETF per 4 juli 2021.

(Voorlopige) conclusie

Welke ETF’s leveren de hoogste dividendgroei? Vooropgesteld: ik heb nog geen persoonlijke favoriet laat staan een aanbeveling. Dat laatste ga ik trouwens sowieso niet doen, iedereen heeft eigen persoonlijke meningen en omstandigheden die de keuze anders uit doen kunnen laten vallen. Wel kom ik tot de conclusie dat er toch wel een aantal interessante ETF’s tussen zit die daadwerkelijk een goede dividendgroei laten zien.

De sheet met de verschillende ETF’s en de scores per criteria staan hier op Google Sheets. Je kunt dus alle informatie zelf bekijken en de ETF’s sorteren op je eigen criteria door de sheet te downloaden of in te leggen en te filteren op de criteria.

Waar ik nog een tijdje op moet kauwen, zijn de ‘kwalitatieve’ criteria die de ETF’s hanteren. Ik heb bijvoorbeeld nog onvoldoende in beeld wat de indexen exact inhouden, hoe de ETF’s hiermee omgaan en wat dit voor de spreiding betekent. Ook ben ik er nog niet over uit in hoe ik een hoge TER, een minder gunstig domicilie en synthetische replicatie waardeer ten opzichte van een bewezen hoge dividendgroei.

Welke ETF is jouw dividendgroei-favoriet en waarom?

Abonneer je op Kaskoe, en ontvang net als 595 andere abonnees mijn boekje met 9 dividend-tips!
Kaskoe haat spam. Lees hier mijn privacyreglement.